Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 17 mei 2013

Haringvisserij: mogelijk maatregelen tegen Faeröer

De Europese Commissie heeft de visserijautoriteiten van de Faeröer meegedeeld dat zij van plan is maatregelen te nemen om de duurzaamheid van de samen met de Faeröer beviste haringbestanden te ondersteunen. Deze kennisgeving geeft de Faeröer de kans om vooraf te worden gehoord. De Commissie kan onder meer besluiten beperkingen op te leggen op de invoer van door de Faeröer bovengehaalde haring en aanverwante soorten of op de toegang van vaartuigen uit de Faeröer tot EU‑havens om andere redenen dan veiligheid.

Atlantisch-Scandinavische haring wordt door Noorwegen, de Russische Federatie, IJsland, de Faeröer en de Europese Unie bevist volgens beheersmaatregelen die deze landen gezamenlijk in overleg vaststellen. De Faeröer hebben zich uit het overleg over het beheer van het bestand voor 2013 teruggetrokken met de aankondiging dat zij een autonoom quotum zouden vaststellen op een niveau dat 145 % hoger ligt dan hun quotum voor 2012. Vermeldenswaard is dat dit besluit werd genomen in weerwil van de afspraak van alle andere bij die visserij betrokken partijen om hun quota uit instandhoudingsoverwegingen met 26 % te verlagen.

Zowel de duurzaamheid als de herstelcapaciteit van het bestand wordt hierdoor ernstig in gevaar gebracht. De Commissie wil met haar op duurzaamheid gerichte maatregelen voorkomen dat het bestand instort en de vele vissers en hun gezinnen hun bron van inkomsten kwijtraken. Basis voor de maatregelen is Verordening (EU) nr. 1026/2012, op grond waarvan maatregelen kunnen worden vastgesteld tegen landen die niet met de EU samenwerken aan het beheer van bestanden van gemeenschappelijk belang en die beheersmaatregelen nemen die een gevaar voor de visbestanden inhouden.

De Faeröer beschikken over zelfbestuur onder de Deense kroon, maar behoren niet tot de Europese Unie.

Contact:

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)


Side Bar