Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 24 januari 2013

Forskning och innovation: Kommissionen utökar sökandet efter expertrådgivare för Horisont 2020

Europeiska kommissionen utlyste idag en inbjudan att anmäla intresse för experter från alla områden som vill delta i utformningen av dagordningen för Horisont 2020, EU:s framtida finansieringsprogram för forskning och innovation. Detta är första gången som kommissionen har utlyst en sådan intresseanmälan för sitt forskningsprogram. Syftet med de rådgivande grupperna är att erbjuda kvalificerad och adekvat rådgivning inför projektförslagsomgångar inom Horisont 2020. Grupperna kommer att beröra viktiga frågor för Europas invånare, t.ex. hur vi ska hantera klimatförändringar, hur förnybar energi kan göras billigare, hur vi kan garantera säkra livsmedel och hur vi ska ta itu med problemen med en allt äldre befolkning. Grupperna ska främja en dialog mellan alla nivåer av den offentliga förvaltningen, det civila samhället och företag från alla EU:s medlemsstater och påverka inriktningen av EU:s finansiering av forskning och innovation till 2020.

Vårt mål är att nå en så stor bredd av experter som möjligt som kan hjälpa oss att generera innovativa idéer, hållbar tillväxt och nya arbetstillfällen. Genom att vi lanserar en öppen och inkluderande ansökningsomgång för Horisont 2020 kan vi nå ut till hela det europeiska forsknings- och innovationssamhället. Jag vill särskilt uppmuntra kvinnor och personer som har rätt sakkunskaper men som inte har deltagit tidigare att visa sitt intresse, sade Máire Geoghegan-Quinn, kommissionär för forskning, innovation och vetenskap.

De rådgivande expertgrupperna kommer att påbörja sitt arbete under våren i år för att tillhandahålla rådgivning inför de första Horisont 2020-omgångarna, som förväntas inledas i slutet av 2013. Enskilda personer och aktörer som känner sig lämpade att delta i de första rådgivande grupperna kan registrera sig till och med den 6 mars 2013 kl. 17:00 lokal tid i Bryssel. Inbjudan att anmäla intresse kommer att gälla för hela Horisont 2020-perioden så att grupperna kan förnyas i slutet av varje uppdrag.

Enskilda personer kan anmäla sitt intresse antingen i egenskap av privatpersoner eller som företrädare för kollektiva intressegrupper eller organisationer. Närmare uppgifter om urvalskriterierna, inbegripet experternas profil, kommer att anges i inbjudan. Den fullständiga texten samt vägledning om hur man anmäler sig finns här:

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=h2020-experts

Bakgrund

Horisont 2020 syftar till att främja idéer, tillväxt och sysselsättning för Europas framtid. Det bryter med tidigare program genom att sammanföra allt befintligt stöd för forskning och innovation i ett enda finansieringsprogram, även den innovationsrelaterade verksamheten i ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation samt verksamheten i Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT). Smarta investeringar i forskning och innovation ger direkt stimulans till ekonomin, säkerställer vår utmärkta kunskapsbas och stärker företagens konkurrenskraft i en globaliserad värld. Kommissionen föreslår en budget på 80 miljarder euro för Horisont 2020, som kommer att löpa under perioden 2014–2020.

Horisont 2020: http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm

Kontaktpersoner:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88)

Monika Wcislo (+32 2 295 56 04)


Side Bar