Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 16. května 2013

Šestice nových vědeckých klastrů rozšíří Podunajskou strategii

Evropská komise spolu s vědci a tvůrci politik ze 14 zemí Podunají dnes představili šest vědeckých klastrů, jež mají podpořit ekonomický rozvoj regionu. Šestice klastrů se zaměří na tato témata: voda, půda, bioenergie, vzduch, výměna a harmonizace dat a inteligentní specializace. Klastry uvedené dnes na schůzce na vysoké úrovni v Bratislavě poskytnou vědecké důkazy, jež podpoří Podunajskou strategii, a posílí vědeckou spolupráci v celém regionu. Oficiálního představení se dnes zúčastnili mimo jiné slovenský premiér Robert Fico a místopředseda Evropské komise Maroš Šefčovič (MEMO/13/441).

Ve svém projevu místopředseda Evropské komise Maroš Šefčovič prohlásil: „Cílem evropské strategie pro Podunají je pomocí lepších politik a lepšího financování zvýšit růst a počet pracovních míst v regionu. Věda nám v tom může velmi pomoci, a sice tím, že tvůrcům politik poskytne důkazy podložená data a umožní jim přijímat kvalifikovaná rozhodnutí ve prospěch regionu, který se vyznačuje obrovskou geopolitickou a ekonomickou různorodostí.“

Máire Geoghegan-Quinnová, evropská komisařka pro výzkum, inovace a vědu, k tomu uvedla: „Je to skvělá ukázka mezinárodní spolupráce v oblasti vědy a tvorby politik, která je příkladem nejen pro státy EU. Tyto klastry mohou nastartovat vědeckou a ekonomickou výkonnost regionu.“

Klastry zaměřené na vodu, půdu, bioenergii a vzduch se těmito klíčovými zdroji budou zabývat z hlediska zjištěných potřeb: ochrany životního prostředí, zavlažování a rozvoje zemědělství a energetiky. Datový klastr má usnadnit výměnu a harmonizaci jasných a porovnatelných dat v oblastech jako biodiverzita, říční morfologie, riziko záplav a sucha, půdy, plodiny, energetické zdroje a potenciál. Rovněž zřídí společný přístup k datům pro celý region, jehož první provozní verze by měla být k dispozici nejpozději v prosinci letošního roku. Klastr pro inteligentní specializaci se bude věnovat studiu zdrojů a jejich koncentraci na hlavní vědecké priority v závislosti na ekonomickém potenciálu Podunají namísto přílišného rozmělňování sil a investic.

Díky klastrům se spojí vědecké komunity 14 podunajských států včetně většiny akademií věd v regionu, Podunajské konference rektorů (která sdružuje celkem 54 univerzit) a řady dalších výzkumných organizací. Jednotliví partneři se budou účastnit vybraných klastrů podle vlastní volby a podle svých priorit a odborných znalostí. Účastnit se mohou i další subjekty, které projeví zájem. Klastry posílí spolupráci nejen mezi vědci navzájem, ale i mezi vědci a tvůrci politik, a podnítí důslednější využívání výsledků vědeckého výzkumu při tvorbě politik. Vědecká komunita se tak bude setkávat pravidelně, zatímco tvůrci politik budou informováni o dosažených výsledcích jednou za rok.

Souvislosti

Z řad politických zástupců byli dnes v Bratislavě přítomni také: náměstek pro strategické záležitosti maďarského ministerstva hospodářství Zoltán Cséfalvay, rakouský federální ministr pro vědu a výzkum Karlheinz Töchterle, zástupce rumunského ministra pro školství, výzkum a inovace Mihnea Costoiu a členka Evropského parlamentu Edit Herczog.

Strategie EU pro Podunají byla představena v roce 2011 (IP/11/472) v návaznosti na žádost, kterou o dva roky dříve podaly vlády států EU. Její čtyři priority jsou: propojení dunajského regionu, ochrana životního prostředí, růst prosperity a posílení dunajského regionu. Evropská komise nedávno zveřejnila zprávu o pokroku strategie pro Podunají (IP/13/307), v níž po dobrém začátku vyzývá k ještě usilovnější práci. Aby region zůstal konkurenceschopný, potřebuje inteligentní a strategické investice, přičemž musí využít své silné stránky a účinněji využívat a lépe kombinovat evropské, státní i regionální veřejné zdroje financování. Region musí mít strategické priority financování a odstranit překážky bránící inovacím, aby mohl plně využít svůj potenciál a vytvořit vysoce kvalitní pracovní místa.

V listopadu 2011 spustilo Společné výzkumné středisko Evropské komise (JRC) iniciativu nazvanou „Vědecká podpora Podunajské strategie“, jejíž čtyři priority tvoří: ochrana životního prostředí, zavlažování a rozvoj zemědělství, splavnost a výroba energie.

Region Podunají zahrnuje 14 zemí: Německo, Rakousko, Maďarsko, Českou republiku, Slovensko, Slovinsko, Bulharsko, Rumunsko, Chorvatsko, Srbsko, Bosnu a Hercegovinu, Černou horu, Ukrajinu a Moldavsko. V regionu žije přes 100 milionů lidí.

Odkazy

Druhá konference na vysoké úrovni v rámci iniciativy „Vědecká podpora Podunajské strategie“ (Bratislava, 16. května 2013) a další informace o klastrech:

http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm?id=2470&obj_id=4480&dt_code=EVN&lang=en

Podklady pro vědecké zasedání: účastníci, zápis z jednání, prezentace a zprávy (březen 2013):

http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm?id=1410&obj_id=16440&dt_code=NWS&lang=en&ori=HLN

První konference na vysoké úrovni v rámci iniciativy „Vědecká podpora Podunajské strategie“ (Brusel, 24. dubna 2013):

http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm?id=3910&obj_id=4120&dt_code=EVN&lang=en&ori=HLN

Strategie EU pro Podunají:

http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/danube/index_en.cfm

Kontaktní osoby:

Michael Jennings (+32 22963388) Twitter: @ECSpokesScience

Monika Wcislo (+32 22955604)


Side Bar