Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 17. maja 2013

Evropska komisija napovedala morebitne ukrepe proti Ferskim otokom v zvezi z ribolovom sleda

Evropska komisija je obvestila organe Ferskih otokov, pristojne za ribolov, da namerava sprejeti ukrepe v podporo trajnostnega ribolova staleža sleda, ki si ga deli s Ferskimi otoki. Gre za predhodni ukrep, katerega namen je Ferskim otokom dati možnost, da se odzovejo. Ukrepi bi lahko vključevali omejitve uvoza atlantskega sleda in sorodnih vrst, ki se lovijo v interesu Ferskih otokov, ter omejitve dostopa ferskih plovil v pristanišča EU razen iz varnostnih razlogov.

Stalež atlantsko-skandskega sleda lovijo Norveška, Ruska federacija, Islandija, Ferski otoki in Evropska unija z upravljalnimi ukrepi, ki so jih države skupaj sprejele na medsebojnih posvetovanjih. Ferski otoki so posvetovanja o upravljanju staleža za leto 2013 zapustili in sporočili, da bodo določili avtonomno kvoto v višini 145 % njihove kvote za leto 2012. Istočasno so vse druge udeležene strani sklenile, da bodo zaradi ohranjanja staleža svoje kvote zmanjšale za 26 %.

Odločitev Ferskih otokov močno ogroža trajnost staleža in precej zmanjšuje možnosti za njegovo obnovitev. Komisija namerava s svojim ukrepom zagotoviti trajnost, da bi se izognili izčrpanju staleža, zaradi česar bi številni ribiči in njihove družine izgubili svoj dohodek. Ukrep temelji na Uredbi (EU) št. 1026/2012, ki določa sprejetje ukrepov proti državam, ki ne sodelujejo z EU pri upravljanju ribjih staležev v skupnem interesu in sprejemajo upravljalne ukrepe, ki te staleže ogrožajo.

Ferski otoki so samoupravno ozemlje v okviru Kraljevine Danske in niso del Evropske unije.

Kontakta:

Oliver Drewes (+32 22992421)

Lone Mikkelsen (+32 22960567)


Side Bar