Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 16. maj 2013

Seks nye videnskabelige klynger til støtte af Donaustrategien

Europa-Kommissionen, forskere og politiske beslutningstagere fra de 14 lande i Donauområdet har i dag lanceret seks videnskabelige klynger, der skal støtte den økonomiske udvikling i regionen. De seks klynger fokuserer på: vand, land og jord, bioenergi, luft, dataudveksling og harmonisering samt intelligent specialisering. Klyngerne, der blev præsenteret på et møde på højt plan i Bratislava i dag, skal levere videnskabelig dokumentation, der støtter Donaustrategien, og vil ligeledes tjene til at fremme videnskabeligt samarbejde på tværs af regionen. Lanceringen i dag foregik under overværelse af blandt andre den slovakiske næstformand premierminister, Hans Excellence Robert Fico og næstformand for Europa-Kommissionen, Maroš Šefčovič (MEMO/13/441).

Næstformanden for Europa-Kommissionen, Maroš Šefčovič, der talte ved lanceringen, sagde: "EU's strategi for Donauområdet har til formål at fremme væksten og skabe arbejdspladser i området ved hjælp af bedre politiske beslutninger og finansiering. Videnskaben kan yde de politiske beslutningstagere reel hjælp i form af evidensbaserede data og dermed hjælpe dem med at træffe velfunderede beslutninger vedrørende et område, som rummer en enorm geopolitisk og økonomisk mangfoldighed."

Máire Geoghegan-Quinn, EU's kommissær for videnskab og forskning, sagde: "Dette er et glimrende eksempel på tværnationalt videnskabeligt og politisk samarbejde, der fastsætter et benchmark for EU og andre lande. Disse klynger kan fremme de videnskabelige og økonomiske resultater i området."

Klyngerne vedrørende vand, land og jord, bioenergi og luft vil se på disse nøgleressourcer i forhold til konstaterede behov: miljøbeskyttelse, kunstvanding og landbrugsudvikling samt energi. Dataklyngen har til formål at lette udvekslingen og harmoniseringen af klare og sammenlignelige data inden for områder som biodiversitet, flodmorfologi, oversvømmelses- og tørkerisici, jordbundstyper eller energiressourcer og -potentiale. Den vil ligeledes etablere en fælles dataindgangsportal for hele området; den første funktionsdygtige version forventes at være til rådighed inden december i år. Klyngen vedrørende intelligent specialisering vil undersøge, hvordan man kan koncentrere ressourcerne om videnskabelige nøgleprioriteter baseret på det økonomiske potentiale i Donauområdet frem for at sprede indsatsen og investeringerne over for mange områder.

Klyngerne vil knytte det videnskabelige miljø fra de 14 Donaulande sammen, der omfatter de fleste videnskabelige akademier i området, Rektorkollegiet for Donauområdet (som omfatter 54 universiteter) og mange andre forskningsorganisationer. Partnerne deltager i en eller flere klynge(r) efter eget valg i henhold til deres prioriterede felter og ekspertise. Deltagelse er åben for alle interesserede. Klyngerne vil afføde samarbejde ikke blot blandt forskere, men også mellem forskere og politiske beslutningstagere og vil tilskynde til en bedre udnyttelse af videnskabelige resultater i den politiske beslutningstagning. De videnskabelige deltagere mødes regelmæssigt, hvorimod de politiske beslutningstagere bliver holdt ajour en gang om året.

Baggrund

Blandt de øvrige politiske deltagere i begivenheden i Bratislava i dag var den ungarske viceminister for økonomisk strategi, Zoltán Cséfalvay, den østrigske forbundsminister for videnskab og forskning, Karlheinz Töchterle, den rumænske viceminister for videregående uddannelse, videnskabelig forskning og teknologisk udvikling, Mihnea Costoiu, og medlem af Europa-Parlamentet, Edit Herczog.

EU-strategien for Donauområdet blev lanceret i 2011 (IP/11/472) efter anmodning fra EU-regeringerne to år tidligere. Den fokuserer på 4 prioritetsområder: at skabe bedre forbindelse i og med Donauområdet, beskytte miljøet, skabe velstand og styrke regionen. Europa-Kommissionen har for nylig offentliggjort en fremskridtsrapport vedrørende strategien i Donauområdet (IP/13/307), hvori den opfordrer til at få fuld fart på efter en god start. Der er behov for intelligent og strategisk investering, for at området kan forblive konkurrencedygtigt ved at udnytte lokalområdets stærke sider og anvende Europas nationale og regionale offentlige midler på en mere effektiv og kombineret måde. Området skal have strategiske udgiftsprioriteter og skal fjerne hindringer for innovation med henblik på fuldt ud at udnytte områdets potentiale og skabe kvalitetsjob.

Initiativet til "Videnskabelig støtte til Donaustrategien" blev lanceret i november 2011 af Europa-Kommissionens egen naturvidenskabelige tjenestegren, Det Fælles Forskningscenter (JRC). Den fokuserer på 4 prioritetsområder: miljøbeskyttelse, kunstvanding og landbrugsudvikling, sejlads samt energifremstilling.

De 14 lande i Donauområdet er: Tyskland, Østrig, Ungarn, Den Tjekkiske Republik, Slovakiet, Slovenien, Bulgarien, Rumænien, Kroatien, Serbien, Bosnien og Hercegovina, Montenegro, Ukraine og Moldavien. Området er hjemsted for over 100 millioner mennesker.

Link

Europa-Kommissionens 2. konference på højt plan om initiativet "Videnskabelig støtte til Donaustrategien" (Bratislava, 16. maj 2013) og yderligere oplysninger om flagskibsklyngerne:

http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm?id=2470&obj_id=4480&dt_code=EVN&lang=en

Materiale til de videnskabelige møder: deltagerlister, referater, oplæg og rapporter (marts 2013):

http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm?id=1410&obj_id=16440&dt_code=NWS&lang=en&ori=HLN

Europa-Kommissionens 1. konference på højt plan om initiativet "Videnskabelig støtte til Donaustrategien" (Bratislava, 24. april 2012):

http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm?id=3910&obj_id=4120&dt_code=EVN&lang=en&ori=HLN

EU's strategi for Donauområdet:

http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/danube/index_en.cfm

Kontaktpersoner:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88) Twitter: @ECSpokesScience

Monika Wcislo(+32 2 295 56 04)


Side Bar