Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, dnia 16 maja 2013 r.

Sześć nowych klastrów naukowych wesprze strategię na rzecz Dunaju

Przedstawiciele Komisji Europejskiej, naukowcy i decydenci polityczni z czternastu krajów leżących nad Dunajem zainaugurowali dziś działalność sześciu klastrów naukowych, które mają przyczynić się do rozwoju gospodarczego naddunajskich regionów. Klastry będą zajmować się takimi zagadnieniami jak: woda; grunty i gleby, bioenergia, powietrze, wymiana i ujednolicenie danych oraz inteligentna specjalizacja. Klastry, zaprezentowane dzisiaj na spotkaniu wysokiego szczebla w Bratysławie, będą gromadzić również dowody naukowe wspierające strategię na rzez Dunaju oraz rozwijać działalność naukową w naddunajskich regionach. Działalność klastrów zainaugurowano w obecności premiera Słowacji Roberta Fico oraz wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Maroša Šefčoviča (MEMO/13/441).

W swoim przemówieniu wiceprzewodniczący Komisji oświadczył, że: „Celem strategii UE na rzecz regionu Dunaju jest wsparcie wzrostu gospodarczego i zatrudnienia w tym regionie poprzez opracowywanie skuteczniejszych działań politycznych i zagwarantowanie odpowiedniego finansowania. Może nam w tym pomóc nauka – poprzez gromadzenie opartych na dowodach naukowych danych, które następnie przekazywane będą decydentom politycznym, pomagając im w podejmowaniu odpowiednich decyzji na rzecz regionu, który szczyci się ogromną różnorodnością geopolityczną i gospodarczą.

Máire Geoghegan-Quinn, unijna komisarz ds. badań, innowacji i nauki, dodała: „Dzisiejsza inauguracja stanowi doskonały przykład międzynarodowej współpracy naukowej i politycznej. Tego typu inicjatywy powinny znaleźć swoich naśladowców w całej UE i poza nią. Działalność klastrów przyczyni się do rozwoju gospodarczego i naukowego w regionie”.

Ośrodki naukowe zajmujące się wodą, glebą, bioenergią i powietrzem będą analizować stan tych zasobów naturalnych w odniesieniu do potrzeb poszczególnych regionów związanych z ochroną środowiska naturalnego, nawadnianiem oraz rozwojem rolnictwa i energetyki. Klaster zajmujący się gromadzeniem danych ułatwi wymianę i ujednolicenie przejrzystych i porównywalnych informacji w dziedzinach takich jak bioróżnorodność, morfologia rzek, zagrożenia powodziami i suszą, jakość gleb i zbiorów oraz źródła energii i ich potencjał. Ośrodek ten opracuje również wspólny punkt dostępu do danych dla całego regionu – jego pierwsza wersja będzie gotowa pod koniec bieżącego roku. Klaster zajmujący się inteligentną specjalizacją zajmie się zagadnieniem skoncentrowania zasobów na realizacji najważniejszych priorytetów naukowych w oparciu o potencjał gospodarczy regionu naddunajskiego, tak aby podejmowane wysiłki i inwestycje nie były zbyt rozdrobnione.

Klastry będą platformą skupiającą społeczność naukową z czternastu krajów, przez które przepływa Dunaj; ich działalność wesprze większość akademii naukowych z regionu, Konferencja Rektorów Państw Naddunajskich (do której należą 54 uniwersytety) oraz wiele innych instytucji badawczych. Partnerzy naukowi będą wybierać klastry, których działalność odpowiada ich dyscyplinom i wiedzy specjalistycznej. Inne zainteresowane strony również będą mogły uczestniczyć w ich działalności. Klastry przyczynią się do zacieśnienia współpracy nie tylko pomiędzy samymi naukowcami, ale również między naukowcami i politykami oraz wpłyną na skuteczniejsze wykorzystanie wyników badań naukowych w opracowywaniu strategii politycznych. Politycy będą raz do roku otrzymywać sprawozdania zawierające wyniki prac naukowców, natomiast sami naukowcy będą spotykać się regularnie.

Kontekst

Dzisiejszą inaugurację w Bratysławie swoją obecnością zaszczycili również inni politycy: Minister ds. Strategii Gospodarczej Węgier Zoltán Cséfalvay, Federalny Minister ds. Nauki i Badań Naukowych Austrii Karlheinz Töchterle, Minister ds. Szkolnictwa Wyższego, Badań Naukowych i Rozwoju Technologicznego Rumunii Mihnea Costoiu oraz poseł do Parlamentu Europejskiego Edit Herczog.

Strategię UE ds. regionu Dunaju ogłoszono w 2011 r. (IP/11/472) po złożeniu dwa lata wcześniej wniosku przez rządy państw członkowskich UE. Strategia obejmuje cztery priorytety: lepsze połączenie regionu Dunaju ze światem, ochronę środowiska naturalnego, budowanie dobrobytu i zwiększenie potencjału regionu Dunaju. Komisja Europejska opublikowała niedawno sprawozdanie z postępu prac w zakresie realizacji strategii na rzecz Dunaju (IP/13/307), którego autorzy wzywają do wykorzystania dobrego początku i przyspieszenia realizacji strategii. Region Dunaju potrzebuje inteligentnych i strategicznych inwestycji, aby utrzymać swoją konkurencyjność, musi lepiej wykorzystywać lokalne zdolności oraz skuteczniej wydawać połączone środki finansowe pochodzące z funduszy europejskich, krajowych i regionalnych. Region powinien opracować strategiczne priorytety budżetowe oraz zlikwidować przeszkody dla innowacyjności, aby w pełni wykorzystać drzemiący w nim potencjał i tworzyć wysokiej jakości miejsca pracy.

W listopadzie 2011 r. Wspólne Centrum Badawcze (JRC), będące służbą naukową Komisji Europejskiej, wprowadziło w życie inicjatywę „Naukowe wsparcie strategii na rzecz Dunaju”. Inicjatywę tę poświęcono czterem zagadnieniom: ochronie środowiska naturalnego, nawadnianiu i rozwojowi rolnictwa oraz żeglowności i produkcji energii.

Czternaście państw należących do regionu Dunaju to: Niemcy, Austria, Węgry, Republika Czeska, Słowacja, Słowenia, Bułgaria, Rumunia, Chorwacja, Serbia, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Ukraina i Mołdawia. Region ten zamieszkuje ponad sto milionów ludzi.

Ciekawe strony

Druga konferencja wysokiego szczebla „Naukowe wsparcie strategii na rzecz Dunaju” (Bratysława, 16 maja 2013 r.) oraz szczegółowe informacje na temat najważniejszych klastrów:

http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm?id=2470&obj_id=4480&dt_code=EVN&lang=en

Materiały z konferencji naukowych: uczestnicy, protokoły, prezentacje i sprawozdania (marzec 2013 r.):

http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm?id=1410&obj_id=16440&dt_code=NWS&lang=en&ori=HLN

Pierwsza konferencja wysokiego szczebla „Naukowe wsparcie strategii na rzecz Dunaju” (Bruksela, 24 kwietnia 2012 r.):

http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm?id=3910&obj_id=4120&dt_code=EVN&lang=en&ori=HLN

Strategia UE dla regionu Dunaju:

http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/danube/index_en.cfm

Kontakt:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88) Twitter: @ECSpokesScience

Monika Wcislo(+32 2 295 56 04)


Side Bar