Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 17.5.2013

Komissio harkitsee toimenpiteitä Färsaarten harjoittaman sillin liikakalastuksen rajoittamiseksi

Euroopan komissio on ilmoittanut Färsaarten kalastusviranomaisille aikovansa ryhtyä toimenpiteisiin Färsaarten kanssa jakamansa sillinkalastuksen kestävyyden turvaamiseksi. Ilmoituksellaan se antaa Färsaarille mahdollisuuden tulla asiassa ennalta kuulluksi. Suunniteltuja toimenpiteitä ovat Färsaarten pyytämien sillin ja sen lähilajien tuontirajoitukset sekä Färsaarten alusten EU:n satamiin pääsyn rajoittaminen turvallisuussyihin liittyviä tilanteita lukuun ottamatta

Atlantin-Skandinavian silliä pyytävät Norja, Venäjän federaatio, Islanti, Färsaaret sekä Euroopan unioni, ja pyynnissä sovelletaan yhteisesti sovittuja hoitotoimenpiteitä. Färsaaret vetäytyi kyseisen kalakannan hoitoa vuonna 2013 koskevista neuvotteluista ja ilmoitti ottavansa käyttöön yksipuolisen kiintiön, joka on 145 % suurempi kuin Färsaarten vuoden 2012 kiintiö. Tämä päätös tehtiin tilanteessa, jossa kaikki muut kyseisen kalastustoiminnan osapuolet olivat kalavarojen säilyttämissyistä sopineet pienentävänsä kiintiöitään 26 %.

Tällainen toiminta uhkaa vakavalla tavalla kyseisen kalakannan kestävyyttä ja heikentää sen elpymismahdollisuuksia. Komissio pyrkii toiminnallaan varmistamaan kalakannan kestävyyden säilymisen ja estämään siten sen romahtamisen, mikä merkitsisi toimeentulon menettämistä lukuisille kalastajille ja heidän perheillensä. Toiminta perustuu asetukseen (EU) N:o 1026/2012, jossa säädetään toimenpiteiden toteuttamisesta sellaisten maiden suhteen, jotka eivät toimi yhteistyössä EU:n kanssa yhteisesti tärkeiden kalakantojen hoitamiseksi ja jotka toteuttavat kalastuksenhoitotoimenpiteitä, joista voi olla seurauksena kalakannan kestämätön tila.

Färsaaret on Tanskalle kuuluva itsehallintoalue, eikä se kuulu Euroopan unioniin.

Yhteyshenkilöt:

Oliver Drewes (+32-2) 299 24 21

Lone Mikkelsen (+32-2) 296 05 67


Side Bar