Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 16. maja 2013

Okrepljeno sodelovanje na ravni EU vodi do večje varnosti za potrošnike

Leta 2012 so države članice sprejele skupaj 2 278 ukrepov proti nevarnim neživilskim izdelkom in jih priglasile prek sistema hitrega obveščanja v EU (RAPEX). To pomeni 26 % več opozoril v primerjavi s podatki iz leta 2011, kar bi bilo možno pripisati boljšemu izvrševalnemu delu organov v državah EU.

RAPEX je sistem EU za hitro izmenjavo informacij med državami članicami in Evropsko komisijo o neživilskih izdelkih. Namenjen je hitremu razširjanju informacij o morebitnih nevarnih potrošniških izdelkih. Rezultat tega sta zgodnejše odkrivanje in zgodnejše odstranjevanje s trgov EU izdelkov, ki bi lahko pomenili tveganje za potrošnike, kot so na primer otroška oblačila, tekstil in električne naprave, ki ne izpolnjujejo varnostnih standardov.

Evropski komisar za zdravje in varstvo potrošnikov Tonio Borg je povedal: „Zahvaljujoč okrepljenemu sodelovanju na ravni EU lahko potrošniki računajo na večjo varnost na notranjem trgu. Evropa stalno dokazuje, da je vse bolj sposobna zaščititi vse evropske državljane pred nevarnimi neživilskimi izdelki. Sistem RAPEX je ključni element EU za zaščito potrošnikov. Rezultati izvršilnih ukrepov v letu 2012 kažejo, da smo bolj pazljivi, toda vedno se moramo truditi biti še boljši. Zato je Komisija na začetku leta predstavila nove zakonodajne predloge o varnosti izdelkov in nadzoru trga.“

Kateri izdelki predstavljajo tveganje?

Glavne kategorije izdelkov, proti katerim je bilo treba leta 2012 sprejeti popravne ukrepe, so oblačila, tekstil in modni izdelki (34 %), takoj za njimi pa igrače (19 %). Med najpogosteje prijavljenimi tveganji, ki jih povzročajo ti izdelki, so kemična tveganja, tveganje zadavljenja in tveganje poškodbe.

Izvor tveganja poškodb in zadavljenja so pogosto vrvice in vezalke na otroških oblačilih, npr. na kopalkah. Druga primera izdelkov, ki so bili leta 2012 v EU prepovedani, sta izdelek za posvetlitev kože, ki vsebuje hidrokinon (njegova uporaba je prepovedana v kozmetičnih izdelkih in izdelkih za osebno higieno), in plastična lutka z 38,5 mas. % di(2-etilheksil) ftalata (DEHP), ki predstavlja kemično tveganje. Podjetja morajo zagotoviti, da se pred proizvodnjo upoštevajo vsa ta dobro znana tveganja.

Od kod prihajajo?

Kitajska je v sistemu hitrega obveščanja še vedno na prvem mestu med državami porekla. Lani je bilo 58 % vseh prijav izdelkov, ki predstavljajo resno tveganje, povezano z izdelkom s poreklom iz Kitajske.

Za izboljšanje te situacije EU sodeluje s Kitajsko na dvostranski ravni za izmenjavo informacij med organi in za komunikacijske dejavnosti. EU in Kitajska bosta kmalu objavili niz videoposnetkov z informacijami o varnosti izdelkov, ki bodo namenjeni kitajskim proizvajalcem in evropskim uvoznikom.

RAPEX 2012 v številkah

2 278 število prijav

30 število sodelujočih držav (EU ter Norveška, Islandija in Lihtenštajn)

5 najpogosteje prijavljenih kategorij izdelkov v letu 2012:

34 % oblačila, tekstil in modni izdelki;

19 % igrače;

11 % električne naprave in oprema;

8 % motorna vozila;

4 % kozmetični izdelki.

Prijave po državi porekla prijavljenih izdelkov:

58 % Kitajska, vključno s Hongkongom;

17 % EU-27 in države EGP;

11 % neznanega porekla;

14 % drugo.

Več informacij:

MEMO/13/438

Povezava na našo spletno stran:

http://ec.europa.eu/consumers/safety/news/index_en.htm

Kontakti:

Aikaterini Apostola (+32 22987624)

Frédéric Vincent (+32 22987166)


Side Bar