Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 17. maj 2013

31,5 mio. EUR i støttemidler fra Kommissionen til at få miljøløsninger på markedet

Europa-Kommissionen har iværksat en forslagsindkaldelse med et samlet budget på 31,5 mio. EUR til de 45 bedste projekter inden for økoinnovation. Virksomheder i hele Europa har indtil 5. september til at indlevere deres forslag til markedsføring af innovative miljøløsninger inden for de følgende 5 områder:

  1. materialegenvinding

  2. vand

  3. bæredygtige byggematerialer

  4. miljøvenlig virksomhed

  5. føde- og drikkevareindustrien.

EU-kommissær for miljø Janez Potočnik siger: "Økoinnovation er ikke bare en niche inden for miljøvenlig virksomhed. Europas konkurrenceevne i de kommende årtier afhænger af vores evne til at håndtere knappe ressourcer, og økoinnovationsvirksomhederne baner vejen for denne transformation af hele økonomien. Jeg vil især opfordre små og mellemstore virksomheder til at ansøge om midler og derved bidrage til, at Europa bevarer sin førerposition inden for sektorer som vand og affaldshåndtering".

Finansiering til 45 projekter

Indkaldelsen henvender sig primært til private virksomheder, hovedsageligt SMV'er, der har udviklet et miljøvenligt produkt, en miljøvenlig fremstillingsmetode eller en miljøvenlig service, men som har problemer med at få fodfæste på markedet. Indkaldelsen tilbyder medfinansiering, der kan dække op til 50 % af projektets omkostninger. Det betyder, at ca. 45 virksomheder vil kunne modtage støtte i år.

185 projekter i gang

Næsten 50 projekter fra sidste års indkaldelse er under opstart, og der er allerede mere end 185 projekter i gang. Blandt de nuværende projekter kan nævnes: optimering af teknologi til genbrug af gamle mursten i byggebranchen, produktion af lædersko uden indhold af skadelige kemikalier, brug af CO2 til at udnytte en naturlig kilde til Omega-3 og en ny teknik til fremstilling af tæpper.

Baggrund

Økoinnovation finansieres via rammeprogrammet for konkurrenceevne og innovation (CIP) og har et budget på ca. 220 mio. EUR i perioden 2008-2013. Økoinnovationsprogrammet understøtter teknisk gennemtestede produkter, som kan bidrage til en mere effektiv brug af Europas naturressourcer. Det er en grøn del af CIP og bidrager til handlingsplanen for miljøinnovation (miljøinnovationsplanen). Programmet administreres af Forvaltningsorganet for Konkurrenceevne og Innovation (EACI).

Indkaldelsen af forslag for 2013 er åben indtil 5. september. En europæisk informationsdag om økoinnovation med detaljerede oplysninger om prioriteringer og tips til ansøgningsprocessen finder sted den 27. maj i Charlemagne-bygningen i Bruxelles, Belgien.

Link:

Initiativet CIP-økoinnovation: http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/

Indkaldelsen af forslag til økoinnovationsprojekter 2013:

http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/apply-funds/call-proposal/index_en.htm

Følg os på Twitter: @EU_ecoinno

Projekteksemplerne, der omtales i pressemeddelelsen:

  1. optimering af teknologi til genbrug af gamle mursten: REBRICK - http://www.gamlemursten.dk

  2. produktion af lædersko uden indhold af skadelige kemikalier: TiLeather-projektet - http://www.tileather.eu/default.aspx

  3. brug af CO2 til at udnytte en naturlig kilde til Omega-3: Phobior-projektet - http://www.ecoduna.com/projects/demo-plant-austria-phobior/

  4. en ny teknik til fremstilling af tæpper: EuroC2C Carpetchain-projektet - http://www.desso.com/Desso/EN/EN-Cradle_to_Cradle/EU_Eco-Innovation_Project.html

Kontaktpersoner:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar