Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 24. januarja 2013

Raziskave in inovacije: Evropska komisija razširja iskanje strokovnih svetovalcev za Obzorje 2020

Evropska komisija je danes objavila razpis, s katerim strokovnjake z vseh področij poziva k sodelovanju pri oblikovanju programa Obzorje 2020, prihodnjega programa Evropske unije za financiranje raziskav in inovacij. To je prvi tovrstni razpis Komisije za njen raziskovalni program. Svetovalne skupine bodo zagotovile visokokakovostno in pravočasno svetovanje za pripravo razpisov za zbiranje projektnih predlogov programa Obzorje 2020. Ukvarjale se bodo s temami, ki so za evropske državljane pomembne, na primer podnebne spremembe, boljša cenovna dostopnost obnovljive energije, zagotavljanje varne hrane ali obvladovanje izzivov staranja. Spodbujale dialog med vsemi ravnmi vlade, civilno družbo in podjetji iz vseh držav članic EU ter vplivale na usmerjenost financiranja raziskav in inovacij v EU do leta 2020.

Evropska komisarka za raziskave, inovacije in znanost Máire Geoghegan-Quinn je povedala: „Naš cilj je doseči najširši izbor strokovnjakov, ki nam bodo pomagali oblikovati inovativne zamisli, doseči trajnostno rast in ustvariti nova delovna mesta. Z uvedbo tega preglednega in vključujočega razpisa za Obzorje 2020 zajemamo celotno evropsko skupnost na področju raziskav in inovacij. Zlasti bi rada spodbudila ženske in posameznike z ustreznim strokovnim znanjem, ki v preteklosti niso bili vključeni, da izrazijo svoj interes.“

Strokovne svetovalne skupine bodo delo začele spomladi letos, da bodo svoje nasvete pripravile pravočasno za prve razpise programa Obzorje 2020, ki bodo predvidoma objavljeni do konca leta 2013. Posamezniki in subjekti, ki bi želeli sodelovati v prvih svetovalnih skupinah, se lahko prijavijo do 6. marca 2013 ob 17. uri po bruseljskem lokalnem času. Razpis za prijavo interesa bo odprt med celotnim trajanjem programa Obzorje 2020, tako da bodo lahko skupine ob koncu vsakega mandata obnovljene.

Posamezniki lahko izrazijo svoj interes kot posamezniki, predstavniki kolektivnih interesnih skupin ali organizacij. Podrobnosti o merilih za izbor, vključno s profilom strokovnjakov, so navedene v razpisu. Celotno besedilo in navodila za prijavo so na voljo na povezavi: http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=h2020-experts

Ozadje

Namen Obzorja 2020 je spodbujanje zamisli, rasti in zaposlovanja za prihodnost Evrope. V primerjavi s preteklimi programi je ta prelomen, saj združuje vso obstoječo podporo za raziskave in inovacije, med drugim dejavnosti, povezane z inovacijami, iz okvirnega programa za konkurenčnost in inovativnost ter dejavnosti Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo (EIT), v en sam program financiranja. Pametne naložbe v raziskave in inovacije zagotavljajo neposredno spodbudo za gospodarstvo, varujejo našo izvrstno bazo znanja in povečujejo konkurenčnost naših podjetij v globaliziranem svetu. Za program Obzorje 2020, ki se bo izvajal od leta 2014 do leta 2020, Komisija predlaga proračunska sredstva v višini 80 milijard evrov.

Obzorje 2020: http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm

Kontakti:

Michael Jennings (+32 22963388)

Monika Wcislo (+32 22955604)


Side Bar