Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 17. toukokuuta 2013

Kestävälle merimatkailualalle ja merialueiden yhteyksille omistettu Euroopan meripäivä

Tämän vuoden Euroopan meripäivän pääaiheina ovat rannikkoalueiden kehittäminen ja kestävä merimatkailuala. Kahden päivän ajan Maltan Vallettassa kaikkia merialoja edustavat asiantuntijat kaikkialta Euroopasta keskustelevat siitä, miten merimatkailualaa voidaan edistää ja miten alan asema voidaan säilyttää paitsi kestävän kasvun alana, myös koko talouselämän tärkeänä veturina ja merkittävänä EU:n sinisen kasvun toimintasuunnitelman edistäjänä.

Joka vuosi toukokuun 20. päivänä Euroopan unionissa vietetään EU:n merialan päivää sen merkityksen esiintuomiseksi, joka merillä ja valtamerillä on jokapäiväiselle elämällemme. Euroopan meripäivän konferenssista on muotoutunut tilaisuus, jossa kaikkien merialojen sidosryhmät tapaavat ja keskustelevat merialueiden ja merialojen mahdollisuuksista ja haasteista Euroopassa. Tämänvuotisen konferenssin aiheena on ”Rannikkoalueiden kehittäminen ja kestävä merimatkailuala: investointi siniseen kasvuun”.

Matkailu on meriteollisuuden suurin sektori, joka työllistää 2,35 miljoonaa ihmistä ja tuottaa yli 100 miljardin euron lisäarvon EU:n taloudelle joka vuosi. Mikä tärkeintä, ala on osoittautunut hämmästyttävän sitkeäksi vaikeiden viime vuosien aikana, ja se tarjoaa edelleen työllistymismahdollisuuksia rannikkoalueilla, jotka ovat usein syrjäisiä ja joilla ei välttämättä muutoin ole laajaa taloudellista toimintaa. Kausiluonteisuuden ja uusien, innovatiivisten ratkaisujen puutteen vuoksi ala ei kuitenkaan kykene hyödyntämään täyttä kasvu- ja työllisyyspotentiaaliaan.

Sarjassaan kuudennen Euroopan meripäivän tavoitteena on löytää keinoja kohti innovatiivista ja kestävää matkailua. Meripäivän keskustelut otetaan huomioon myöhemmin kuluvan vuoden aikana annettavassa Euroopan komission tiedonannossa, jossa käsitellään rannikko- ja merimatkailua. Saarille tyypilliset kysymykset, kuten yhteydet ja liikkuvuus, ovat niin ikään keskeisessä osassa konferenssia. Erityistyöryhmät puolestaan tarkastelevat risteilyalan tulevaisuutta, meri- ja rannikkoalueiden hoitoa sekä Välimeren alueen talouskehitystä.

Kilpailukyvystä ja talouskasvusta vastaava Maltan parlamentaarinen valtiosihteeri Edward Zammit-Lewis avaa juhlallisuudet sunnuntaina 19. toukokuuta. Vallettassa ja sen ympäristössä järjestetään useita yleisölle suunnattuja tapahtumia, joissa esitellään meren monimuotoisuutta: merentutkimusta, meriympäristön uhkia, kalastusta, merenkulkua, satamia, merikansallispuistoja, energia-asioita ja niin edelleen. Suurin osa toukokuun 19. ja 20. päivä järjestettävistä tapahtumista ovat maksuttomia.

Toukokuun 21. päivän konferenssin avaavat meripäivän arvovaltaiset pääpuhujat, muun muassa meri- ja kalastusasioista vastaava komissaari Maria Damanaki, Maltan matkailuministeri Karmenu Vella, Maltan taloudesta, investoinneista ja pienyrityksistä vastaava ministeri Chris Cardona ja Ruotsin infrastruktuuriministeri Catharina Elmsäter–Svärd. Päivän muiden kokousten puheenjohtajina toimii poliitikkoja, asiantuntijoita ja toimitusjohtajia, ja niissä käsitellään meritalouden ja ”sinisen kasvun” ajankohtaisia haasteita ja mahdollisuuksia. Päivän päättää maailmankuulun tenorin Joseph Callejan konsertti.

Toukokuun 22. päivä on sidosryhmien päivä: konferenssiosallistujat voivat valita 19:n eri työryhmän väliltä, joissa kaikissa käsitellään eri aiheita. Keskustelua käydään meriin ja valtameriin liittyvistä useista erilaisista poliittisista aloitteista. Paikalle pystytetään myös näyttelyosastoja, joissa näytteilleasettajat esittelevät meriä ja valtameriä ja niiden tarjoamia mahdollisuuksia. Tämän lisäksi muita tapahtumia järjestetään ympäri Eurooppaa.

Euroopan meripäivä tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden kerätä koko merialan yhteisö samaan paikkaan, arvioida alan edistymistä ja pohtia ideoita ja tulevaisuuden painopisteitä.

Taustaa

Sarjassaan kuudennen Euroopan meripäivän konferenssi järjestetään Maltan Vallettassa 21.–22. toukokuuta 2013. Konferenssin järjestää Euroopan komissio (meri- ja kalastusasioiden pääosasto) yhdessä Maltan taloudesta, investoinneista ja pienyrityksistä vastaavan ministeriön sekä Maltan matkailuministeriön kanssa.

Konferenssiin osallistuvat muiden EU:n ministerien ja korkea-arvoisten vieraiden ohella meri- ja kalastusasioista vastaava komissaari Maria Damanaki, Maltan matkailuministeri Karmenu Vella ja Maltan taloudesta, investoinneista ja pienyrityksistä vastaava ministeri Chris Cardona.

Euroopan meripäivä perustettiin 20. toukokuuta 2008 Euroopan komission puheenjohtajan, Euroopan parlamentin puhemiehen ja EU:n neuvoston puheenjohtajan kolmikantaisella julistuksella. Meripäivää vietetään vuosittain toukokuun 20. päivänä tai sen tienoilla, ja sillä pyritään lisäämään EU:n merialan näkyvyyttä. Edelliset Euroopan meripäivät järjestettiin Brysselissä (2008), Roomassa (2009), Gijónissa (2010), Gdanskissa (2011) ja Göteborgissa (2012).

Lisätietoja

Lisätietoja ja konferenssin tarkka ohjelma on saatavilla osoitteessa http://ec.europa.eu/maritimeday

Yhteyshenkilöt:

Oliver Drewes (+32 2) 299 24 21)

Lone Mikkelsen (+32 2) 296 05 67


Side Bar