Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 24. tammikuuta 2013

Tutkimus ja innovointi: Komissio etsii lisää asiantuntijoita Horisontti 2020 ‑ohjelmaa varten

Euroopan komissio käynnisti tänään asiantuntijaneuvonantajia koskevan haun, jossa pyydetään kaikkien alojen asiantuntijoita mukaan muotoilemaan Euroopan unionin uutta tutkimuksen ja innovoinnin Horisontti 2020 ‑rahoitusohjelmaa. Tämä on ensimmäinen kerta, kun komissio on käynnistänyt tällaisen haun tutkimusohjelmaansa varten. Neuvonantajista koostuvien ryhmien tehtävänä on antaa laadukasta ja kunakin ajankohtana tarvittavaa neuvontaa Horisontti 2020 -ohjelman hanke-ehdotuspyyntöjen valmistelun yhteydessä. Ryhmissä käsitellään Euroopan kansalaisia eniten mietityttäviä aiheita, kuten ilmastonmuutosta, uusiutuvien energiamuotojen saatavuutta kohtuulliseen hintaan, elintarvikkeiden turvallisuutta tai ikääntymisen haasteista selviytymistä. Ryhmät kannustavat vuoropuheluun kaikkien hallinnon, kansalaisyhteiskunnan ja liiketoiminnan tasojen välillä kaikissa EU:n jäsenvaltioissa ja vaikuttavat EU:n tutkimuksen ja innovoinnin rahoituksen suuntaamiseen vuoteen 2020 saakka.

Tutkimus-, innovointi- ja tiedeasioista vastaava komissaari Máire Geoghegan-Quinn ilmoitti tavoitteena olevan, että mukaan saadaan mahdollisimman laaja-alainen asiantuntijajoukko, jonka avulla luodaan innovatiivisia ideoita, kestävää kasvua ja uusia työpaikkoja. Hän totesi tämän avoimen ja kattavan Horisontti 2020 -haun tarkoittavan, että mukaan halutaan asiantuntijoita kaikkialta Euroopan tutkimus- ja innovointiyhteisöstä. ”Haluaisin rohkaista mukaan etenkin naisia ja tarvittavaa asiantuntemusta omaavia henkilöitä, jotka eivät aikaisemmin ole osallistuneet tällaiseen toimintaan", Geoghegan-Quinn sanoi.

Asiantuntijoista koostuvat neuvoa-antavat ryhmät aloittavat työnsä tämän vuoden keväällä, jotta ne ehtivät antaa ajoissa neuvoja ensimmäisiä Horisontti 2020 ‑ehdotuspyyntöjä varten. Ensimmäiset ehdotuspyynnöt on tarkoitus julkaista vuoden 2013 loppuun mennessä. Ensimmäisiin neuvonantajaryhmiin mukaan toivovien henkilöiden ja toimijoiden on rekisteröidyttävä viimeistään 6. maaliskuuta 2013 klo 17.00 (Brysselin aikaa). Jotta ryhmät voidaan joustavasti uusia kunkin toimikauden päättyessä, kiinnostuksenilmaisupyyntö on voimassa koko Horisontti 2020 -ohjelman ajan.

Kiinnostuksensa voi ilmaista yksityishenkilönä, eturyhmän edustajana tai organisaation edustajana. Yksityiskohtaiset valintakriteerit ja asiantuntijoiden pätevyysvaatimukset esitetään hakuilmoituksessa. Rekisteröitymisohjeet saa kokonaisuudessaan seuraavan linkin kautta:

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=h2020-experts.

Tausta

Horisontti 2020 -ohjelman tavoitteena on edistää ideoita, kasvua ja työllisyyttä Euroopan tulevaisuutta varten. Horisontti 2020 eroaa aiemmista ohjelmista siten, että siinä kootaan yhteen rahoitusohjelmaan kaikki saatavilla oleva tuki tutkimukselle ja innovoinnille. Tähän kuuluvat myös kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelman innovointiin liittyvät toiminnot sekä innovaatio- ja teknologiainstituutin (EIT) toiminnot. Älykäs investointi tutkimukseen ja innovointiin toimii talouden suorana kannustimena, turvaa Euroopan erinomaisen tietämyspohjan ja lisää liiketoiminnan globaalia kilpailukykyä. Komissio esittää Horisontti 2020 -ohjelmalle 80 miljardin euron budjettia vuosiksi 2014–2020.

Horisontti 2020: http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm

Yhteyshenkilöt:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88)

Monika Wcislo (+32 2 295 56 04)


Side Bar