Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 17. maj 2013

En europæisk havdag med fokus på bæredygtig maritim turisme og konnektivitet

Udvikling af kystområderne og bæredygtig maritim turisme er hovedemnerne for den europæiske havdag i 2013. Eksperter fra alle maritime sektorer og fra hele Europa vil i to dage i Valletta på Malta drøfte, hvordan man kan fremme turistbranchen og fastholde dens stilling som både en sektor for bæredygtig vækst, en afgørende drivkraft for økonomien som helhed og en vigtig bidragsyder til EU's dagsorden for blå vækst.

Hvert år den 20. maj fejres "det maritime Europa" i EU for at fremhæve havenes og oceanernes betydning for vores hverdag. Den konference, som afholdes i anledning af den europæiske havdag, er nu det sted, hvor aktører fra alle maritime sektorer mødes for at drøfte de muligheder og udfordringer, som de maritime regioner og sektorer i hele Europa står over for. Emnet for årets konference er "Udvikling af kystområderne og bæredygtig maritim turisme: en investering for blå vækst".

Turismen er den største sektor inden for de maritime erhverv; den beskæftiger 2,35 millioner mennesker og skaber hvert år over 100 mia. EUR i merværdi for EU's økonomi. Sektoren har klaret sig bemærkelsesværdigt godt i de seneste vanskelige år og tilbyder stadig beskæftigelsesmuligheder i kystområder, som ofte er isolerede, og som i mange tilfælde ikke har andre væsentlige økonomiske aktiviteter. Men på grund af sektorens sæsonafhængighed og manglen på nye innovative idéer kan dens potentiale med hensyn til vækst og jobs ikke udnyttes fuldt ud.

Den sjette udgave af den europæiske havdag fokuserer på innovative og bæredygtige former for turisme. Drøftelserne vil danne grundlag for en meddelelse fra Europa-Kommissionen om hav- og kystturisme, der vil blive offentliggjort senere på året. En række spørgsmål, som specielt vedrører øer, såsom konnektivitet og mobilitet, vil også blive taget op på konferencen, mens en række specifikke arbejdsgrupper vil beskæftige sig med krydstogtsektorens fremtid, hav- og kystforvaltning og den økonomiske udvikling i Middelhavsområdet.

Den maltesiske viceminister for konkurrenceevne og økonomisk vækst dr. Edward Zammit-Lewis giver startskuddet til festlighederne søndag den 19. maj, hvor der afholdes en række offentlige arrangementer i og omkring Valletta med fokus på havets mangfoldighed: havforskning, trusler mod havmiljøet, fiskeri, søtransport, havne, havnationalparker, energi osv. De fleste af arrangementerne den 19. og 20. maj er gratis.

Den 21. maj åbnes konferencen af en række fremtrædende hovedtalere, herunder EU's kommissær for maritime anliggender og fiskeri Maria Damanaki, den maltesiske minister for turisme Karmenu Vella, den maltesiske minister for økonomi, investeringer og små virksomheder dr. Chris Cardona og den svenske minister for infrastruktur Catharina Elmsäter–Svärd. De øvrige plenarmøder vil blive ledet af politikere, eksperter og virksomhedsledere og vil fokusere på de aktuelle udfordringer og muligheder for den maritime økonomi og for blå vækst. Dagen slutter med en koncert med den verdensberømte tenor Joseph Calleja.

Den 22. maj er helliget de maritime aktører. Konferencedeltagerne kan vælge mellem 19 forskellige workshops om forskellige emner. En bred vifte af politiske initiativer vedrørende have og oceaner vil blive drøftet. I konferencecentret vil der også være udstillingsstande, hvor udstillerne vil fortælle om have og oceaner og de muligheder, de byder på. Der holdes også en række arrangementer andre steder i Europa.

Den europæiske havdag er en enestående mulighed for at samle alle de maritime aktører på ét sted, gøre status over de fremskridt, der er gjort, og fokusere på idéer og de fremtidige prioriteter.

Baggrund

Den sjette udgave af konferencen i forbindelse med den europæiske havdag vil blive afholdt i Valletta på Malta den 21. og 22. maj 2013. Den organiseres af Europa-Kommissionen (Generaldirektoratet for Maritime Anliggender og Fiskeri) i partnerskab med det maltesiske ministerium for økonomi, investeringer og små virksomheder og det maltesiske ministerium for turisme.

EU-kommissær for fiskeri og maritime anliggender Maria Damanaki, den maltesiske minister for turisme Karmenu Vella og den maltesiske minister for økonomi, investeringer og små virksomheder Chris Cardona vil sammen med en række andre europæiske ministre og personligheder deltage i konferencen.

Den europæiske havdag blev indført ved en trepartserklæring fra formændene for Europa-Kommissionen, Europa-Parlamentet og Rådet for Den Europæiske Union den 20. maj 2008. Den holdes hvert år i dagene omkring den 20. maj og sigter mod at gøre det maritime Europa mere synligt. De foregående udgaver af den europæiske havdag blev holdt i henholdsvis Bruxelles (2008), Rom (2009), Gijon (2010), Gdansk (2011) og Göteborg (2012).

Flere oplysninger

Yderligere oplysninger om konferencen og det fuldstændige program kan findes på følgende adresse: http://ec.europa.eu/maritimeday

Kontaktpersoner:

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)


Side Bar