Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 17. toukokuuta 2013

Komissio tukee ympäristöratkaisujen saattamista markkinoille 31,5 miljoonalla eurolla

Euroopan komissio on julkaissut ehdotuspyynnön, jonka kautta se myöntää 31,5 miljoonaa euroa 45 parhaalle ekoinnovaatiohankkeelle. Yritykset kaikkialta EU:sta voivat 5. syyskuuta 2013 saakka esittää ehdotuksia uudenlaisten ympäristöä säästävien ratkaisujen saattamiseksi markkinoille seuraavilla viidellä alalla:

  1. raaka-aineiden kierrätys

  2. vesi

  3. kestävät rakennustuotteet

  4. ympäristöä säästävä liiketoiminta

  5. elintarvike- ja juomateollisuus.

Ekoinnovoinnissa ei ole pelkästään kyse ympäristöä säästävän liiketoiminnan niin sanotuista niche-markkinoista. Euroopan kilpailukyky tulevina vuosikymmeninä riippuu siitä, pystytäänkö resurssipulakysymykset ratkaisemaan. Ekoinnovaatioita tarjoavat yritykset ovat tässä muutoksessa avainasemassa koko talouden kannalta. Haluan kannustaa erityisesti pieniä ja keskisuuria yrityksiä hakemaan rahoitusta ja vahvistamaan Euroopan johtavaa asemaa vesi- ja jätehuollon kaltaisilla aloilla”, totesi ympäristökomissaari Janez Potočnik.

Ehdotuspyyntö kattaa 45 hanketta

Ehdotuspyynnön kohteena ovat etupäässä yksityisyritykset, erityisesti pienet ja keskisuuret yritykset, jotka ovat kehittäneet innovatiivisen ”vihreän” tuotteen, prosessin tai palvelun mutta joilla on vaikeuksia saattaa se markkinoille. Ehdotuspyynnöllä tarjotaan yhteisrahoitusta siten, että enintään puolet hankkeen kustannuksista katetaan. Tänä vuonna tukea myönnetään noin 45 uudelle hankkeelle.

Tällä hetkellä on käynnissä 185 hanketta

Viime vuoden haun perusteella on käynnistymässä lähes 50 hanketta, ja yli 185 hanketta on jo käynnissä. Esimerkkejä hankkeista: teknologian parantaminen käytettyjen tiilien uudelleenkäyttämiseksi rakennusalalla, nahkakenkien valmistaminen ilman haitallisia kemikaaleja, hiilidioksidin käyttö omega-3-rasvahappojen luonnollisen lähteen hyödyntämiseksi ja uuden matonvalmistustekniikan kehittäminen.

Tausta

Ekoinnovointia rahoitetaan kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelmasta ja sille on varattu rahoitusta noin 220 miljoonaa euroa vuosille 2008–2013. Rahoituksella tuetaan teknologialtaan testattuja tuotteita, jotka auttavat hyödyntämään Euroopan luonnonvaroja paremmin. Ekoinnovointi on kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelman vihreä osa, ja sillä edistetään ekoinnovointia koskevaan toimintasuunnitelman toteuttamista. Ohjelmaa hallinnoi Kilpailukyvyn ja innovoinnin toimeenpanovirasto (EACI).

Vuoden 2013 ehdotuspyynnön viimeinen hakupäivä on 5. syyskuuta 2013. Charlemagne-rakennuksessa Brysselissä järjestetään 27. toukokuuta 2013 European Eco-Innovation Info Day -tapahtuma, jonka kautta saa lisätietoja ehdotuspyynnön painopisteistä ja vinkkejä siitä, miten rahoitusta haetaan.

Linkkejä

Kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelmaan kuuluva ekoinnovointialoite:

http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/

Ekoinnovointia koskeva vuoden 2013 ehdotuspyyntö:

http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/apply-funds/call-proposal/index_en.htm

Twitter: @EU_ecoinno

Lisätietoja edellä mainituista hanke-esimerkeistä:

  1. Teknologian parantaminen käytettyjen tiilien uudelleenkäyttämiseksi: REBRICK-hanke –http://www.gamlemursten.dk/uk

  2. Nahkakenkien valmistaminen ilman haitallisia kemikaaleja: TiLeather-hanke -http://www.tileather.eu/default.aspx

  3. Hiilidioksidin käyttö omega-3-rasvahappojen luonnollisen lähteen hyödyntämiseksi: Phobior-hanke - http://www.ecoduna.com/projects/demo-plant-austria-phobior/

  4. Uuden matonvalmistustekniikan kehittäminen: EuroC2C Carpetchain -hanke - http://www.desso.com/Desso/EN/EN-Cradle_to_Cradle/EU_Eco-Innovation_Project.html

Yhteyshenkilöt:

Joe Hennon (+32-2) 295 35 93

Monica Westeren (+32-2) 299 18 30


Side Bar