Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2013. január 24.

Kutatás és innováció: A Bizottság szaktanácsadókat keres a „Horizont 2020” programban való részvételre

Az Európai Bizottság a mai napon pályázati felhívást tett közzé, amelyben olyan szakértőket keres valamennyi tudományterületről, akik részt vennének az Európai Unió új kutatás- és innovációfinanszírozó programjának, a „Horizont 2020” -nak az alakításában. Kutatási programja kapcsán a Bizottság most először tett közzé ilyen felhívást. A tanácsadói csoportok feladata az lesz, hogy megfelelő időben, magas színvonalú tanácsokat nyújtsanak a „Horizont 2020” projektpályázati felhívásainak előkészítése során. Az egyes csoportok az európai polgárokat leginkább foglalkoztató témákon fognak dolgozni, így az éghajlatváltozáson, a megújuló energia megfizethetőbbé tételén, az élelmiszer-biztonságon vagy a népesség elöregedése jelentette kihívásokon. A csoportok elősegítik majd a különböző kormányzati szintek, a civil társadalom és a vállalkozások közötti párbeszédet az Unió valamennyi tagállamában, és lehetőségük lesz befolyásolni, hogy milyen irányba haladjon mostantól 2020-ig az EU kutatás- és innovációfinanszírozása.

Máire Geoghegan-Quinn, a kutatásért, az innovációért és a tudományért felelős biztos a következőket mondta: „Célunk, hogy a lehető legtöbb tudományterületről meg tudjunk szólítani szakértőket. Azt várjuk tőlük, hogy járuljanak hozzá innovatív ötletek kidolgozásához, a fenntartható növekedéshez és a munkahelyteremtéshez. A „Horizont 2020” keretében meghirdetett átlátható és minden érintett számára nyitott felhívással az európai kutatói és innovációs közösség egésze felé fordulunk. Azokat a szakértőket, akik korábban nem vettek részt hasonló tevékenységben, kivált a nőket, külön biztatom a pályázatban való részvételre.”

A szakértőkből álló tanácsadói csoportok már ez év tavaszán megkezdik munkájukat, hogy elképzeléseikkel időben hozzájáruljanak a „Horizont 2020” első pályázati felhívásához, amely a tervek szerint 2013 végén kerül meghirdetésre. Azoknak, akik részt kívánnak venni az első szakértői csoportok munkájában, 2013. március 6-án, brüsszeli idő szerint 17 óráig kell jelentkezniük. A részvételi felhívás a „Horizont 2020” program teljes időtartama alatt nyitva áll, és ily módon lehetőség lesz arra, hogy megbízatásuk lejártával az egyes csoportok megújuljanak.

Az érintettek részvételi szándékukat vagy személyes minőségükben, vagy érdekképviseleti csoportok, illetve szervezetek képviselőiként jelezhetik. A kiválasztási szempontokkal, ezen belül a szakértők szakmai profiljával kapcsolatos részletek a felhívásban olvashatók. A jelentkezési útmutató az alábbi internetes oldalon keresztül érhető el: http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=h2020-experts

Háttér-információk

A „Horizont 2020” célja, hogy Európa jövőjének alakítása érdekében elősegítse az ötletek térnyerését, a növekedést és a munkahelyteremtést. A program szakít az eddigi gyakorlattal, hiszen egyetlen támogatási programban fogja össze a kutatás és innováció támogatására szolgáló összes jelenlegi eszközt, ezen belül a versenyképességi és innovációs keretprogram innovációval kapcsolatos tevékenységeit és az Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) munkáját. A kutatásba és innovációba történő „intelligens beruházások” közvetlen gazdasági ösztönzést biztosítanak, erősítik Európa kiváló tudásbázisát, és serkentőleg hatnak a vállalkozások globális versenyképességére. A 2014–2020 közötti időszakra szóló „Horizont 2020” céljaira a Bizottság a 80 milliárd eurós költségvetést javasol.

Horizont 2020 keretprogram: http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm

Kapcsolattartók:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88)

Monika Wcislo (+32 2 295 56 04)


Side Bar