Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2013 m. gegužės 17 d.

Komisija skiria 31,5 mln. eurų, kad ekologinės inovacijos būtų pateiktos rinkai

Europos Komisija paskelbė konkursą, per kurį bus atrinkti 45 geriausi ekologinių inovacijų projektai. Šiems projektams finansuoti Komisija skiria 31,5 mln. EUR. Europos verslo įmonės iki 2013 m. rugsėjo 5 d. turi pasiūlyti naujoviškų aplinkosaugos atžvilgiu naudingų produktų ar paslaugų, kuriuos jos nori pateikti rinkai. Projektai gali būti šių sričių:

  1. medžiagų perdirbimo,

  2. vandentvarkos,

  3. tvarių statybos produktų,

  4. žaliojo verslo,

  5. maisto ir gėrimų sektoriaus.

Už aplinką atsakingas Komisijos narys Janezas Potočnikas sakė: „Ekologinės inovacijos yra svarbios ne tik kaip žaliųjų įmonių rinkos dalis. Ateinančiais dešimtmečiais Europos konkurencingumas priklausys nuo gebėjimo tinkamai naudotis ištekliais. Kurdamos ekologines inovacijas, verslo įmonės gali paskatinti atitinkamus ekonomikos pokyčius. Mažąsias ir vidutines įmones ypač raginu prašyti finansavimo, kad Europa ir toliau būtų vandentvarkos ir atliekų tvarkymo sektorių lyderė.“

Konkurso tvarka bus atrinkti 45 projektai

Konkursas visų pirma skirtas privačioms verslo įmonėms, ypač inovacinius žaliuosius produktus ar paslaugas sukūrusioms ir inovacinius žaliuosius procesus įdiegusioms MVĮ, kurioms sunku savo produktus pateikti rinkai. Konkursą laimėjusioms įmonėms bus skiriamas finansavimas, iš kurio bus padengta iki 50 proc. projekto įgyvendinimo išlaidų. Šiais metais ketinama finansuoti maždaug 45 naujus projektus.

Šiuo metu įgyvendinami 185 projektai

Numatyta įgyvendinti beveik 50 projektų, atrinktų per pernykštį konkursą, o 185 projektai jau yra įgyvendinami. Tokie projektai yra, pavyzdžiui, pakartotinis senų plytų naudojimas statybos pramonėje, taikant tinkamiausias technologijas, odinių batų gamyba nenaudojant kenksmingų cheminių medžiagų, CO2 panaudojimas gaminant Omega-3 riebalų rūgštis iš natūralių šaltinių ir naujas kilimų gamybos būdas.

Pagrindiniai faktai

Ekologinės inovacijos finansuojamos pagal Konkurencingumo ir inovacijų bendrąją programą (KIP) – joms diegti 2008–2013 m. skirta apie 220 mln. EUR. Pagal šią programą remiami technologiškai patikrinti projektai, kuriuos įgyvendinant galima geriau panaudoti Europos gamtos išteklius. Ekologinės inovacijos yra su aplinkosauga susijusi KIP atšaka – jas diegiant prisidedama prie Ekologinių inovacijų veiksmų plano įgyvendinimo. Programą administruoja Konkurencingumo ir inovacijų vykdomoji įstaiga.

2013 m. konkurso paraiškas galima teikti iki rugsėjo 5 d. Gegužės 27 d. Briuselyje (Belgijoje) Karolio Didžiojo (Charlemagne) pastate vyks Europos ekologinių inovacijų informacijos diena – ten bus pateikiama išsamios informacijos apie prioritetus ir patarimų, kaip teikti finansavimo paraiškas.

Nuorodos

KIP ekologinių inovacijų iniciatyva: http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/.

2013 m. ekologinių inovacijų konkursas:

http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/apply-funds/call-proposal/index_en.htm.

Ekologinių inovacijų „Twitter“ – @EU_ecoinno.

Pranešime spaudai minėti projektai:

  1. Pakartotinis senų plytų naudojimas statybos pramonėje, taikant tinkamiausias technologijas – „REBRICK“ (http://www.gamlemursten.dk/uk),

  2. Odinių batų gamyba nenaudojant kenksmingų cheminių medžiagų – projektas „TiLeather“ (http://www.tileather.eu/default.aspx),

  3. CO2 panaudojimas gaminant Omega-3 riebalų rūgštis iš natūralių šaltinių – projektas „Phobior“ (http://www.ecoduna.com/projects/demo-plant-austria-phobior/),

  4. naujas kilimų gamybos būdas – projektas „EuroC2C Carpetchain“ (http://www.desso.com/Desso/EN/EN-Cradle_to_Cradle/EU_Eco-Innovation_Project.html).

Asmenys ryšiams:

Joe Hennon, tel. +32 2 295 35 93,

Monica Westeren, tel.+32 2 299 18 30


Side Bar