Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 17 maj 2013

Havets dag i Europa för hållbar havsturism och anslutbarhet

Årets upplaga av Havets dag i Europa kommer att fokusera på kustutveckling och hållbar havsturism. Under två dagar kommer experter från alla havssektorer och hela Europa att träffas i Valletta på Malta för att diskutera hur de ska utveckla turistnäringen och bevara dess ställning som en sektor för hållbar tillväxt och som en ekonomisk utvecklingsfaktor och viktig del av EU:s agenda för blå tillväxt.

Den 20 maj varje år firas ”havets Europa” inom EU. Tanken är att visa vilken betydelse som haven har för vårt dagliga liv. Den konferens som anordnas har blivit till den plats där aktörer från alla havssektorer träffas och diskuterar möjligheter och utmaningar för maritima områden och sektorer i hela Europa. Årets tema är kustutveckling och hållbar havsturism: en investering för blå tillväxt.

Turism är den största sektorn inom den maritima näringen. Den sysselsätter 2,35 miljoner människor och producerar över 100 miljarder euro i mervärde för EU-ekonomin varje år. Den här sektorn har klarat de senaste besvärliga åren förvånansvärt bra och fortsätter att erbjuda arbetstillfällen i kustområden, som ofta är isolerade och kanske inte har någon omfattande ekonomisk verksamhet av annat slag. Turismen är dock säsongsbunden och det saknas nya innovativa koncept, vilket hindrar den från att uppnå hela sin potential i fråga om tillväxt och arbetstillfällen.

Den sjätte upplagan av Havets dag i Europa kommer att undersöka hur man kan skapa innovativa och hållbara former av turism. Diskussionerna kommer att ge underlag till ett meddelande från EU-kommissionen om kust- och havsturism, som ska läggas fram senare i år. Frågor som är specifika för öar, som anslutbarhet och rörlighet, kommer också att stå i centrum för konferensen. Dessutom kommer särskilda arbetsgrupper att behandla kryssningssektorns framtid, havs- och kustförvaltning och den ekonomiska utvecklingen i Medelhavsområdet.

Edward Zammit-Lewis, Maltas statssekreterare för konkurrenskraft och ekonomisk tillväxt, kommer den 19 maj att inviga festligheterna, som omfattar flera offentliga evenemang i och omkring Valletta. Tanken är att visa upp havens mångfald: havsforskning, hoten mot havsmiljön, fiske, sjöfart, hamnar, nationalparker till havs och energi osv. De flesta evenemangen den 19 och 20 maj har fritt inträde.

Den 21 maj kommer konferensen att öppnas av flera tunga talare, som EU-kommissionären för havsfrågor och fiske Maria Damanaki, Maltas turistminister Karmenu Vella, Maltas minister för ekonomi, investeringar och småföretag Chris Cardona och den svenska infrastrukturministern Catharina Elmsäter–Svärd. Övriga plenarsammanträden kommer att ledas av olika politiker, experter och företagsledare och behandla aktuella problem och möjligheter för havsekonomin och för blå tillväxt. Dagen kommer att avslutas med en konsert med den internationellt kända tenoren Joseph Calleja.

Den 22 maj är intressenternas dag. Deltagarna kommer att kunna välja mellan 19 olika seminarier om 19 olika ämnen. En mängd olika havsinitiativ kommer att diskuteras. Utställningsmontrar kommer att sättas upp i konferenslokalen så att utställare kan visa upp haven och de möjligheter som de erbjuder. Liknande evenemang kommer att hållas runtom i Europa.

Havets dag i Europa erbjuder ett unikt tillfälle att samla hela den maritima sektorn på en och samma plats, inventera utvecklingen och fokusera på idéer och kommande prioriteringar.

Bakgrund

Den sjätte upplagan av den europeiska Havetsdagskonferensen kommer att hållas i Valletta på Malta den 21 och 22 maj 2013. Den anordnas av EU-kommissionen (generaldirektoratet för havsfrågor och fiske) i samarbete med Maltas ministerium för ekonomi, investeringar och småföretag och Maltas turistministerium.

Maria Damanaki (EU-kommissionär för fiske och havsfrågor, Karmenu Vella (Maltas turistminister) och Chris Cardona (Maltas minister för ekonomi, investeringar och småföretag) kommer att delta i konferensen tillsammans med en rad andra europeiska ministrar och personligheter.

Havets dag i Europa instiftades den 20 maj 2008 genom en trepartsdeklaration utfärdad av EU-kommissionens ordförande, Europaparlamentets talman och rådets ordförande. Den firas varje år omkring den 20 maj och syftar till att öka medvetenheten om det maritima Europa. Tidigare år har Havets dag hållits i Bryssel (2008), Rom (2009), Gijon (2010), Gdansk (2011) och Göteborg (2012).

Mer information

All information om konferensen och hela programmet finns på:

http://ec.europa.eu/maritimeday

Kontaktpersoner:

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)


Side Bar