Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 16. toukokuuta 2013

Kuusi uutta tiedeklusteria tukemaan EU:n Tonava-strategiaa

Euroopan komissio yhdessä Tonavan alueen 14 maan tutkijoiden ja poliittisten päättäjien kanssa käynnisti tänään kuusi tiedeklusteria tukemaan alueen talouskehitystä. Aihepiirit, joihin kyseiset klusterit keskittyvät, ovat vesi, maa ja maaperä, bioenergia, ilma, tietojen vaihto ja yhdenmukaistaminen sekä älykäs erikoistuminen. Tänään Bratislavassa pidetyssä korkean tason kokouksessa esitellyt klusterit tuottavat tieteellistä tutkimustietoa Tonavan strategian tueksi, ja samalla ne edistävät alueen sisäistä tiedeyhteistyötä. Tämänpäiväiseen käynnistämistilaisuuteen osallistuivat muiden muassa Slovakian pääministeri Robert Fico ja Euroopan komission varapuheenjohtaja Maroš Šefčovič (MEMO/13/441).

Tilaisuudessa puhunut varapuheenjohtaja Šefčovič totesi, että Tonavan aluetta koskevan EU:n strategian tavoitteena on edistää alueen kasvua ja työllisyyttä kehittämällä toimintalinjoja ja rahoitusta. ”Tieteellinen tutkimus voi todella olla avuksi, sillä se tuottaa näyttöön perustuvaa tietoa, jonka pohjalta poliittiset päättäjät voivat tehdä perusteltuja päätöksiä tätä geopoliittisesti ja taloudellisesti valtavan monimuotoista aluetta koskevista asioista”, Šefčovič sanoi.

Tutkimuksesta, innovoinnista ja tieteestä vastaava komissaari Máire Geoghegan-Quinn kuvaili klustereita seuraavasti: ”Ne ovat loistava esimerkki kansainvälisestä tieteellisestä ja poliittisesta yhteistyöstä, ja niitä voidaan käyttää vertailukohtana niin EU:ssa kuin sen ulkopuolella. Klusterit voivat parantaa tieteellisen toiminnan ja talouselämän suorituskykyä alueella.”

Vettä, maata ja maaperää, bioenergiaa ja ilmaa käsittelevät klusterit tarkastelevat näitä keskeisiä resursseja suhteessa kartoitettuihin tarpeisiin. Niitä ovat ympäristönsuojelu, kastelu ja maatalouden kehittäminen sekä energia. Tietoklusterin on tarkoitus helpottaa muun muassa biologista monimuotoisuutta, jokien morfologiaa, tulva- ja kuivuusriskejä, maaperää, viljelykasveja tai energiavaroja ja ‑potentiaalia koskevien selkeiden ja vertailukelpoisten tietojen vaihtoa ja yhdenmukaistamista. Siinä perustetaan myös yhteinen tiedonhakupiste koko aluetta varten — ensimmäinen käyttöversio on tarkoitus saada valmiiksi viimeistään tämän vuoden joulukuussa. Älykkään erikoistumisen klusterissa tutkitaan, miten voidaan keskittää resursseja tärkeimpiin tieteellisiin painopisteisiin, jotka määritellään Tonavan alueen taloudellisen potentiaalin perusteella, ja välttää toimien ja investointien hajottaminen liian laajalle.

Klusterit kokoavat yhteen tieteentekijöitä 14:stä Tonavan alueen maasta. Niihin osallistuu suurin osa alueen tiedelaitoksista, Tonavan alueen rehtorien konferenssi (jossa on mukana 54 yliopistoa) ja monia muita tutkimusorganisaatioita. Kumppanit osallistuvat valitsemiinsa klustereihin painopistealueidensa ja erikoisosaamisensa mukaisesti. Myös muut asiaankuuluvat sidosryhmät voivat osallistua toimintaan. Klusterit edistävät yhteistyötä niin tutkijoiden kesken kuin tutkijoiden ja poliittisten päättäjien välillä, ja ne helpottavat tieteellisten tulosten hyödyntämistä politiikan laadinnassa. Tiedeyhteisö kokoontuu säännöllisin väliajoin, ja poliittisille päätöksentekijöille selvitetään edistymistä kerran vuodessa.

Tausta

Bratislavan tämänpäiväisessä tapahtumassa poliittisia tahoja edustivat lisäksi Unkarin talousstrategiasta vastaava valtiosihteeri Zoltán Cséfalvay, Itävallan tiede- ja tutkimusministeri Karlheinz Töchterle, korkea-asteen koulutuksesta, tieteellisestä tutkimuksesta ja teknologian kehittämisestä vastaava Romanian varaministeri Mihnea Costoiu ja Euroopan parlamentin jäsen Edit Herczog.

EU:n Tonava-strategia käynnistettiin vuonna 2011 (IP/11/472). EU-maiden hallitukset olivat esittäneet asiaa koskevan pyynnön kaksi vuotta aiemmin. Strategia keskittyy neljään painopisteeseen: Tonavan alueen yhteyksien parantamiseen, ympäristönsuojeluun, hyvinvoinnin luomiseen ja alueen vahvistamiseen. Euroopan komissio julkaisi hiljattain Tonavan aluetta koskevan strategian etenemistä käsittelevän kertomuksen (IP/13/307). Komissio toteaa siinä, että alku on sujunut hyvin, joten nyt on aika kiristää tahtia. Alueen kilpailukyvyn säilyttämiseksi tarvitaan älykkäitä ja strategisia investointeja. On hyödynnettävä paikallisia vahvuuksia ja käytettävä niin EU:n, valtioiden kuin alueidenkin julkisia varoja tehokkaammin ja paremmin yhdisteltynä. Alueella on määritettävä varojenkäytön strategiset painopisteet ja poistettava esteitä innovoinnilta, jotta voidaan hyödyntää alueen tarjoamat mahdollisuudet täysimittaisesti ja luoda laadukkaita työpaikkoja.

Euroopan komission oma tutkimuslaitos, yhteinen tutkimuskeskus (YTK), käynnisti marraskuussa 2011 Tonava-strategian tieteellistä tukemista koskevan aloitteen. Sen neljä painopistealuetta ovat ympäristönsuojelu, kastelu ja maatalouden kehittäminen, liikennöitävyys ja energian tuotanto.

Tonavan alueen 14 maata ovat Saksa, Itävalta, Unkari, Tšekki, Slovakia, Slovenia, Bulgaria, Romania, Kroatia, Serbia, Bosnia ja Hertsegovina, Montenegro, Ukraina ja Moldova. Alueella asuu yli 100 miljoonaa ihmistä.

Linkkejä

Tonava-strategian tieteellistä tukemista koskevan aloitteen toinen korkean tason konferenssi (Bratislava 16. toukokuuta 2013) ja lisätietoja lippulaivaklustereista:

http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm?id=2470&obj_id=4480&dt_code=EVN&lang=en

Tieteellisiin kokouksiin liittyvää aineistoa: osallistujat, pöytäkirjat, esitykset ja kertomukset (maaliskuu 2013) :

http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm?id=1410&obj_id=16440&dt_code=NWS&lang=en&ori=HLN

Tonava-strategian tieteellistä tukemista koskevan aloitteen ensimmäinen korkean tason konferenssi (Bryssel 24. huhtikuuta 2012):

http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm?id=3910&obj_id=4120&dt_code=EVN&lang=en&ori=HLN

Tonavan aluetta koskeva EU:n strategia:

http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/danube/index_en.cfm

Yhteyshenkilöt:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88) Twitter: @ECSpokesScience

Monika Wcislo (+32 2 295 56 04)


Side Bar