Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 17. mai 2013

Komisjon toetab keskkonnaalaste lahenduste turuleviimist 31,5 miljoni euroga

Euroopa Komisjon on algatanud projektikonkursi, mille kaudu antakse 31,5 miljonit eurot 45 parema ökoinnovatsiooniprojekti elluviimiseks. Euroopa ettevõtjatel on 5. septembrini 2013 aega esitada ettepanekud uuenduslike keskkonnaalaste lahenduste turuletoomiseks viies järgmises valdkonnas:

  1. materjalide ringlussevõtt;

  2. vesi;

  3. säästvad ehitusmaterjalid;

  4. keskkonnasäästlik ettevõtlus;

  5. toiduainete- ja joogisektor.

Euroopa Komisjoni keskkonnavolinik Janez Potočnik ütles: Ökoinnovatsioon ei ole üksnes ökoettevõtjatele mõeldud kitsas valdkond. Järgmistel kümnenditel sõltub Euroopa konkurentsivõime sellest, kas suudetakse lahendada ressursside piiratusega seotud probleemid. Muutuse kogu majanduse jaoks teevad võimalikuks innovaatilised ökoettevõtjad. Soovin eelkõige julgustada väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtjaid toetust taotlema ning aitama Euroopal kindlustada juhtrolli sellistes valdkondades nagu veemajandus ja jäätmekäitlus.

Projektikonkurss hõlmab 45 projekti

Konkurss on suunatud eelkõige eraettevõtjatele, peamiselt väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele, kes on välja töötanud mõne keskkonnasäästliku toote, tehnoloogia või teenuse, kuid kellel on raskusi selle turuleviimisega. Konkurss pakub kaasrahastamist, millega võib katta kuni 50% projekti kuludest. Sel aastal on kavas toetada ligikaudu 45 uut projekti.

Praegu on rakendamisel 185 projekti

Algust on tehtud üle 185 projektiga ja peagi käivitatakse veel umbes 50 eelmisel konkursil osalenud projekti. Mõned näiteid projektidest oleksid tehnoloogia täiustamine kasutatud telliste korduskasutamiseks ehitussektoris, nahkjalatsite tootmine ilma kahjulike kemikaalideta, CO2 kasutamine oomega-3-rasvhapete tootmiseks taimse allika baasil ning uus vaibatootmistehnika.

Taust

Ökoinnovatsiooni rahastatakse konkurentsivõime ja uuendustegevuse raamprogrammi kaudu ning aastatel 2008–2013 on selleks ette nähtud ligikaudu 220 miljonit eurot. Sellega toetatakse end tehnoloogiliselt õigustanud tooteid, mis aitavad Euroopa looduressursse paremini ära kasutada. Ökoinnovatsioon on konkurentsivõime ja uuendustegevuse raamprogrammi keskkonnaosa, mis aitab kaasa ökoinnovatsiooni tegevuskava rakendamisele. Programmi juhib Konkurentsivõime ja Uuendustegevuse Täitevasutus (EACI).

2013. aasta projektikonkurss on avatud 5. septembrini. Brüsselis Charlemagne´i hoones korraldatakse 27. mail Euroopa ökoinnovatsiooni teabepäev, kus antakse üksikasjalikku teavet projektikonkursi prioriteetide kohta ning nõuandeid, kuidas toetust taotleda.

Lingid

Konkurentsivõime ja uuendustegevuse raamprogrammi kuuluv ökoinnovatsiooni algatus: http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/

Ökoinnovatsiooni käsitlev 2013. aasta projektikonkurss: http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/apply-funds/call-proposal/index_en.htm

Jälgi meid Twitteris: @EU_ecoinno

Lisateave eespool nimetatud projektide kohta:

  1. Tehnoloogia täiustamine kasutatud telliste korduskasutamiseks: REBRICK –http://www.gamlemursten.dk/uk

  2. Nahkjalatsite tootmine ilma kahjulike kemikaalideta: TiLeather-projekt -http://www.tileather.eu/default.aspx

  3. CO2 kasutamine oomega-3-rasvhapete tootmiseks taimse allika baasil: Phobior-projekt - http://www.ecoduna.com/projects/demo-plant-austria-phobior/

  4. Uus vaibatootmistehnika: Projekt EuroC2C Carpetchain - http://www.desso.com/Desso/EN/EN-Cradle_to_Cradle/EU_Eco-Innovation_Project.html

Kontaktisikud:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar