Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 16. mája 2013

Posilnená spolupráca EÚ vedie k väčšej bezpečnosti pre spotrebiteľa

V roku 2012 členské štáty prijali 2 278 opatrení proti nebezpečným nepotravinárskym výrobkom a oznámili ich v systéme EÚ na rýchlu výmenu informácií (RAPEX). V porovnaní s číslami z roku 2011 to poukazuje na 26 % zvýšenie počtu varovaní. Toto zvýšenie by sa dalo pripísať lepšiemu presadzovaniu právnych predpisov zo strany orgánov v krajinách EÚ.

RAPEX je systém EÚ rýchleho varovania medzi členskými štátmi a Komisiou, pokiaľ ide o nepotravinárske výrobky. Jeho úlohou je rýchlo šíriť informácie o potenciálne nebezpečných spotrebiteľských výrobkoch. Umožňuje rýchlejšie odhaliť a skôr odstrániť z trhov EÚ výrobky, ktoré by mohli predstavovať riziko pre spotrebiteľov, ako napríklad detské oblečenie, textílie a elektrické spotrebiče, ktoré nespĺňajú bezpečnostné normy.

Tonio Borg, komisár zodpovedný za zdravie a spotrebiteľskú politiku, v tejto súvislosti uviedol: „Vďaka posilnenej spolupráci v rámci EÚ môžu spotrebitelia počítať s väčšou bezpečnosťou na vnútornom trhu. Európa neustále dokazuje zvýšenú schopnosť chrániť všetkých občanov EÚ pred nebezpečnými nepotravinárskymi výrobkami. Systém RAPEX je kľúčovým prvkom v úsilí EÚ chrániť spotrebiteľov. Výsledky presadzovania právnych predpisov v roku 2012 preukazujú zvýšenú ostražitosť, musíme sa však aj naďalej usilovať o zlepšenie. Komisia preto začiatkom tohto roku predložila nové legislatívne návrhy týkajúce sa bezpečnosti výrobkov a dohľadu nad trhom“.

Ktoré výrobky predstavujú riziká?

V roku 2012 boli hlavnými kategóriami výrobkov, v prípade ktorých sa museli prijať nápravné opatrenia, oblečenie, textílie a módne doplnky (34 %), po ktorých nasledovali hračky (19 %). Medzi najčastejšie oznamované riziká spôsobené týmito výrobkami patrili chemické riziká, riziko uškrtenia a riziko poranenia.

Riziká poranenia a uškrtenia sa často vyskytujú v prípade detského oblečenia so sťahovacími šnúrkami, napríklad na plavkách. Ďalšími príkladmi výrobkov, ktoré boli v EÚ v roku 2012 zakázané, sú prípravok na zosvetlenie kože obsahujúci hydrochinón (jeho použitie je v kozmetike a vo výrobkoch osobnej hygieny zakázané) a plastová bábika obsahujúca 38,5 % (percentuálny podiel hmotnosti) bis- (2-etylhexyl) ftalátu (DEHP), ktorý predstavuje chemické riziko. Podniky by mali zabezpečiť, aby sa tieto známe riziká zohľadnili už pred výrobou.

Odkiaľ pochádzajú?

Čína je aj naďalej krajinou pôvodu, ktorá sa objavuje na prvom mieste v systéme rýchleho varovania. Minulý rok sa 58 % celkového počtu oznámení o výrobkoch predstavujúcich vážne riziko týkalo výrobkov pochádzajúcich z Číny.

S cieľom zlepšiť túto situáciu EÚ bilaterálne spolupracuje s Čínou v oblasti výmeny informácií medzi orgánmi a v oblasti komunikačných činností. EÚ a Čína čoskoro zverejnia sériu videonahrávok určených čínskym výrobcom a európskym dovozcom, ktoré budú poskytovať informácie o bezpečnosti výrobkov.

RAPEX za rok 2012 v číslach

2 278 počet oznámení

30 počet zúčastnených krajín (EÚ + Nórsko, Island a Lichtenštajnsko)

5 najčastejšie oznamovaných kategórií výrobkov v roku 2012:

34% oblečenie, textílie a módne doplnky;

19% hračky;

11% elektrické spotrebiče a vybavenie;

8% motorové vozidlá;

4% kozmetika

Oznámenia podľa krajiny pôvodu oznámeného výrobku:

58 % Čína vrátane Hongkongu;

17 % EÚ -27 a krajiny EHP;

11 % neznáma krajina pôvodu;

14 % iné.

Ďalšie informácie sú k dispozícii na tejto webovej stránke:

MEMO/13/438

Odkaz na našu webovú stránku: http://ec.europa.eu/consumers/safety/news/index_en.htm

Kontaktné osoby:

Aikaterini Apostola (+32 2 298 7624)

Frédéric Vincent (+32 2 298 7166)


Side Bar