Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο Τύπου

Βρυξέλλες, 16 Μαΐου 2013

Έξι νέοι επιστημονικοί συνεργατικοί σχηματισμοί (clusters) θα υποστηρίξουν τη στρατηγική για τον Δούναβη

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από κοινού με επιστήμονες και πολιτικούς ιθύνοντες από τις 14 παραδουνάβιες χώρες, εγκαινίασε σήμερα έξι νέους επιστημονικούς συνεργατικούς σχηματισμούς (clusters) για την υποστήριξη της οικονομικής ανάπτυξης της περιοχής του Δούναβη. Αυτοί οι έξι συνεργατικοί σχηματισμοί θα επικεντρωθούν στους εξής τομείς: ύδατα, γη και έδαφος, βιοενέργεια, ατμοσφαιρικός αέρας, ανταλλαγή και εναρμόνιση δεδομένων, έξυπνη εξειδίκευση. Οι συνεργατικοί σχηματισμοί, που παρουσιάστηκαν σήμερα σε συνάντηση υψηλού επιπέδου στη Μπρατισλάβα, θα προσφέρουν επιστημονικές αποδείξεις υπέρ της στρατηγικής για την περιοχή του Δούναβη και, επιπλέον, θα χρησιμεύσουν ως μέσο προαγωγής της επιστημονικής συνεργασίας σε ολόκληρη την περιοχή. Στη σημερινή εναρκτήρια εκδήλωση παρέστησαν, μεταξύ άλλων, ο Πρωθυπουργός της Σλοβακίας Robert Fico και ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Maroš Šefčovič (MEMO/13/441).

Στην ομιλία του κατά την εκδήλωση, ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Maroš Šefčovič τόνισε: «Η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για την περιοχή του Δούναβη στοχεύει στην τόνωση της οικονομικής μεγέθυνσης και της απασχόλησης στην περιοχή αυτή με τη βελτίωση της χάραξης και της χρηματοδότησης της ασκούμενης πολιτικής. Η επιστήμη μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην επίτευξη αυτού του στόχου παρέχοντας στους πολιτικούς ιθύνοντες τεκμηριωμένα στοιχεία, ώστε να είναι σε θέση να λαμβάνουν τις αποφάσεις τους πλήρως ενημερωμένοι, σε μια περιοχή φημισμένη για την τεράστια γεωπολιτική και οικονομική ποικιλομορφία της.

Η Επίτροπος Máire Geoghegan-Quinn, αρμόδια για την έρευνα, την καινοτομία και την επιστήμη, δήλωσε τα εξής: «Πρόκειται για εξαιρετικό παράδειγμα διακρατικής επιστημονικής και πολιτικής συνεργασίας, που θα αποτελέσει σημείο αναφοράς εντός και εκτός της ΕΕ. Οι συγκεκριμένοι συνεργατικοί σχηματισμοί μπορούν να δώσουν ώθηση στις επιστημονικές και οικονομικές επιδόσεις της περιοχής.»

Οι συνεργατικοί σχηματισμοί που έχουν ως αντικείμενο τα ύδατα, τη γη και το έδαφος, τη βιοενέργεια και τον ατμοσφαιρικό αέρα θα εξετάσουν τους βασικούς αυτούς πόρους σε σχέση με διαπιστωμένες ανάγκες όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος, την άρδευση και την αγροτική ανάπτυξη, καθώς και την ενέργεια Σκοπός του συνεργατικού σχηματισμού για τα δεδομένα είναι να διευκολύνει την ανταλλαγή και την εναρμόνιση επακριβών και συγκρίσιμων δεδομένων σε πεδία όπως η βιοποικιλότητα, η ποτάμια μορφολογία, οι κίνδυνοι πλημμυρών και ξηρασίας, καθώς και οι πόροι και το δυναμικό όσον αφορά τα εδάφη, τις καλλιέργειες και την ενέργεια. Ο εν λόγω σχηματισμός θα δημιουργήσει επίσης ένα κοινό για όλη την περιοχή σημείο πρόσβασης στα δεδομένα, του οποίου η πρώτη έκδοση σε λειτουργία θα είναι διαθέσιμη τον Δεκέμβριο. Ο συνεργατικός σχηματισμός με αντικείμενο την έξυπνη εξειδίκευση θα μελετήσει τρόπους συγκέντρωσης των πόρων σε βασικές επιστημονικές προτεραιότητες, με γνώμονα τις οικονομικές δυνατότητες της περιοχής του Δούναβη, αντί της διάχυσης των προσπαθειών και των επενδύσεων σε υπερβολικά ευρεία κλίμακα.

