Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 16 май 2013 г.

Шест нови научни клъстерa в подкрепа на Стратегията за региона на река Дунав

Европейската комисия, учени и създатели на политики от 14-те държави от региона на р. Дунав, поставиха днес началото на шест научни клъстера в подкрепа на икономическото развитие в региона. Шестте клъстера ще се фокусират върху: водата; земята и почвата; биоенергията; въздуха; обмена на данни и хармонизацията; както и интелигентната специализация. Представени днес на срещата на високо равнище в Братислава, клъстерите ще осигуряват научни доказателства в подкрепа на Стратегията за региона на река Дунав и също така ще послужат за насърчаване на научното сътрудничество в целия регион. На церемонията по откриването днес присъстваха също така министър-председателят на Словакия н.п. Роберт Фико и заместник-председателя на Европейската комисия Марош Шевчович (MEMO/13/441).

В реч на откриването Марош Шефчович, заместник-председател на Европейската комисия, заяви: „Стратегията на ЕС за региона на река Дунав има за цел да стимулира растежа и създаването на работни места в района посредством по-добро създаване на политики и финансиране. Науката наистина може да помогне като осигури на създателите на политики основани на доказателства данни, помагайки им да вземат информирани решения за регион, който може да се похвали с огромно геополитическо и икономическо разнообразие.“

Европейският комисар по въпросите на изследванията, иновациите и науката Мойра Гейгън-Куин заяви: „Това е отличен пример за транснационално сътрудничество в областта на науката и политиките, който се превръща в образец за ЕС и извън него. Тези клъстери могат да дадат тласък на научните и икономическите резултати в региона.“

Клъстерите за водата, земята и почвата, биоенергията и въздуха ще разглеждат тези ключови ресурси във връзка с определени нужди: опазване на околната среда, напояване и развитие на селското стопанство и енергетика. Предназначението на клъстера за данните е да се улесни обменът и хармонизирането на ясни и сравними данни в области като биологичното разнообразие, морфологията на реките, рисковете от наводнения и суши, почвите, селскостопанските култури или енергийните ресурси и потенциал. Той ще определи също така обща точка за достъп до данни за целия регион — първата оперативна версия следва да бъде налична до декември тази година. Клъстерът за интелигентната специализация ще проучва как да се концентрират ресурсите върху ключови научни приоритети въз основа на икономическия потенциал на региона на р. Дунав, вместо пръскане на усилията и инвестициите.

Клъстерите ще обединят научната общност от 14-те държави в региона на р. Дунав, което включва повечето от академиите на науките в региона, Конференцията на ректорите от дунавския регион (която включва 54 университета) и много други изследователски организации. Партньорите ще участват в клъстера(ите) по свой избор, в съответствие с техните приоритети и експертни знания и опит. Участието остава отворено за други заинтересовани страни. Клъстерите ще насърчат сътрудничеството не само сред учените, но също така между учените и създателите на политики, и ще се насърчат по-доброто използване на научните резултати при изработването на политиките. Научната общност ще заседава редовно, докато срещите със създателите на политики ще бъдат веднъж годишно.

Контекст

Други политически лица, присъствали днес на събитието в Братислава бяха: министърът на икономическата стратегия на Унгария, Золтан Чефалвай; федералният министър на науката и изследванията на Австрия, Карлхайнц Тьохтерле; делегираният министър по висшето образование, научноизследователската дейност и технологичното развитие на Румъния, Михня Костою, и членът на Европейския парламент, Едит Херцог.

Стратегията на ЕС за региона на река Дунав стартира през 2011 г. (IP/11/472) в отговор на оправеното две години по-рано искане от правителства от ЕС. В стратегията са набелязани 4 приоритета: изграждане на връзки в региона на р. Дунав опазване на околната среда, постигане на благосъстояние и укрепване на региона. Европейската комисия наскоро публикува доклад за напредъка по Стратегията за региона на река Дунав (IP/13/307), в който призовава за ускоряване на действията след добрия старт. Необходими са интелигентни и стратегически инвестиции, за да остане регионът конкурентоспособен, като се възползва от местните предимства и използва по по-ефективен и по-добър комбиниран начин европейските, националните и регионалните публични фондове. Регионът трябва да има стратегически приоритети за финансиране и трябва да премахне пречките пред иновациите, за да използва напълно потенциала на региона и да създаде висококачествени работни места.

Инициативата „Научна подкрепа за стратегията за река Дунав“ беше стартирана през ноември 2011 г. от научната служба на Европейската комисия — Съвместният изследователски център (JRC). Тя се фокусира върху 4 приоритета: опазване на околната среда, напояване и развитие на селското стопанство, плавателни пътища и производство на енергия.

14-те държави в региона на р. Дунав са: Германия, Австрия, Унгария, Чешката република, Словакия, Словения, България, Румъния, Хърватия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Черна гора, Украйна и Молдова. В региона живеят над 100 милиона души.

Връзки

Втора конференция на високо равнище — инициатива „Научна подкрепа за стратегията за река Дунав“ (Братислава, 16 май 2013 г.) и допълнителна информация за водещите клъстери:

http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm?id=2470&obj_id=4480&dt_code=EVN&lang=en

Материали от научно заседание: участниците, протоколи от заседания, презентации и доклади (март 2013 г.):

http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm?id=1410&obj_id=16440&dt_code=NWS&lang=en&ori=HLN

Първа конференция на високо равнище — инициатива „Научна подкрепа за стратегията за река Дунав“ (Брюксел, 24 април 2012 г.):

http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm?id=3910&obj_id=4120&dt_code=EVN&lang=en&ori=HLN

Стратегия на ЕС за региона на река Дунав:

http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/danube/index_en.cfm

За връзка:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88) Туитър: @ECSpokesScience

Monika Wcislo(+32 2 295 56 04)


Side Bar