Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 16 maj 2013

Sex nya vetenskapliga kluster till stöd för Donaustrategin

EU-kommissionen och forskare och beslutsfattare från de 14 länderna i Donauregionen har i dag lanserat sex vetenskapliga kluster för att stödja den ekonomiska utvecklingen i regionen. De sex klustren kommer att inriktas på följande: vatten, mark & jord, bioenergi, luft, utbyte och harmonisering av uppgifter samt smart specialisering. Klustren, som presenteras vid ett högnivåmöte i Bratislava i dag, kommer att ge ett vetenskapligt underlag till stöd för Donaustrategin och främja vetenskapligt samarbete i hela regionen. Vid lanseringen i dag deltog bland annat Slovakiens premiärminister H.E. Robert Fico och EU-kommissionens vice ordförande Maroš Šefčovič (MEMO/13/441).

EU:s strategi för Donauområdet syftar till att främja tillväxt och sysselsättning genom bättre beslutsfattande och finansiering, sade Maroš Šefčovič i sitt tal i samband med lanseringen. – Vetenskapen kan verkligen vara till nytta genom att tillhandahålla evidensbaserade uppgifter till beslutsfattare som hjälper dem att fatta välgrundade beslut för en region som uppvisar en enorm geopolitisk och ekonomisk mångfald.

– Detta är ett utmärkt exempel på internationellt vetenskapligt samarbete och policysamarbete som fungerar som föredöme både inom och utanför EU. Dessa kluster kan främja Donauregionen vetenskapligt och ekonomiskt, säger Máire Geoghegan-Quinn, kommissionär med ansvar för forskning, innovation och vetenskap.

Klustren för vatten, mark & jord, bioenergi och luft kommer att undersöka relationen mellan dessa viktiga resurser och de behov som konstaterats: miljöskydd, bevattning och jordbruksutveckling samt energi. Det är meningen att uppgiftsklustren ska underlätta utbyte och harmonisering av tydliga och jämförbara uppgifter t.ex. inom biologisk mångfald, flodmorfologi, risker för översvämning och torka, olika typer av jordmån, grödor eller energiresurser och energipotential. Man kommer också att inrätta en gemensam dataåtkomstpunkt för hela regionen - den första operativa versionen bör finnas tillgänglig senast i december i år. Klustret för smart specialisering ska undersöka hur man kan inrikta resurserna på viktiga vetenskapliga prioriteringar utifrån den ekonomiska potentialen i Donauregionen i stället för att tunna ut insatser och investeringar genom att sprida dem för mycket.

Klustren kommer att samla forskarsamhället från de 14 Donauländerna, inklusive de flesta vetenskapsakademier i regionen, rektorskonferensen för Donauregionen (som omfattar 54 universitet) och många andra forskningsorganisationer. Dessa partner kommer att delta i det eller de kluster de själva väljer enligt de prioriteringar och den expertis de har. Klustren står öppna även för andra berörda parter. Klustren kommer att främja samarbete inte bara mellan vetenskapsmän utan också mellan vetenskapsmän och beslutsfattare och främja bättre upptag av vetenskapliga resultat i samband med det politiska beslutsfattandet. Det vetenskapliga samfundet kommer att sammanträda regelbundet medan beslutsfattarna kommer att uppdateras en gång om året.

Bakgrund

Andra deltagare ur det politiska livet i dagens evenemang i Bratislava var följande: Zoltán Cséfalvay, ungersk statssekreterare med ansvar för ekonomisk strategi, Karlheinz Töchterle, österrikisk federal minister för vetenskap och forskning, Mihnea Costoiu, rumänsk biträdande minister för högre utbildning, vetenskaplig forskning och teknisk utveckling samt Edit Herczog, ledamot av Europaparlamentet.

EU:s strategi för Donauregionen lanserades 2011 (IP/11/472) efter en begäran från ett antal EU-länder två år tidigare. Strategin fokuserar på fyra prioriteringar: att knyta samman Donauregionen, skydda miljön, skapa välstånd och stärka regionen. EU-kommissionen offentliggjorde nyligen en lägesrapport om strategin för Donauregionen (IP/13/307) där den uppmanar till att lägga i en högre växel efter en bra start. Smarta och strategiska investeringar behövs för att regionen ska förbli konkurrenskraftig. Detta kan uppnås genom att man utnyttjar de tillgångar som finns på lokal nivå och använder offentliga medel på europeisk, nationell och regional nivå i Europa på ett effektivare och mer samordnat sätt. Regionen måste ha strategiska utgiftsprioriteringar och undanröja hindren för innovation för att fullt ut kunna utnyttja den potential som finns i regionen och skapa arbetstillfällen av hög kvalitet.

Initiativet ”Vetenskapligt stöd för Donaustrategin” lanserades i november 2011 av EU-kommissionens egen forskningstjänst, Gemensamma forskningscentrumet (JRC). Initiativet fokuserar på fyra prioriteringar: Miljöskydd, bevattning & jordbruksutveckling, farbarhet och energiproduktion.

De 14 länderna i Donauregionen är Tyskland, Österrike, Ungern, Tjeckien, Slovakien, Slovenien, Bulgarien, Rumänien, Kroatien, Serbien, Bosnien och Hercegovina, Montenegro, Ukraina och Moldavien. Regionen har över 100 miljoner invånare.

Länkar

Den andra högnivåkonferensen om initiativet ”Vetenskapligt stöd för Donaustrategin” (Bratislava, 16 maj 2013) och mer information om flaggskeppsklustren:

http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm?id=2470&obj_id=4480&dt_code=EVN&lang=en

Vetenskapligt mötesmaterial: deltagare, protokoll, presentationer och rapporter (mars 2013):

http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm?id=1410&obj_id=16440&dt_code=NWS&lang=en&ori=HLN

Den första högnivåkonferensen om initiativet ”Vetenskapligt stöd för Donaustrategin” (Bryssel, 24 april 2012):

http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm?id=3910&obj_id=4120&dt_code=EVN&lang=en&ori=HLN

EU:s strategi för Donauområdet:

http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/danube/index_en.cfm

Kontaktpersoner:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88) Twitter: @ECSpokesScience

Monika Wcislo(+32 2 295 56 04)


Side Bar