Οι συνεργατικοί σχηματισμοί θα συνενώσουν τις επιστημονικές κοινότητες των 14 παραδουνάβιων χωρών, οι οποίες περιλαμβάνουν τις περισσότερες ακαδημίες επιστημών της περιοχής, τη Διάσκεψη των Πρυτάνεων του Δούναβη (όπου μετέχουν 54 πανεπιστήμια) και πολλούς άλλους ερευνητικούς οργανισμούς. Οι εταίροι θα συμμετέχουν σε έναν ή περισσότερους συνεργατικούς σχηματισμούς της επιλογής τους, ανάλογα με τις προτεραιότητες και την ειδίκευσή τους. Δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη. Οι συνεργατικοί σχηματισμοί θα προωθήσουν τη συνεργασία όχι μόνο μεταξύ των επιστημόνων, αλλά και μεταξύ αυτών και των πολιτικών ιθυνόντων, ενθαρρύνοντας την πληρέστερη ενσωμάτωση των επιστημονικών αποτελεσμάτων στη χάραξη πολιτικής. Η επιστημονική κοινότητα θα συνέρχεται τακτικά, ενώ οι πολιτικοί ιθύνοντες θα ενημερώνονται ετησίως.

Ιστορικό

Άλλα πολιτικά πρόσωπα που παραβρέθηκαν στη σημερινή εκδήλωση στη Μπρατισλάβα ήταν ο Υπουργός Επικρατείας της Ουγγαρίας, Zoltán Cséfalvay, αρμόδιος για την οικονομική στρατηγική, ο Ομοσπονδιακός Υπουργός Επιστημών και Έρευνας της Αυστρίας, Karlheinz Töchterle, ο Εντεταλμένος Υπουργός Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Επιστημονικής Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης της Ρουμανίας, Mihnea Costoiu, και η κυρία Edit Herczog, μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή του Δούναβη δρομολογήθηκε το 2011 (δελτίο Τύπου IP/11/472) μετά από αίτημα που είχαν διατυπώσει δύο έτη νωρίτερα οι κυβερνήσεις των χωρών της. Επικεντρώνεται σε τέσσερις προτεραιότητες: διασύνδεση της περιοχής του Δούναβη, προστασία του περιβάλλοντος, οικοδόμηση ευημερίας και ενδυνάμωση της περιοχής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε πρόσφατα έκθεση προόδου σχετικά με τη στρατηγική για την περιοχή του Δούναβη (δελτίο Τύπου IP/13/307), στην οποία απευθύνει έκκληση για κλιμάκωση των προσπαθειών μετά από μια ικανοποιητική εκκίνηση. Χρειάζονται έξυπνες και στρατηγικές επενδύσεις για να παραμείνει η περιοχή ανταγωνιστική, αξιοποιώντας τα τοπικά πλεονεκτήματα και χρησιμοποιώντας τους ευρωπαϊκούς, εθνικούς και περιφερειακούς χρηματοδοτικούς πόρους με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και καλύτερο συνδυασμό. Η συγκεκριμένη περιοχή πρέπει να καθορίσει στρατηγικές προτεραιότητες δαπανών και να εξαλείψει τα εμπόδια που παρεμβάλλονται στην καινοτομία, ώστε να εκμεταλλευθεί πλήρως το δυναμικό που διαθέτει και να δημιουργήσει υψηλής ποιότητας θέσεις εργασίας.

Τον Νοέμβριο του 2011, η εσωτερική επιστημονική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το Κοινό Κέντρο Ερευνών (JRC)ανέλαβε την πρωτοβουλία «Επιστημονική υποστήριξη της στρατηγικής για τον Δούναβη», η οποία επικεντρώνεται σε τέσσερις προτεραιότητες: προστασία του περιβάλλοντος, άρδευση και αγροτική ανάπτυξη, πλοϊμότητα και παραγωγή ενέργειας.

Οι 14 παραδουνάβιες χώρες είναι οι εξής: Γερμανία, Αυστρία, Ουγγαρία, Τσεχική Δημοκρατία, Σλοβακία, Σλοβενία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Κροατία, Σερβία, Βοζνία-Ερζεγοβίνη, Μαυροβούνιο. Ουκρανία και Μολδαβία. Ο πληθυσμός της περιοχής του Δούναβη υπερβαίνει τα 100 εκατομμύρια.

Σύνδεσμοι

Δεύτερη διάσκεψη υψηλού επιπέδου στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Επιστημονική υποστήριξη της στρατηγικής για τον Δούναβη» (Μπρατισλάβα, 16 Μαΐου 2013) και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους εμβληματικούς συνεργατικούς σχηματισμούς:

http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm?id=2470&obj_id=4480&dt_code=EVN&lang=en

Έγγραφα της επιστημονικής συνάντησης – κατάλογος συμμετεχόντων, πρακτικά, παρουσιάσεις και εκθέσεις (Μάρτιος του 2013):

http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm?id=1410&obj_id=16440&dt_code=NWS&lang=en&ori=HLN

Πρώτη διάσκεψη υψηλού επιπέδου στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Επιστημονική υποστήριξη της στρατηγικής για τον Δούναβη» (Βρυξέλλες, 24 Απριλίου 2012):

http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm?id=3910&obj_id=4120&dt_code=EVN&lang=en&ori=HLN

Στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή του Δούναβη:

http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/danube/index_en.cfm

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88) Twitter: @ECSpokesScience

Monika Wcislo(+32 2 295 56 04)


Side Bar