Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

δελτίο Τύπου

Βρυξέλλες, 24 Ιανουαρίου 2013

Έρευνα και Καινοτομία: Η Επιτροπή διευρύνει την αναζήτηση εμπειρογνωμόνων συμβούλων για την πρωτοβουλία «Ορίζοντας 2020»

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε σήμερα ανακοίνωση με την οποία καλούνται εμπειρογνώμονες διαφόρων κλάδων να συμμετάσχουν στη διαμόρφωση του θεματολογίου του «Ορίζοντα 2020», του μελλοντικού χρηματοδοτικού προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την έρευνα και την καινοτομία. Πρόκειται για την πρώτη φορά που η Επιτροπή δημοσίευσε τέτοιου είδους πρόσκληση για το ερευνητικό της πρόγραμμα. Συμβουλευτικές ομάδες θα χορηγούν υψηλής ποιότητας και έγκαιρες συμβουλές για την προετοιμασία των προσκλήσεων του «Ορίζοντα 2020» για την υποβολή προτάσεων σχεδίων. Οι ομάδες θα εστιάζονται σε θέματα εξαιρετικού ενδιαφέροντος για τους ευρωπαίους πολίτες, όπως η κλιματική αλλαγή, η μετατροπή της ανανεώσιμης ενέργειας σε οικονομικά πιο προσιτή, η εξασφάλιση ασφαλών τροφίμων ή η αντιμετώπιση των προκλήσεων της γήρανσης. Οι ομάδες θα ενθαρρύνουν τον διάλογο ανάμεσα σε όλα τα επίπεδα της κυβέρνησης, της κοινωνίας των πολιτών και των επιχειρήσεων από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και θα επηρεάσουν την κατεύθυνση της έρευνας και της καινοτομίας της ΕΕ από σήμερα έως το 2020.

Όπως ανέφερε στις δηλώσεις της η κα Máire Geoghegan-Quinn, η Ευρωπαία επίτροπος αρμόδια για την έρευνα, την καινοτομία και την επιστήμη: «Στόχος μας είναι να έρθουμε σε επαφή με το πιο ευρύ φάσμα εμπειρογνωμόνων οι οποίοι θα μας βοηθήσουν να δημιουργήσουμε καινοτόμες ιδέες, αειφόρο ανάπτυξη και νέες θέσεις εργασίας. Η δημοσίευση της εν λόγω διαφανούς και συμμετοχικής πρόσκλησης για τον «Ορίζοντα 2020» σημαίνει ότι απευθυνόμαστε στο σύνολο της ευρωπαϊκής κοινότητας έρευνας και καινοτομίας. Θα ήθελα ιδιαίτερα να ενθαρρύνω τις γυναίκες και τα άτομα με τις σωστές ειδικές γνώσεις, τα οποία όμως δεν είχαν συμμετάσχει στο παρελθόν, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους.»

Οι συμβουλευτικές ομάδες εμπειρογνωμόνων θα αρχίσουν τις εργασίες τους την άνοιξη του τρέχοντος έτους ώστε να διατυπώσουν τις συμβουλές τους σε εύθετο χρόνο για τις πρώτες προσκλήσεις του «Ορίζοντα 2020» οι οποίες αναμένεται να δημοσιευτούν έως το τέλος του 2013. Τα άτομα και οι φορείς που επιθυμούν να λάβουν μέρος στις πρώτες συμβουλευτικές ομάδες έχουν προθεσμία εγγραφής έως τις 6 Μαρτίου 2013, 5μμ ώρα Βρυξελλών. Η πρόσκληση εκδηλώσεων ενδιαφέροντος θα παραμείνει ανοιχτή κατά τη διάρκεια του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» για να εξυπηρετήσει τον σκοπό της ανανέωσης των ομάδων στο τέλος κάθε θητείας.

Τα μεμονωμένα άτομα μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους ενεργώντας είτε σε προσωπικό επίπεδο, ως εκπρόσωποι ομάδων συλλογικού ενδιαφέροντος, είτε ως εκπρόσωποι οργανώσεων. Λεπτομέρειες για τα κριτήρια στα οποία θα βασιστεί η επιλογή, συμπεριλαμβανόμενων των χαρακτηριστικών προσόντων των εμπειρογνωμόνων, ορίζονται στην πρόσκληση. Το πλήρες κείμενο και οδηγίες για την εγγραφή μπορούν να βρεθούν μέσω του παρακάτω συνδέσμου:

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=h2020-experts

Ιστορικό του φακέλου

Στόχος του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» είναι η προώθηση ιδεών, η ανάπτυξη και η δημιουργία θέσεων εργασίας για το μέλλον της Ευρώπης. Το εν λόγω πρόγραμμα συνιστά ρήξη με το παρελθόν συνενώνοντας το σύνολο της υπάρχουσας στήριξης για την έρευνα και την καινοτομία, συμπεριλαμβανόμενων των σχετικών με την καινοτομία δραστηριοτήτων του προγράμματος πλαισίου για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία και των δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ), σε ένα μοναδικό χρηματοδοτικό πρόγραμμα. Οι έξυπνες επενδύσεις στην έρευνα και την καινοτομία παρέχουν άμεσα κίνητρα στην οικονομία, εξασφαλίζουν την άριστη γνωστική μας βάση και καθιστούν τις επιχειρήσεις μας πιο ανταγωνιστικές σε έναν παγκοσμιοποιημένο κόσμο. Η Επιτροπή προτείνει έναν προϋπολογισμό ύψους 80 δισ. ευρώ για τον «Ορίζοντα 2020», ο οποίος θα υλοποιηθεί κατά την περίοδο από το 2014 έως το 2020.

«Ορίζοντας 2020»: http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88)

Monika Wcislo (+32 2 295 56 04)


Side Bar