Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2013 m. gegužės 17 d.

Komisija paskelbė apie galimas priemones prieš Farerų Salas dėl silkių žvejybos

Europos Komisija Farerų Salų žvejybos institucijoms pranešė ketinanti imtis priemonių siekdama, kad bendra su Farerų Salomis silkių žvejyba būtų vykdoma tausiai. Šis pranešimas yra preliminarus žingsnis, kurio tikslas suteikti Farerų Saloms galimybę iš anksto pareikšti savo nuomonę šiuo klausimu. Minėtos priemonės gali būti Farerų Salų sužvejotų silkių ir su jomis susijusių rūšių žuvų importo apribojimas ir Farerų Salų laivų įplaukimo į ES uostus, išskyrus įplaukimą saugumo sumetimais, apribojimas.

Prie Skandinavijos pusiasalio aptinkamus Atlanto vandenyno silkių išteklius žvejoja Norvegija, Rusija, Islandija, Farerų Salos ir Europos Sąjunga. Visos šios šalys bendrai konsultuojasi dėl jų valdymo priemonių. Farerų Salos dalyvauti konsultacijose dėl šių išteklių valdymo 2013 m. atsisakė ir pareiškė, kad nusistatys autonominę kvotą, 145 proc. didesnę nei jų 2012 m. kvota. O visos kitos žvejybos partnerės, siekdamos išsaugoti išteklius, sutarė savo kvotas sumažinti 26 proc.

Dėl tokio Farerų Salų poelgio išteklių tvarumui iškilo didelė grėsmė, o jų atsikūrimo galimybės smarkiai sumažėjo. Šiuo savo žingsniu Komisija siekia užtikrinti žvejybos tausumą, kad ištekliai visai neišsektų ir žvejai bei jų šeimos neprarastų pajamų. Šis veiksmas grindžiamas Reglamentu (EB) Nr. 1026/2012, kuriame numatyta, kad prieš šalis, kurios atsisako bendradarbiauti su ES valdant bendrus žuvų išteklius ir imasi tokių valdymo priemonių, kurios jiems kelia grėsmę, gali būti imamasi atitinkamų priemonių.

Farerų Salos yra Danijos Karalystės autonominė teritorija ir nepriklauso Europos Sąjungai.

Asmenys ryšiams:

Oliver Drewes, tel. +32 2 299 24 21

Lone Mikkelsen, tel. +32 2 296 05 67


Side Bar