Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

V Bruselu dne 24. ledna 2013

Výzkum a inovace: Komise hledá řadu odborných poradců pro program Horizont 2020

Evropská komise dnes zveřejnila výzvu k účasti na vytváření agendy nového programu Unie na financování výzkumu a inovací „Horizont 2020“, která je určena odborníkům z nejrůznějších oblastí. Takovou výzvu k účasti na svém programu pro výzkum vydala Komise vůbec poprvé. Úkolem poradních skupin bude včas poskytovat kvalifikované poradenství při přípravě výzev k předkládání návrhů projektů v rámci programu Horizont 2020. Skupiny se budou zabývat tématy, která jsou pro občany EU důležitá, jako například změna klimatu, zlepšení cenové dostupnosti obnovitelné energie, zajištění bezpečnosti potravin nebo řešení problémů spojených se stárnutím. Dále budou podporovat vzájemný dialog mezi všemi úrovněmi státní správy, občanskou společností a podniky ve všech státech EU. Budou mít vliv také na to, jakým směrem se bude ubírat financování výzkumu a inovací v EU od současnosti až do roku 2020.

Evropská komisařka pro výzkum, inovace a vědu Máire Geoghegan-Quinnová vysvětluje: „Chceme se zaměřit na co nejširší spektrum odborníků, kteří nám pomohou nabídnout inovativní řešení, dosáhnout udržitelného rozvoje a vytvořit nová pracovní místa. Díky této transparentní a otevřené výzvě v rámci programu Horizont 2020 můžeme oslovit výzkumnou a inovační komunitu z celé Evropy. Ráda bych vyzvala především ženy a jednotlivce, kteří mají potřebné odborné znalosti, ale zatím se nijak nezapojili, aby vyjádřili svůj zájem.“

Odborné poradní skupiny začnou pracovat letos na jaře tak, aby jejich rady bylo možné zohlednit již u prvních výzev v rámci programu Horizont 2020, jejichž vydání se plánuje na konec roku 2013. Jednotlivci a zástupci, kteří chtějí, aby byla jejich přihláška posouzena při sestavování prvních poradních skupin, se musí registrovat do 6. března 2013 17:00 bruselského času. Výzva k vyjádření zájmu zůstane otevřená po celou dobu trvání programu Horizont 2020, aby bylo možné zajistit obnovení skupin po skončení mandátu jejich členů.

Jednotlivci mohou vyjádřit svůj zájem, ať už vystupují za svou osobu, jako zástupci skupin se společným zájmem nebo jako zástupci organizací. Podrobné informace o kritériích, kterými se výběr bude řídit, včetně požadovaných odborných profilů, jsou uvedeny ve výzvě. Plné znění výzvy a pokyny k registraci najdete na následujícím odkazu: http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=h2020-experts

Souvislosti

Cílem programu Horizont 2020 je rozvoj myšlení, růstu a pracovních příležitostí v zájmu budoucnosti Evropy. Narozdíl od minulosti slučuje veškeré stávající formy podpory výzkumu a inovací, včetně činností souvisejících s inovacemi z rámcového programu pro konkurenceschopnost a inovace a také činností Evropského inovačního a technologického institutu (EIT), do jednotného programu financování. Promyšlené investice do výzkumu a inovací představují přímý stimul pro ekonomiku, zabezpečují špičkovou úroveň naší znalostní základny a zlepšují konkurenceschopnost našich podniků v globalizovaném světě. Program Horizont 2020 bude probíhat v období 2014 až 2020 a Komise pro něj navrhuje rozpočet 80 miliard eur.

Horizont 2020: http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm

Kontaktní osoby:

Michael Jennings (+32 22963388)

Monika Wcislo (+32 22955604)


Side Bar