Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 17. maijā

Eiropas jūras diena ilgtspējīgam jūras tūrismam un maršrutu tīkla pilnveidošanai

Šogad Eiropas jūras dienas norišu centrā ir piekrastes novadu attīstība un ilgtspējīgs jūras tūrisms. Valletā (Malta) liepratēji no visas Eiropas un no visām ar jūru saistītajām nozarēm spriedīs, kā stimulēt tūrismu un nostiprināt tā pozīcijas ne tikvien no ilgtspējīgas izaugsmes aspekta, bet arī ņemot vērā to, ka tūrisms ir būtisks ekonomikas dzinējspēks un ievērojami palīdz īstenot ES Zilās izaugsmes programmu.

Katru gadu Eiropas Savienībā 20. maijā atzīmē Eiropas jūras dienu, lai pievērstu uzmanību jūras un okeānu nozīmei mūsu ikdienā. Tagad Eiropas jūras dienas konference ir kļuvusi par pasākumu, kur var tikties visu ar jūru saistīto nozaru pārstāvji un apspriest, ar kādām iespējām un problēmām saskaras piejūras novadi un ar jūru saistītās nozares visā Eiropā. Šogad konferences temats ir “Piekrastes attīstība un ilgtspējīgs jūras tūrisms: ieguldījums Zilajā izaugsmē”.

Tūrisms ir vislielākā ar jūru saistītā apakšnozare, kas ik gadu nodrošina darbu 2,35 miljoniem cilvēku un ES ekonomikai dod vairāk nekā 100 miljardus eiro lielu pievienoto vērtību. Svarīgi ir tas, ka šī nozare pēdējo grūto gadu laikā ir noturējusies virs ūdens un turpina piedāvāt darba iespējas piekrastes novados, kuri bieži vien atrodas nomaļus un kuros nereti trūkst citas vērā ņemamas ekonomiskās aktivitātes. Tomēr tūrisma sezonālais raksturs un jaunas, inovatīvas pieejas trūkums neļauj šai nozarei pilnībā izvērst savu potenciālu izaugsmes un darbvietu ziņā.

Eiropas jūras dienā, ko šogad atzīmē sesto reizi, tiks pētīti inovatīvi un ilgtspējīgi tūrisma risinājumi. Diskusijās paustie viedokļi tiks iestrādāti Eiropas Komisijas paziņojumā par piekrastes un jūras tūrismu, ko paredzēts pieņemt vēlāk šā gada laikā. Konferencē iztirzās arī tos jautājumus, kas vissvarīgākie ir tieši salām, — maršrutu tīkla pilnveidošanu un mobilitāti —, savukārt īpašās darba grupās apspriedīs kruīzu jomas nākotni, jūras un piekrastes vides pārvaldību un Vidusjūras baseina ekonomisko attīstību.

Maltas parlamenta sekretārs konkurences un ekonomiskās izaugsmes jautājumos dr. Edvards Zammits-Lūiss atklās šīs Jūras dienas norises svētdien, 19. maijā, kad Valletā un tās apkārtnē notiks vairāki publiski pasākumi, kas apliecinās jūrlietu daudzveidību: jūras izpēti, jūras vides apdraudējuma problēmas, zveju, kuģniecību, ostas, jūras nacionālos parkus, enerģiju utt. Vairums šo pasākumu, kas norisināsies 19. un 20. maijā, būs apmeklējami par brīvu.

Konferences atklāšanā 21. maijā ar runu uzstāsies tādas prominentas personas kā Eiropas jūrlietu un zivsaimniecības komisāre Marija Damanaki, Maltas tūrisma ministrs Karmenu Vella, Maltas ekonomikas, ieguldījumu un mazās uzņēmējdarbības ministrs dr. Kriss Kardona un Zviedrijas infrastruktūras ministre Katarīna Elmsetere‑Svērda. Plenārsēdēs politiķi, eksperti un augstas uzņēmumu amatpersonas spriedīs par jūras ekonomikas un Zilās izaugsmes pašreizējām problēmām un iespējām. Diena noslēgsies ar koncertu, kurā uzstāsies pasaulslavenais maltiešu tenors Džozefs Kalleja.

22. maijs pulcēs ieinteresētās personas: notiks 19 dažādi darbsemināri, kuros ikviens konferences dalībnieks varēs izraudzīties sev tuvāko tēmu. Tajos apspriedīs visdažādākās politikas iniciatīvas, kas saistītas ar jūrām un okeāniem. Tiks uzstādīti arī paviljoni, kuros izstādes dalībnieki publiku iepazīstinās ar iespējām, ko paver jūras un okeāni. Visā Eiropā notiks vēl daudzi citi pasākumi.

Eiropas jūras diena ir vienreizēja iespēja vienuviet pulcēt visus cilvēkus, kuru darbs saistīts ar jūru, izvērtēt sasniegto un pievērsties jaunām idejām un prioritātēm.

Vispārīga informācija

Eiropas jūras dienas konference, kas šogad notiek jau sesto reizi, norisināsies Valletā (Malta) 2013. gada 21. un 22. maijā. To organizē Eiropas Komisija (Jūrlietu un zivsaimniecības ģenerāldirektorāts) sadarbībā ar Maltas Ekonomikas, investīciju un mazo uzņēmumu ministriju un Maltas Tūrisma ministriju.

Konferencē piedalīsies Eiropas jūrlietu un zivsaimniecības komisāre Marija Damanaki, Maltas tūrisma ministrs Karmenu Vella un Maltas ekonomikas, investīciju un mazo uzņēmumu ministrs Kriss Kardona, kā arī citu Eiropas valstu ministri un nozares pārstāvji.

Eiropas jūras dienas tradīcija tika iedibināta 2008. gada 20. maijā, Eiropas Komisijas, Eiropas Parlamenta un ES Padomes priekšsēdētājiem nākot klajā ar trīspusēju paziņojumu. To atzīmē katru gadu 20. maijā vai ap šo laiku, un tās mērķis ir pievērst uzmanību jūrlietām Eiropā. Agrāk Eiropas jūras dienas pasākumi ir notikuši Briselē (2008. gadā), Romā (2009. gadā), Hihonā (2010. gadā), Gdaņskā (2011. gadā) un Gēteborgā (2012. gadā).

Plašāka informācija

Sīkākas ziņas par konferenci un Eiropas jūras dienas programmu skatīt:

http://ec.europa.eu/maritimeday.

Kontaktpersonas:

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)


Side Bar