Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 17. května 2013

Evropský námořní den na téma udržitelného námořního cestovního ruchu a dosažitelnosti

Rozvoj pobřežních oblastí a udržitelný námořní cestovní ruch jsou hlavní témata letošního ročníku Evropského námořního dne. Odborníci ze všech námořních odvětví z celé Evropy budou na Maltě ve Vallettě po dva dny diskutovat o tom, jak podpořit průmysl cestovního ruchu a jak zajistit, že toto odvětví bude nejen udržitelně růst, ale navíc se stane hybnou silou hospodářství obecně a nejdůležitější oporou strategie EU pro modrý růst.

Abychom si připomenuli význam moří a oceánů v každodenním životě, slaví se po celé Evropské unii každý rok 20. května „námořní den“. Na konferenci pořádané u příležitosti Evropského námořního dne se sejdou zainteresované strany ze všech námořních odvětví a projednají možnosti a výzvy pro námořní regiony a odvětví po celé Evropě. Téma letošní konference je „Rozvoj pobřežních oblastí a udržitelného námořního cestovního ruchu: investice pro modrý růst“.

Cestovní ruch je největším odvětvím námořního průmyslu, které zaměstnává 2,35 milionu osob a ročně vytváří přidanou hodnotu hospodářství EU přesahující 100 miliard EUR. Toto odvětví prokázalo zejména v posledních několika obtížných letech pozoruhodnou odolnost a nadále poskytuje pracovních příležitosti v pobřežních regionech, které jsou často izolované a kde se nemohou výrazněji rozvíjet jiné ekonomické činnosti. Kvůli závislosti na ročním období a nedostatku nových, inovačních konceptů však svého plného potenciálu pro růst a tvorbu pracovních míst nedosahuje.

Šestý ročník Evropského námořního dne se bude zabývat možnostmi inovativních a udržitelných forem cestovního ruchu. Obsah diskuzí bude shrnut do sdělení Evropské komise o námořním a pobřežním cestovním ruchu, které bude vydáno v průběhu letošního roku. Konference se také zaměří na otázky specifické pro ostrovy, jako je dosažitelnost a mobilita, a jednotlivé pracovní skupiny se budou věnovat budoucnosti odvětví okružních plaveb, správy mořských a pobřežních oblastí a hospodářského rozvoje v oblasti Středozemního moře.

Oslavy zahájí v neděli 19. května maltský parlamentní tajemník pro konkurenceschopnost a hospodářský růst Dr. Edward Zammit-Lewis. Ve Vallettě a okolí se bude konat několik veřejných akcí, na kterých se představí rozmanitá témata spojená s mořským prostředím. Půjde mimo jiné o námořní výzkum, hrozby pro mořské prostředí, rybolov, námořní dopravu, přístavy, mořské národní parky a energetiku. Na většinu akcí pořádaných ve dnech 19.–20. května je vstup zdarma.

Konferenci pak 21. května zahájí hlavní řečníci z řad významných osob, mezi nimiž bude i evropská komisařka pro námořní záležitosti a rybolov Maria Damanaki, maltský ministr pro cestovní ruch Karmenu Vella, maltský ministr hospodářství, investic a malých podniků Dr. Chris Cardona a švédská ministryně infrastruktury Catharina Elmsäter-Svärd. Dalším plenárním zasedáním budou předsedat politici, odborníci a ředitelé různých společností, kteří budou diskutovat o současných výzvách a příležitostech pro námořní hospodářství a pro modrý růst. První den oslav zakončí koncert mezinárodně uznávaného tenora Josepha Callejy.

Následující den, 22. květen, bude patřit zainteresovaným stranám. Účastníci konference si budou moct zvolit mezi 19 různými semináři, z nichž každý bude na jiné téma. Probere se široká škála politických iniciativ týkajících se moře a oceánů. Na místě budou k vidění výstavní stánky a vystavovatelé ukáží možnosti, které nám moře a oceány poskytují. Zároveň proběhne řada akcí po celé Evropě.

Evropský námořní den je jedinečnou příležitostí, při které se na jednom místě sejde celé společenství lidí zainteresovaných v námořním průmyslu, aby vyhodnotili dosažený pokrok a zaměřili se na nápady a priority pro budoucnost.

Souvislosti

Šestý ročník konference u příležitosti Evropského námořního dne se bude konat ve městě Valetta (Malta) ve dnech 21. a 22. května 2013. Pořádá jej Evropská komise (generální ředitelství pro námořní záležitosti a rybolov) ve spolupráci s maltským ministerstvem pro hospodářství, investice a malé podniky a maltským ministerstvem cestovního ruchu.

Konference se zúčastní evropská komisařka pro rybolov a námořní záležitosti Maria Damanaki, maltský ministr cestovního ruchu Karmenu Vella, maltský ministr pro hospodářství, investice a malé podniky Dr. Chris Cardona a další evropští ministři a významné osobnosti.

Evropský námořní den byl ustanoven na základě třístranného prohlášení předsedů Evropské komise, Evropského parlamentu a Rady EU dne 20. května 2008. Každoročně se slaví 20. května a ve dnech okolo tohoto data a klade si za cíl zvýšit viditelnost námořní Evropy. Předchozí ročníky námořního dne se konaly v Bruselu (2008), Římě (2009), Gijonu (2010), Gdaňsku (2011) a Göteborgu (2012).

Další informace

Veškeré podrobnosti o konferenci a kompletní program naleznete na adrese:

http://ec.europa.eu/maritimeday

Kontaktní osoby:

Oliver Drewes (+32 22992421)

Lone Mikkelsen (+32 22960567)


Side Bar