Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 16 mei 2013

Zes nieuwe wetenschappelijke clusters ter ondersteuning van de Donaustrategie

De Europese Commissie en wetenschappers en beleidsmakers uit de 14 landen van het Donaugebied hebben vandaag het startsein gegeven aan zes wetenschappelijke clusters ter ondersteuning van de economische ontwikkeling in de regio. De zes clusters zijn gericht op water, land en bodem, bio-energie, lucht, gegevensuitwisseling en harmonisatie, en slimme specialisatie. De clusters, die vandaag tijdens een bijeenkomst op hoog niveau in Bratislava zijn gepresenteerd, zullen zorgen voor de wetenschappelijke onderbouwing van de Donaustrategie, en kunnen tegelijkertijd de wetenschappelijke samenwerking in de hele regio een duwtje in de rug geven. Het openingsevenement van vandaag werd onder andere bijgewoond door de Slowaakse vicevoorzitter van de Europese Commissie, Maroš Šefčovič (MEMO/13/441).

Tijdens het evenement zei de heer Šefčovič hierover het volgende: "De EU-strategie voor het Donaugebied is om groei in de regio te bevorderen en banen te scheppen door middel van betere beleidsvorming en financiering. De wetenschap kan hieraan een wezenlijke bijdrage leveren door beleidsmakers te voorzien van die feiten die zij nodig hebben om met kennis van zaken besluiten te kunnen nemen over een regio die enorme geopolitieke en economische diversiteit biedt."

Europees commissaris voor Onderzoek, Innovatie en Wetenschap Máire Geoghegan-Quinn verklaarde: "Dit is een uitstekend voorbeeld van grensoverschrijdende samenwerking op wetenschappelijk en politiek gebied, dat zowel binnen als buiten de EU als maatstaf kan dienen. Deze clusters kunnen de wetenschappelijke en economische prestaties in de regio bevorderen."

De clusters water, land en bodem, bio-energie en lucht zullen kijken naar de verhouding tussen deze belangrijke hulpbronnen en de geconstateerde behoeften op het gebied van milieubescherming, irrigatie en landbouwontwikkeling en energie. De gegevenscluster is gericht op het verbeteren van de uitwisseling en de harmonisatie van duidelijke en onderling vergelijkbare gegevens op gebieden zoals biodiversiteit, riviermorfologie, risico van overstromingen en droogte, bodems, gewassen of energiebronnen en -potentieel. Binnen de cluster wordt ook een gemeenschappelijk toegangspunt opgezet voor gegevens over de hele regio; een eerste versie hiervan moet medio december dit jaar operationeel zijn. De cluster slimme specialisatie zal onderzoeken hoe de beschikbare middelen toegespitst kunnen worden op essentiële wetenschappelijke prioriteiten gebaseerd op het economisch potentieel van het Donaugebied, om zo een te dunne spoeling van inspanningen en investeringen te voorkomen.

De clusters zullen de wetenschappelijke gemeenschappen uit de 14 Donaulanden, de meeste academies voor de wetenschap in de regio, de conferentie van Donaurectoren (54 universiteiten) en vele andere onderzoeksorganisaties bij elkaar brengen. Ieder van de partners neemt deel aan de cluster(s) van zijn keuze, afhankelijk van zijn prioriteiten en deskundigheid. Andere belanghebbende partijen kunnen ook deelnemen. De clusters moeten niet alleen de onderlinge samenwerking tussen wetenschappers bevorderen, maar ook die tussen wetenschappers en beleidsmakers, en zullen ertoe bijdragen dat bij de beleidsvorming meer rekening wordt gehouden met wetenschappelijke resultaten. De wetenschappelijke gemeenschap zal regelmatig bijeenkomen; beleidsmakers zullen een keer per jaar op de hoogte gebracht worden van de stand van zaken.

Achtergrond

Het evenement in Bratislava vandaag kon bogen op de deelname van andere politici zoals Zoltán Cséfalvay, staatsminister voor Economische Strategie van Hongarije; Karlheinz Töchterle, de federale minister van Wetenschap en Onderzoek van Oostenrijk; Mihnea Costoiu, minister voor Hoger Onderwijs, Wetenschappelijk Onderzoek en Technologische Ontwikkeling van Roemenië; en Edit Herczog, lid van het Europees Parlement.

De EU-strategie voor het Donaugebied ging van start in 2011 (IP/11/472) naar aanleiding van een verzoek van enkele EU-regeringen twee jaar daarvoor. De strategie is toegespitst op vier prioriteiten: het verbinden van de Donauregio, de bescherming van het milieu, het scheppen van welvaart en het versterken van de Donauregio. De Europese Commissie heeft onlangs een voortgangsverslag uitgebracht over de Donaustrategie (IP/13/307), waarin zij oproept om na een goede start naar een hogere versnelling om te schakelen. Als de regio concurrentiekrachtig wil blijven, zijn slimme en strategische investeringen nodig die voortbouwen op plaatselijke sterkten en die Europese nationale en regionale publieke middelen efficiënter gebruiken en beter combineren. Om het potentieel van de regio optimaal te benutten en hoogwaardige arbeidsplaatsen te scheppen zullen strategische prioriteiten voor uitgaven vastgesteld moeten worden, en zullen belemmeringen voor innovatie moeten worden verwijderd.

De eigen wetenschappelijke dienst van de Europese Commissie, het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek (JRC), heeft in november 2011 een initiatief voor de wetenschappelijke ondersteuning van de Donaustrategie gelanceerd. Het is toegespitst op vier prioriteiten: milieubescherming, irrigatie en landbouwontwikkeling, bevaarbaarheid en opwekking van energie.

De 14 landen van het Donaugebied zijn: Duitsland, Oostenrijk, Hongarije, Tsjechië, Slowakije, Slovenië, Bulgarije, Roemenië, Kroatië, Servië, Bosnië-Herzegovina, Montenegro, Oekraïne en Moldavië. De regio telt meer dan 100 miljoen inwoners.

Links

Tweede conferentie op hoog niveau over het initiatief voor de wetenschappelijke ondersteuning van de Donaustrategie (Bratislava, 16 mei 2013) en verdere informatie over de vlaggenschipclusters:

http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm?id=2470&obj_id=4480&dt_code=EVN&lang=en

Informatie over de wetenschappelijke vergaderingen: deelnemerslijsten, notulen, voordrachten en rapporten (maart 2013):

http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm?id=1410&obj_id=16440&dt_code=NWS&lang=en&ori=HLN

Eerste conferentie op hoog niveau over het initiatief voor de wetenschappelijke ondersteuning van de Donaustrategie (Brussel, 24 april 2012):

http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm?id=3910&obj_id=4120&dt_code=EVN&lang=en&ori=HLN

EU-strategie voor het Donaugebied:

http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/danube/index_en.cfm

Contact:

Michael Jennings (+32 22963388) Twitter: @ECSpokesScience

Monika Wcislo(+32 22955604)


Side Bar