Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 17. maijā

Komisija paziņo par iespējamiem pasākumiem pret Fēru salām siļķes zvejas resursu aizsardzībai

Eiropas Komisija ir paziņojusi Fēru salu zvejniecības iestādēm par savu nodomu pieņemt pasākumus to siļķes zvejas resursu ilgtspējas aizsardzībai, kas ES ir kopīgi ar Fēru salām. Minētais paziņojums Fēru salu iestādēm sniedz iespēju izteikties, pirms tiek īstenoti pasākumi. Pasākumu ietvaros varētu ierobežot tādu siļķes un ar to saistīto sugu zivju importu, kuras zvejo Fēru salu uzņēmumi, kā arī Fēru salu kuģu piekļuvi ES ostām, izņemot gadījumus, kad tas vajadzīgs drošības apsvērumu dēļ.

Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības komisāre Marija Damanaki iespējamos pasākumus komentēja šādi: “Kad apdraudēta ir zivju krājuma ilgtspēja, Eiropas Savienība nedrīkst stimulēt neilgtspējīgu zvejas praksi, atstājot atvērtu savu tirgu. Fēru salu neilgtspējīgā pieeja pelaģisko zivju pārvaldībai vairs nav pieļaujama. Tā ir pārsniegusi kritisko slieksni, un mēs nevaram ļaut tam turpināties. Mēs nevēlamies noteikt saviem zvejniekiem kvotu ierobežojumus, kamēr citas valstis pie mūsu namdurvīm atļaujas klaji ignorēt ilgtspējas principus, vienlaikus baudot mūsu tirgu sniegtās priekšrocības."

Atlantijas okeāna Skandināvijas krājuma siļķes zvejo Norvēģija, Krievijas Federācija, Islande, Fēru salas un Eiropas Savienība, un krājuma pārvaldības pasākumi tiek noteikti, šīm iesaistītajām pusēm savstarpēji apspriežoties. Fēru salas attiecās piedalīties apspriedēs par krājuma pārvaldību 2013. gadā un paziņoja, ka noteiks autonomu kvotu, kas būs 145 % lielāka par tām noteikto 2012. gada kvotu. Jānorāda, ka visas citas šo zvejas resursu izmantotājas bija vienojušās krājuma saglabāšanas nolūkā savas kvotas samazināt par 26 %.

Fēru salu rīcības dēļ krājuma ilgtspēja ir nopietni apdraudēta un tā atjaunošanās izredzes ievērojami sarūk. Šīs Komisijas rīcības mērķis ir nodrošināt krājuma ilgtspēju, lai novērstu tā izsīkšanu, kuras iespaidā daudzi zvejnieki un viņu ģimenes zaudētu iztikas avotu. Rīcības pamatā ir Regula (ES) Nr. 1026/2012, kas paredz pieņemt pasākumus pret valstīm, kuras nesadarbojas ar ES kopēju interešu krājumu pārvaldībā un kuru pieņemtie pārvaldības pasākumi apdraud zivju krājumu ilgtspēju.

Fēru salas ir autonoma teritorija Dānijas Karalistē un nav Eiropas Savienības daļa.

Kontaktpersonas:

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)


Side Bar