Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 17. mai 2013

Komisjon kavatseb võtta Fääri saarte suhtes meetmed heeringa ülepüügi takistamiseks

Euroopa Komisjon teatas Fääri saarte ametiasutustele oma kavatsusest võtta meetmed Fääri saartega ühiselt majandatavate heeringavarude jätkusuutlikkuse toetuseks. Käesolev teatis on esimene samm, mille eesmärk on anda Fääri saartele võimalus esitada eelnevalt oma seisukoht. Need meetmed võivad sisaldada piiranguid heeringa ja muude Fääri saartele huvi pakkuvate kaasnevate kalaliikide importimisele ning piiranguid Fääri saarte laevade pääsule ELi sadamatesse, välja arvatud ohutusega seotud põhjustel.

Atlandi-skandinaavia heeringa varusid püüavad Norra, Venemaa Föderatsioon, Island, Fääri saared ja Euroopa Liit nende majandamismeetmete raames, mis on ühiselt kehtestatud nende riikide vaheliste konsultatsioonide käigus. Fääri saared loobusid läbirääkimistest varude majandamise üle 2013. aastal ja teatasid, et kehtestavad autonoomse kvoodi, mis on 145% suurem kui nende 2012. aasta kvoot. Seda tehti olukorras, kus kõik teised osapooled olid kokku leppinud vähendada oma kvooti 26% kalavarude kaitse huvides.

Sellise tegevuse tõttu on kalavaru suures ohus ja selle taastumisvõimalused oluliselt vähenenud. Komisjoni meetme eesmärk on tagada jätkusuutlikkus, et vältida kalavaru hävimist, mis tähendaks, et paljud kalurid ja nende perekonnad kaotavad oma sissetuleku. Käesolev meede põhineb määrusel (EL) nr 1026/2013, millega nähakse ette meetmete võtmine riikide suhtes, kes ei tee ELiga koostööd ühist huvi pakkuvate kalavarude majandamisel ja võtavad kalavarusid ohustavaid meetmeid.

Fääri saared on Taani koosseisu kuuluv omavalitsuslik ala ja ei kuulu Euroopa Liitu.

Kontaktisikud:

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)


Side Bar