Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 17. maj 2013

Kommissionen varsler mulige foranstaltninger mod Færøernes sildefiskeri

Europa-Kommissionen har meddelt de færøske fiskerimyndigheder, at den har til hensigt at vedtage foranstaltninger, der skal sikre bæredygtigheden af det sildefiskeri, som EU deler med Færøerne. Meddelelsen er første skridt i processen og skal give landet mulighed for at blive hørt på forhånd. Foranstaltningerne vil kunne omfatte restriktioner mod import af sild og tilknyttede arter, som er fisket af fiskere under færøsk flag, og restriktioner i forbindelse med færøske fartøjers anløb i EU's havne med undtagelse af, når det drejer sig om sikkerhedsmæssige årsager.

Bestanden af atlantoskandiske sild fiskes af Norge, Rusland, Island, Færøerne og Den Europæiske Union, og foranstaltningerne til forvaltning af bestanden træffes normalt gennem konsultationer mellem disse lande. Færøerne har imidlertid trukket sig fra konsultationerne om forvaltningen af bestanden i 2013 og har erklæret, at de har til hensigt egenhændigt at fastsætte en kvote, der er 145 % højere end kvoten for 2012. Det sker på et tidspunkt, hvor alle andre parter i fiskeriet ellers har erklæret sig enige i at nedsætte deres kvoter med 26 % af hensyn til bevarelse af bestanden.

Færøernes beslutning bringer bestanden i stor fare, og dens mulighed for at komme sig er nu væsentligt forringet. Kommissionen sigter med sit indgreb mod at sikre bæredygtigheden for at undgå et sammenbrud i bestanden, der vil kunne betyde, at mange fiskere og deres familier mister deres levebrød. Foranstaltningen er baseret på forordning (EU) nr. 1026/2012, der fastsætter muligheden for at vedtage foranstaltninger mod lande, der undlader at samarbejde om forvaltningen af bestande af fælles interesse og i stedet træffer beslutninger om en forvaltning, der bringer fiskebestandene i fare.

Færøerne er et selvstyrende område i det danske Rigsfællesskab og er ikke en del af Den Europæiske Union.

Kontaktpersoner:

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)


Side Bar