Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2013. május 16.

Hat tudományos klaszter indul a Duna-stratégia támogatására

Az Európai Bizottság a Duna régió 14 országának kutatóival és politikai döntéshozóival együttműködésben ma elindította azt a hat tudományos klasztert felölelő kezdeményezést, amelynek célja a régió gazdasági fejlődésének elősegítése. A hat klaszter – azaz tudományos hálózat – középpontjában a következő területek állnak: víz, föld és talaj, bioenergia, levegő, információcsere és harmonizáció, valamint intelligens szakosodás. E hálózatok, amelyeket a mai napon Pozsonyban egy magas szintű találkozón mutattak be, tudományos adatokkal segítik majd a Duna régióra vonatkozó uniós stratégia végrehajtását, és egyúttal ösztönözni fogják a tudományos együttműködést a régióban. A kezdeményezést elindító rendezvényen többek között Robert Fico, Szlovákia miniszterelnöke és Maroš Šefčovič, az Európai Bizottság alelnöke is részt vett (MEMO/13/441).

Felszólalásában Maroš Šefčovič elmondta: „Az Európai Unió Duna régióra vonatkozó stratégiájának célja, hogy hatékonyabb politikai döntéshozatallal és finanszírozással mozdítsa elő a térségben a növekedést és a munkahelyteremtést. A tudományos világ bizonyítékokon alapuló adatokkal segítheti a politikai szereplőket abban, hogy körültekintő döntéseket hozzanak egy olyan régió vonatkozásában, amelyet rendkívüli geopolitikai és gazdasági sokféleség jellemez.”

Máire Geoghegan-Quinn, a kutatásért, az innovációért és a tudományért felelős uniós biztos kijelentette: „Ez a kezdeményezés kiváló példája a transznacionális szintű tudományos és politikai együttműködésnek, és mind az Európai Unióban, mind nemzetközi szinten új mércét állít. E klaszterek várhatóan növelni fogják a régió tudományos és gazdasági teljesítményét.”

A vízzel, a bioenergiával, a levegővel, valamint a földdel és talajjal foglalkozó klaszterek az azonosított szükségletek, azaz a környezetvédelem, az öntözés, a mezőgazdasági fejlesztés és az energetika szemszögéből vizsgálják majd e kulcsfontosságú erőforrásokat. Az információs klaszter az egyértelmű és összehasonlítható adatok cseréjét és harmonizációját kívánja elősegíteni a biológiai sokféleséggel, a folyómorfológiával, az árvíz- és aszályveszéllyel, a talajokkal, a növénykultúrákkal, valamint az energiaforrásokkal és energetikai potenciállal foglalkozó területeken. Emellett a hálózat közös adathozzáférési pontot hoz létre a régió egésze számára – a program első verziója várhatóan ez év decemberében lesz működőképes. Az intelligens szakosodással foglalkozó klaszter azt fogja megvizsgálni, hogyan lehet az erőforrásokat – a Duna régió gazdasági potenciáljának függvényében – a tudományos kulcsprioritásokra összpontosítani, elkerülve az erőfeszítések és beruházások elaprózódását.

A klaszterekben a 14 Duna-menti ország tudományos képviselői tömörülnek: a régió szinte valamennyi tudományos akadémiája, az 54 egyetemet felölelő Duna-menti Rektori Konferencia, valamint számos más kutatószervezet. A partnerek prioritásaik és szaktudásuk alapján maguk döntik el, hogy mely klaszterben vagy klaszterekben kívánnak együttműködni. A tudományos hálózatok más érdekelt felek előtt is nyitva állnak, és nemcsak a kutatók közös munkáját segítik majd elő, hanem azoknak a politikai döntéshozókkal folytatott együttműködését is, hozzájárulva ahhoz, hogy a tudományos eredmények jobban hasznosuljanak a politikai döntéshozatalban. A tudományos résztvevők találkozóira rendszeres időközönként kerül sor, az érintett politikai szereplők pedig évente egyszer tájékoztatást kapnak az aktuális helyzetről.

Háttér

A mai pozsonyi rendezvényen más politikusok is jelen voltak, úgymint Cséfalvay Zoltán, Magyarország gazdaságstratégiáért felelős államtitkára, Karlheinz Töchterle, Ausztria szövetségi tudományos és kutatásügyi minisztere, Mihnea Costoiu, Románia megbízott felsőfokú oktatási, kutatási és technológiai fejlesztési minisztere, valamint Herczog Edit európai parlamenti képviselő.

Az Európai Unió Duna régióra vonatkozó stratégiája (IP/11/472) 2011-ben indult útjára az uniós tagállamok kormányainak két évvel korábbi kérésére. Középpontjában négy kiemelt cél áll: a Duna régió összekapcsolása, a környezet védelme, a jólét megteremtése és a régió megerősítése. Az Európai Bizottság nemrég jelentést tett közzé a Duna-stratégia elért eredményeiről (IP/13/307), amelyben arra szólítja fel a részt vevő országokat, hogy a jó kezdés után nagyobb sebességbe kapcsoljanak. Intelligens és stratégiai beruházásokra van szükség annak érdekében, hogy a régió versenyképes maradjon, kiaknázhassa helyi erősségeit, és hatékonyabban és eredményesebben használja fel az egymás kiegészítő európai, tagállami és regionális közforrásokat. A régiónak stratégiai prioritásokat kell meghatároznia a finanszírozás terén, és fel kell számolnia az innovációt akadályozó tényezőket, hogy potenciálját teljes mértékben kihasználhassa, és minőségi munkahelyek jöhessenek létre.

2011 novemberében az Európai Bizottság belső tudományos szolgálata, a Közös Kutatóközpont (JRC) elindította „A Duna-stratégiához nyújtott tudományos támogatás” nevű kezdeményezést. Ennek középpontjában négy terület áll: környezetvédelem, hajózhatóság, energiatermelés, valamint öntözés és mezőgazdasági fejlesztés.

A Duna régióhoz 14 ország tartozik: Németország, Ausztria, Magyarország, a Cseh Köztársaság, Szlovákia, Szlovénia, Bulgária, Románia, Horvátország, Szerbia, Bosznia-Hercegovina, Montenegró, Ukrajna és Moldova. A térségben több mint 100 millió ember él.

Linkek

„A Duna-stratégiához nyújtott tudományos támogatás” című második magas szintű konferencia (Pozsony, 2013. május 16.) és a kiemelt klaszterekre vonatkozó további információ:

http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm?id=2470&obj_id=4480&dt_code=EVN&lang=en

A Duna-stratégiához kapcsolódó tudományos megbeszélés anyagai: résztvevők, jegyzőkönyvek, előadások és jelentések (2013. március):

http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm?id=1410&obj_id=16440&dt_code=NWS&lang=en&ori=HLN

„A Duna-stratégiához nyújtott tudományos támogatás” című első magas szintű konferencia (Brüsszel, 2012. április 24.):

http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm?id=3910&obj_id=4120&dt_code=EVN&lang=en&ori=HLN

Az Európai Unió Duna régióra vonatkozó stratégiája:

http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/danube/index_en.cfm

Kapcsolattartók:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88) Twitter: @ECSpokesScience

Monika Wcislo (+32 2 295 56 04)


Side Bar