Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, 16 maja 2013 r.

Poprawa bezpieczeństwa konsumentów dzięki ściślejszej współpracy w UE

W 2012 r. państwa członkowskie podjęły i zgłosiły do unijnego systemu szybkiego informowania (RAPEX) łącznie 2 278 środków dotyczących niebezpiecznych produktów niespożywczych. Oznacza to – w porównaniu z danymi za 2011 r. – wzrost liczby powiadomień o 26%, który można wiązać z poprawą egzekwowania prawa przez organy w państwach UE.

RAPEX to unijny system szybkiego informowania między państwami członkowskimi i Komisją na temat produktów niespożywczych. Jego zadaniem jest szybkie rozpowszechnianie informacji o potencjalnie niebezpiecznych produktach konsumpcyjnych. Pozwala to na wcześniejszą identyfikację i wcześniejsze usunięcie z rynków UE produktów, które mogą stwarzać ryzyko dla konsumentów, takich jak odzież dziecięca, wyroby włókiennicze i urządzenia elektryczne niespełniające norm bezpieczeństwa.

Tonio Borg, komisarz ds. zdrowia i polityki konsumenckiej, powiedział: „Dzięki ściślejszej współpracy w UE konsumenci mogą liczyć na wyższy poziom bezpieczeństwa na rynku wewnętrznym. Europa stale zwiększa ochronę wszystkich obywateli UE przed niebezpiecznymi produktami niespożywczymi. System RAPEX stanowi kluczowy element działań UE na rzecz ochrony konsumentów. Wyniki działań w zakresie egzekwowania prawa w 2012 r. świadczą o zwiększonej czujności, musimy jednak zawsze dążyć do poprawy. Dlatego też na początku tego roku Komisja przedstawiła nowe wnioski ustawodawcze dotyczące bezpieczeństwa produktów i nadzoru rynku”.

Jakie produkty stwarzają ryzyko?

W 2012 r. głównymi kategoriami produktów, które wymagały podjęcia środków naprawczych, były: ubrania, tkaniny i wyroby związane z modą (34%), a następnie zabawki (19%). Wśród najczęściej zgłaszanych rodzajów ryzyka powodowanych przez te produkty były ryzyko chemiczne, ryzyko uduszenia i ryzyko urazu.

Ryzyko urazu i uduszenia dotyczy często odzieży dziecięcej z tasiemkami i sznurkami, np. strojów kąpielowych. Inne przykłady produktów zakazanych w UE w 2012 r. obejmują produkt do rozjaśniania skóry, który zawierał 1,4-dihydroksybenzen (jego stosowanie w kosmetykach i produktach higieny osobistej jest zabronione) i lalkę z tworzywa sztucznego zawierającą 38,5% masy ftalanu bis (2-etyloheksylu), stwarzającą ryzyko chemiczne. Przed produkcją przedsiębiorstwa powinny uwzględnić te znane zagrożenia.

Skąd pochodzą?

Chiny nadal stanowią główne państwo pochodzenia produktów zgłaszanych za pośrednictwem tego systemu ostrzegania. W ubiegłym roku 58% wszystkich zgłoszeń produktów stanowiących poważne ryzyko dotyczyło produktów pochodzących z Chin.

Aby poprawić tę sytuację, UE współpracuje z Chinami w kwestii wymiany informacji między władzami oraz komunikacji. UE i Chiny opublikują wkrótce serię nagrań wideo skierowanych do chińskich producentów i europejskich importerów, które zawierać będą informacje na temat bezpieczeństwa produktów.

RAPEX w liczbach w 2012 r.

2 278 liczba zgłoszeń

30 liczba uczestniczących państw (UE + Norwegia, Islandia i Liechtenstein)

5 najczęściej zgłaszanych kategorii produktów w 2012 r.:

34% ubrania, tkaniny i wyroby związane z modą;

19% zabawki;

11% urządzenia elektryczne i sprzęt;

8% pojazdy motorowe;

4% kosmetyki

Powiadomienia według państwa pochodzenia zgłaszanego produktu:

58% Chiny, w tym Hongkong;

17% państwa należące do UE-27 i EOG;

11% nieznane;

14% pozostałe.

Dodatkowe informacje:

MEMO/13/438

Link do naszej strony internetowej:

http://ec.europa.eu/consumers/safety/news/index_en.htm

Kontakt:

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)


Side Bar