Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2013 m. sausio 24 d.

Komisija aktyviai ieško ekspertų mokslinių tyrimų ir inovacijų programai „Horizontas 2020“

Šiandien Europos Komisija paskelbė kvietimą, kuriame visų sričių ekspertai raginami dalyvauti formuojant „Horizonto 2020“ – būsimos Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimo programos – darbotvarkę. Komisija pirmą kartą skelbia tokį su mokslinių tyrimų programa susijusį kvietimą. Ekspertų grupės teiks kokybiškas ir operatyvias konsultacijas rengiant „Horizontas 2020“ kvietimus teikti projektų pasiūlymus. Grupės bus sudarytos pagal Europos piliečiams aktualiausias temas, kaip antai klimato kaitos, atsinaujinančiosios energijos atpiginimo, maisto saugos užtikrinimo arba visuomenės senėjimo. Grupės skatins visų lygmenų valdžios, pilietinės visuomenės ir verslo atstovų iš visų ES valstybių narių dialogą ir padės sukonkretinti ES mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimo iki 2020 m. kryptį.

Už mokslinius tyrimus, inovacijas ir mokslą atsakinga Europos Komisijos narė Máire Geoghegan-Quinn sakė: „Mūsų tikslas – pritraukti kuo daugiau ekspertų, kurie padėtų mums pateikti novatoriškų idėjų, siekti tvaraus ekonomikos augimo ir kurti naujas darbo vietas. Skelbdami šį skaidrų ir labai atvirą kvietimą, susijusį su programa „Horizontas 2020“, siekiame įtraukti visą Europos mokslinių tyrimų ir inovacijų bendruomenę. Ypač norėčiau paskatinti teikti savo kandidatūras moteris ir asmenis, kurie turi tinkamos patirties, tačiau iki šiol nėra dalyvavę.“

Patariamosios ekspertų grupės veiklą pradės šių metų pavasarį, kad galėtų laiku pateikti rekomendacijų dėl pirmųjų programos „Horizontas 2020“ kvietimų teikti pasiūlymus, kurie, kaip tikimasi, bus pradėti įgyvendinti iki 2013 m. pabaigos. Pirmųjų patariamųjų grupių veikloje norintys dalyvauti asmenys ir subjektai turi pateikti paraiškas iki 2013 m. kovo 6 d. 17 val. Briuselio laiku. Kvietimas teikti paraiškas galios visą programos „Horizontas 2020“ laiką, kad grupes būtų galima atnaujinti pasibaigus jų kadencijai.

Individualūs asmenys gali pareikšti norą dalyvauti asmeniškai arba kaip kolektyvinių interesų grupių ar organizacijų atstovai. Išsami informacija apie atrankos kriterijus ir ekspertų profilį nurodyta kvietime teikti paraiškas. Visą kvietimo tekstą ir registravimosi taisykles rasite internete adresu

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=h2020-experts.

Pagrindiniai faktai

Programos „Horizontas 2020“ tikslas – puoselėti idėjas ir skatinti ekonomikos augimą bei darbo vietų kūrimą vardan Europos ateities. Skirtingai nei anksčiau, visa parama moksliniams tyrimams ir inovacijoms, įskaitant su inovacijomis susijusią Konkurencingumo ir inovacijų bendrąją programą ir Europos inovacijos ir technologijos instituto (EIT) veiklą, bus teikiama pagal šią vienintelę finansavimo programą. Sumaniai investuojant į mokslinius tyrimus ir inovacijas, tiesiogiai skatinama ekonomika, apsaugoma mūsų žinių bazės kompetencija, o mūsų įmonės tampa konkurencingesnės globalizuotame pasaulyje. Programai „Horizontas 2020“ Komisija siūlo skirti 80 mlrd. EUR (2014–2020 m.).

Programa „Horizontas 2020“ – http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm.

Asmenys ryšiams

Michael Jennings, tel. (+32 2) 296 33 88,

Monika Wcislo, tel. (+32 2) 295 56 04.


Side Bar