Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 24. jaanuar 2013

Teadusuuringud ja innovatsioon: komisjon otsib ekspertnõustajaid programmi „Horisont 2020” jaoks

Euroopa Komisjon tegi täna teatavaks konkursikutse, millega kutsutakse kõikide alade spetsialiste osalema Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni uue rahastamisprogrammi „Horisont 2020" tegevuskava koostamises. See on esimene kord, mil komisjon korraldab oma teadusuuringute programmi jaoks sellise konkursikutse. Nõuanderühmade ülesandeks saab olema õigeaegne ja tipptasemel nõuannete esitamine „Horisont 2020” projektikonkursside ettevalmistamiseks. Need rühmad moodustatakse Euroopa kodanikele kõige rohkem probleeme tekitavate teemade alusel, näiteks kliimamuutus, taastuvenergia taskukohasemaks muutmine, toiduohutuse tagamine või toimetulek elanikkonna vananemisega. Nõuanderühmad aitavad arendada dialoogi valitsuse, kodanikuühiskonna ja ettevõtjate vahel kõigis ELi liikmesriikides ning mõjutavad ELi teadusuuringute ja innovatsiooni rahastamise põhisuundi kuni 2020. aastani.

Euroopa teaduse ja innovatsiooni volinik Máire Geoghegan-Quinn ütles: „Me tahame kokku koguda kõikvõimalike alade eksperdid, kes aitaksid meil välja tulla uuenduslike ideedega, kindlustada jätkusuutliku majanduskasvu ja luua uusi töökohti. Tänase läbipaistva ja ulatusliku, programmi „Horisont 2020” konkursikutsega anname me kogu Euroopa teadlaskonnale võimaluse osalemiseks. Ma julgustaksin osalema eelkõige naisi ja üksikisikuid, kellel on vajalikud teadmised, ent kes ei ole varem oma huve üles näidanud.”

Ekspertidest koosnevad nõuanderühmad alustavad tööd selle aasta kevadel, et anda aegsasti nõu „Horisont 2020” esimese vooru konkursikutsete ettevalmistamiseks. Esimesed konkursikutsed avaldatakse eeldatavasti 2013. aasta lõpus. Üksikisikutel ja konkreetsete alade ekspertidel, kes soovivad esimeste nõuanderühmade koosseisu kandideerida, on registreerimiseks aega 6. märtsini 2013 (registreerimine lõpeb kell 17.00 Brüsseli aja järgi). Konkursikutse jääb avatuks kogu programmi „Horisont 2020” ajaks, et nõuanderühma ühe koosseisu volituste lõppedes saaks sujuvalt koosseisu uuendada.

Konkursil võib osaleda üksikisikuna või huvirühma või organisatsiooni esindajana. Valikukriteeriumide üksikasjalik kirjeldus, sealhulgas ekspertidelt nõutavad pädevused, on sätestatud konkursikutses. Konkursikutse täistekst ja juhised registreerimiseks on kättesaadavad veebisaidil:

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=h2020-experts

Taustteave

Programmi „Horisont 2020” eesmärk on aidata kaasa uute ideede levimisele ning majanduskasvu ja töökohtade loomisele Euroopa tuleviku nimel. Programm erineb varasematest selle poolest, et ta koondab ühtse rahastamisprogrammi alla kõik olemasolevad teadusuuringute ja innovatsiooni toetusmeetmed, mille hulka kuuluvad konkurentsivõime ja uuendustegevuse raamprogrammi innovatsiooniga seotud meetmed ning Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi tegevuse. Targad investeeringud teadusuuringute ja innovatsiooni alal aitavad otseselt kaasa majanduse edendamisele, kindlustavad tipptasemel teadmiste olemasolu ja muudavad meie ettevõtjad globaliseerunud maailmas konkurentsivõimelisemaks. Komisjon kavatseb aastatel 2014–2020 rahastada programmi „Horisont 2020” 80 miljardi euro ulatuses.

Programm „Horisont 2020”: http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm

Kontaktisikud:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88)

Monika Wcislo (+32 2 295 56 04)


Side Bar