Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 17. května 2013

Komise poskytne 31,5 milionu EUR na uvedení ekologických řešení na trh

Evropská komise zveřejnila výzvu k předkládání návrhů projektů ekologických inovací, z nichž 45 nejlepších podpoří celkovou částkou ve výši 31,5 milionu EUR. Podniky z celé Evropy mají čas do 5. září 2013, aby předložily své návrhy projektů, které se týkají uvedení inovativních environmentálních řešení na trh. Projekty mohou spadat do těchto pěti oblastí:

  1. recyklace materiálů

  2. voda

  3. výrobky pro udržitelné stavebnictví

  4. ekologické podnikání

  5. odvětví potravin a nápojů

Evropský komisař pro životní prostředí Janez Potočnik k tomu uvedl: „Ekologické inovace se netýkají pouze úzce specializovaných ekologických podniků. Konkurenceschopnost Evropy v příštích desetiletích bude záviset na schopnosti překonat omezené možnosti čerpání zdrojů. Ekologicky inovativní podniky jsou hlavním faktorem, který tuto transformaci celého hospodářství umožní. Apeluji zejména na malé a střední podniky, aby podaly žádost o financování a pomohly Evropě dál rozvíjet vedoucí postavení v odvětvích, jako je vodohospodářství a nakládání s odpady.“

Výzva podpoří 45 projektů

Tato výzva je v první řadě určena soukromým podnikům, především z řad malých a středních podniků, které vyvinuly inovativní ekologický produkt, postup nebo službu, ale mají potíže s jeho uváděním na trh. Výzva nabízí spolufinancování na pokrytí až 50 % nákladů na projekt a měla by letos podpořit asi 45 nových projektů.

V současné době probíhá 185 projektů

Z loňské výzvy má být zahájeno téměř 50 projektů a více než 185 projektů se již provádí. Současné programy zahrnují například optimalizaci technologie pro opakované použití starých cihel ve stavebnictví, výrobu kožené obuvi bez škodlivých chemických látek, použití CO2 k získávání přírodního zdroje omega-3 a novou technologii výroby koberců.

Souvislosti

Ekologické inovace jsou financovány z prostředků rámcového programu pro konkurenceschopnost a inovace a jejich rozpočet na období 2008–2013 činí přibližně 220 milionů EUR. Program podporuje technologicky ověřené výrobky, které pomáhají lépe využívat evropské přírodní zdroje. Ekologické inovace tvoří „zelený prvek“ rámcového programu pro konkurenceschopnost a inovace a přispívají k dosažení cílů akčního plánu pro ekologické inovace. Program řídí Výkonná agentura pro konkurenceschopnost a inovace (EACI).

Výzva k předkládání návrhů pro rok 2013 je otevřena do 5. září. Evropský informační den věnovaný ekologickým inovacím, kde lze získat podrobné informace o prioritách a tipy, jak žádat o finanční podporu, se bude konat 27. května v budově Charlemagne v Bruselu (Belgie).

Odkazy:

Iniciativa pro ekologické inovace rámcového programu pro konkurenceschopnost a inovace: http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/

Výzva k předkládání návrhů na rok 2013 v rámci iniciativy pro ekologické inovace:

http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/apply-funds/call-proposal/index_en.htm

Sledujte nás na Twitteru: @EU_ecoinno

Příklady projektů citovaných v této tiskové zprávě:

  1. Optimalizace technologie pro opakované použití starých cihel: REBRICK – http://www.gamlemursten.dk/uk

  2. Výroba kožené obuvi bez škodlivých chemických látek: Projekt TiLeather – http://www.tileather.eu/default.aspx

  3. Použití CO2 k získávání přírodního zdroje omega-3: Projekt Phobior – http://www.ecoduna.com/projects/demo-plant-austria-phobior/

  4. Nová technologie výroby koberců: Projekt EuroC2C Carpetchain – http://www.desso.com/Desso/EN/EN-Cradle_to_Cradle/EU_Eco-Innovation_Project.html

Kontaktní osoby:

Joe Hennon (+32 22953593)

Monica Westeren (+32 22991830)


Side Bar