Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 17. mája 2013

Európsky námorný deň zameraný na udržateľný námorný cestovný ruch a prepojenosť

Hlavnými témami tohoročného Európskeho námorného dňa sú rozvoj pobrežných oblastí a udržateľný námorný cestovný ruch. Odborníci z celej Európy zastupujúci všetky námorné odvetvia pricestujú na dva dni na Maltu, aby v jej hlavnom meste Vallette prerokovali možnosti rozvoja cestovného ruchu a spôsoby, ako zabezpečiť, aby si cestovný ruch nielen zachoval svoje postavenie ako odvetvie s udržateľným rastom, ale aby bol súčasne hybnou silou v širšom hospodárskom meradle a kľúčovým prvkom, ktorý prispieva k napĺňaniu cieľov iniciatívy EÚ pod názvom Modrý rast.

V Európskej únii je 20. máj každoročne sviatkom „námornej Európy“, ktorý má poukázať na dôležitosť morí a oceánov v našom každodennom živote. Konferencia, ktorá sa uskutoční pri príležitosti Európskeho námorného dňa, je miestom, kde sa stretnú zainteresované strany zo všetkých námorných odvetví, aby diskutovali o príležitostiach a výzvach v európskych námorných regiónoch a odvetviach. Témou tohoročnej konferencie je „rozvoj pobrežných oblastí a udržateľný námorný cestovný ruch: investícia do Modrého rastu“.

Cestovný ruch je najväčším odvetvím námorného priemyslu. Zamestnáva 2,35 milióna ľudí a ročne vytvára pre hospodárstvo EÚ pridanú hodnotu presahujúcu 100 miliárd EUR. Dôležitým faktom je to, že toto odvetvie dokázalo v priebehu niekoľkých posledných neľahkých rokov zostať pružné a schopné naďalej ponúkať pracovné príležitosti v pobrežných regiónoch, ktoré sú často izolované a pravdepodobne nerozvíjajú rozsiahle hospodárske aktivity v iných oblastiach. Sezónny charakter a nedostatok nových inovačných konceptov mu však bránia v tom, aby v plnej miere dosiahol svoj potenciál rastu a zamestnanosti.

Šiesty ročník Európskeho námorného dňa preskúma spôsoby, akými možno dosiahnuť inovačné a udržateľné formy cestovného ruchu. Závery diskusií budú zhrnuté v oznámení Európskej komisie o pobrežnom a námornom cestovnom ruchu, ktoré má vyjsť neskôr v tomto roku. Jednou z hlavných tém konferencie budú aj špecifické otázky súvisiace s ostrovmi, ako sú prepojenosť a mobilita. Jednotlivé pracovné skupiny sa budú zaoberať problematikou budúcnosti výletných lodí, správou morí a pobreží a hospodárskym rozvojom oblasti Stredozemného mora.

Oslavy otvorí v nedeľu 19. mája Dr. Edward Zammit-Lewis, maltský parlamentný tajomník pre konkurencieschopnosť a hospodársky rast, niekoľkými verejnými podujatiami vo Vallette a jej okolí zameranými na rozmanitosť mora: námorný výskum, ohrozenie morského prostredia, rybolov, lodná doprava, prístavy, morské národné parky, energia atď. Väčšina podujatí, ktoré prebehnú 19. a 20. mája, je bezplatná.

Konferenciu otvoria 21. mája hlavní prednášatelia na vysokej úrovni, medzi ktorými bude európska komisárka pre námorné záležitosti a rybné hospodárstvo Maria Damanakiová, maltský minister cestovného ruchu Karmenu Vella, maltský minister hospodárstva, investícií a malých podnikov Dr. Chris Cardona a švédska ministerka infraštruktúry Catharina Elmsäter–Svärdová. Ďalším plenárnym zasadnutiam budú predsedať politici, odborníci a výkonní riaditelia, ktorí prerokujú súčasné výzvy a príležitosti námorného hospodárstva a Modrého rastu. Deň osláv sa ukončí koncertom, na ktorom vystúpi medzinárodne uznávaný tenorista Joseph Calleja.

Nasledujúci deň, 22. máj, bude dňom zainteresovaných strán. Účastníci si budú môcť vybrať z 19 seminárov, z ktorých každý bude venovaný inej téme. Témou diskusií budú rôzne politické iniciatívy zamerané na moria a oceány. V priestoroch osláv budú aj výstavné stánky s tematickým zameraním na moria a oceány a na možnosti, ktoré ponúkajú. V celej Európe sa budú konať sprievodné podujatia.

Európsky námorný deň je jedinečnou príležitosťou na stretnutie celého námorného spoločenstva, na ktorom môže vyhodnotiť pokrok a upriamiť pozornosť na nápady a priority do budúcnosti.

Súvislosti

Šiesty ročník konferencie pri príležitosti Európskeho námorného dňa sa bude konať vo Vallette (na Malte) v dňoch 21. a 22. mája 2013. Jej organizátorom je Európska komisia (Generálne riaditeľstvo pre námorné záležitosti a rybné hospodárstvo) v spolupráci s maltským ministerstvom hospodárstva, investícií a malých podnikov a maltským ministerstvom cestovného ruchu.

Medzi európskymi ministrami a významnými osobnosťami sa konferencie zúčastní aj Maria Damanakiová, európska komisárka pre námorné záležitosti a rybné hospodárstvo, Karmenu Vella, maltský minister cestovného ruchu, a Dr. Chris Cardona, maltský minister hospodárstva, investícií a malých podnikov.

Európsky námorný deň bol ustanovený tripartitným vyhlásením predsedov Európskej komisie, Európskeho parlamentu a Rady EÚ z 20. mája 2008. Oslavuje sa každý rok okolo 20. mája a jeho cieľom je zlepšiť viditeľnosť námornej Európy. Predchádzajúce ročníky Európskeho námorného dňa sa konali v Bruseli (v roku 2008), v Ríme (v roku 2009), v Gijone (v roku 2010), v Gdansku (v roku 2011) a v Gothenburgu (v roku 2012).

Ďalšie informácie

Všetky podrobné informácie a program podujatia možno nájsť na stránke:

http://ec.europa.eu/maritimeday

Kontakt:

Oliver Drewes (+32 2 299 2421)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 0567)


Side Bar