Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 16 maj 2013

Starkare EU-samarbete leder till bättre konsumentsäkerhet

Under 2012 vidtog EU-länderna sammanlagt 2 278 åtgärder mot andra farliga produkter än livsmedel och anmälde dem via EU:s system för snabbt informationsutbyte (Rapex). I förhållande till 2011 ökade varningarna med 26 % till följd av att EU-ländernas myndigheter har utfört ett bättre tillsynsarbete.

EU:s system Rapex används av medlemsländerna och kommissionen för snabbt utbyta information om andra produkter än livsmedel. Genom att snabbt sprida information om konsumentvaror som kan vara farliga kan man i ett tidigare skede hitta och dra tillbaka sådana produkter från EU-marknaden som kan utgöra en risk för konsumenterna, t.ex. barnkläder, textilier och elektriska apparater som inte uppfyller säkerhetskraven.

– Tack vare ett starkare EU-samarbete kan konsumenterna räkna med en bättre säkerhet på den inre marknaden, säger Tonio Borg, EU-kommissionär för konsumentfrågor. EU blir allt bättre på att skydda sin befolkning från andra farliga produkter än livsmedel. Rapex-systemet är en väsentlig del av EU:s konsumentskyddsarbete. Resultaten av tillsynsåtgärderna under 2012 visar på en ökad vaksamhet, men vi måste alltid sträva efter att bli bättre. Tidigare i år lade kommissionen därför fram nya lagförslag om produktsäkerhet och marknadsövervakning.

Vilka produkter medför risker?

Under 2012 var det främst kläder, textilier, modeartiklar (34 %) och leksaker (19 %) som blev föremål för korrigeringsåtgärder. De vanligaste riskerna med dessa produkter var kemiska risker, kvävningsrisk och skaderisk.

Barnkläder med dragkedjor och snören, t.ex. badkläder, innebär ofta risker för skador och kvävning. Andra exempel på produkter som förbjöds i EU 2012 är t.ex. en hudblekningsprodukt som innehöll hydrokinon (som inte får användas i kosmetika och produkter för personlig hygien) och en plastdocka som innehöll 38,5 viktprocent dietylhexylftalat (DEPH), som utgör en kemisk risk. Företagen ska se till att dessa välkända risker beaktas innan produkterna tillverkas.

Varifrån kommer produkterna?

De flesta produkter som anmäls genom systemet för snabbt informationsutbyte kommer från Kina. Förra året gällde 58 % av alla anmälningar av produkter som utgör en allvarlig risk produkter från detta land.

För att förbättra situationen arbetar EU bilateralt med Kina med informationsutbyte mellan myndigheter och med informationsverksamhet. EU och Kina kommer snart att släppa en rad videofilmer om produktsäkerhet som riktas till kinesiska tillverkare och europeiska importörer.

Rapex-statistik 2012

2 278 anmälningar

30 deltagande länder (EU-länderna samt Norge, Island och Liechtenstein)

De fem vanligaste anmälda produktkategorierna 2012:

34 % Kläder, textilier och modeartiklar

19 % Leksaker

11 % Elapparater och elektrisk utrustning

8 % Motorfordon

4 % Kosmetika

De anmälda produkternas ursprungsland:

58 % Kina, inklusive Hongkong

17 % De 27 EU-länderna och EES-länderna

11 % Okänt land

14 % Andra länder

Mer information

MEMO/13/438

Vår webbplats: http://ec.europa.eu/consumers/safety/news/index_en.htm

Kontaktpersoner:

Aikaterini Apostola +32 2 298 76 24

Frédéric Vincent +32 2 298 71 66


Side Bar