Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 17 maj 2013

Eventuella åtgärder mot Färöarnas sillfiske

Europeiska kommissionen har tillkännagivit för de färöiska fiskerimyndigheterna att den avser att vidta åtgärder som ska säkra hållbarheten i det gemensamma sillfisket med Färöarna. Tillkännagivandet är ett första steg som ska ge Färöarna möjlighet att höras på förhand. Åtgärderna kan omfatta begränsningar av importen av sill och närbesläktade arter som fiskas under färöisk flagg och begränsningar av färöiska fartygs tillträde till EU-hamnar annat än av sjösäkerhetsskäl.

Beståndet av atlantoskandisk sill fiskas av Norge, Ryssland, Island, Färöarna och Europeiska unionen med gemensamma förvaltningsåtgärder som införts genom samråd mellan dessa länder. Färöarna drog sig ur samråden om förvaltningen av beståndet för 2013 och meddelade att man skulle inrätta en autonom kvot som är 145 % högre än deras kvot för 2012. Detta gjordes vid en tidpunkt när alla andra fiskeriparter hade gått med på att sänka sina kvoter med 26 % för att bevara bestånden.

Genom denna åtgärd kommer beståndets hållbarhet i hög grad att äventyras samtidigt som dess återhämtningsmöjligheter avsevärt minskar. Kommissionens åtgärd syftar till att säkerställa hållbarheten för att undvika en beståndkollaps, något som skulle innebära att många fiskare och deras familjer skulle förlora sin inkomstkälla. Åtgärderna grundas på förordning (EU) nr 1026/2012, i vilken det föreskrivs åtgärder mot länder som inte samarbetar med EU i förvaltningen av bestånd av gemensamt intresse och som inför förvaltningsåtgärder som äventyrar fiskbestånden.

Färöarna är ett självstyrt territorium som hör till Danmark men som inte utgör en del av Europeiska unionen.

Kontaktpersoner:

Oliver Drewes (+322 2992421)

Lone Mikkelsen (+322 2960567)


Side Bar