Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 16 mei 2013

Betere samenwerking in de EU verbetert consumentenveiligheid

In 2012 hebben de lidstaten in totaal 2 278 maatregelen genomen tegen niet voor voeding bestemde gevaarlijke producten en gemeld via RAPEX, het Europees systeem voor snelle waarschuwingen. Het aantal meldingen is in vergelijking met 2011 met 26 % gestegen. Deze toename kan worden toegeschreven aan de verbeterde handhaving door de overheden van de EU-landen.

RAPEX is het Europees systeem voor snelle waarschuwingen tussen de lidstaten en de Commissie voor niet voor voeding bestemde producten. Doel ervan is snel informatie over potentieel gevaarlijke consumentenproducten te verspreiden. Daardoor kunnen producten die een gevaar voor de consument kunnen vormen, zoals kinderkleding, textiel en elektrische apparaten die niet aan de veiligheidsnormen voldoen, eerder worden opgespoord en eerder van de Europese markten worden gehaald.

Tonio Borg, commissaris voor Gezondheid en Consumenten, zei hierover het volgende: "Dankzij betere samenwerking in de EU kunnen de consumenten rekenen op een verbeterde veiligheid binnen de interne markt. Europa bewijst steeds beter in staat te zijn om alle Europese burgers te beschermen tegen gevaarlijke niet voor voeding bestemde producten. Het RAPEX-systeem is een belangrijk element van de inspanningen voor consumentenbescherming van de EU. Uit de resultaten van de in 2012 genomen handhavingsmaatregelen blijkt een verhoogde waakzaamheid, maar wij moeten steeds naar verbetering blijven streven. Daarom heeft de Commissie eerder dit jaar nieuwe wetgevingsvoorstellen over productveiligheid en markttoezicht ingediend."

Welke producten zijn gevaarlijk?

Corrigerende maatregelen moesten in 2012 voornamelijk worden genomen voor kleding, textiel en modeartikelen (34 %), gevolgd door speelgoed (19 %). Onder meer chemische risico's, gevaar voor verwurging en gevaar voor verwondingen werden voor die producten het vaakst gemeld.

Gevaar voor verwondingen en voor verwurging wordt vaak vastgesteld bij kinderkleding met treksluitingen en koorden, bijvoorbeeld in zwemkleding. Andere voorbeelden van producten die in 2012 in de EU werden verboden, zijn een huidbleekproduct met hydrochinon — waarvan het gebruik in cosmetica en producten voor lichaamsverzorging verboden is — en een pop van kunststof met 38,5 gewichtspercent di(2-ethylhexyl)ftalaat (DEHP) die een chemisch risico oplevert. Bedrijven moeten ervoor zorgen dat vóór de productie met deze bekende gevaren rekening wordt gehouden.

Uit welke landen zijn de producten afkomstig?

China staat als land van oorsprong in het waarschuwingssysteem nog steeds op nummer één. Vorig jaar had 58 % van het totale aantal meldingen van producten die een ernstig gevaar vormen, betrekking op producten uit China.

Om deze situatie te verbeteren werkt de EU met China bilateraal aan de uitwisseling van informatie tussen de overheden en aan acties op het gebied van communicatie. De EU en China zullen binnenkort een reeks video’s met productveiligheidsinformatie uitbrengen, gericht op Chinese producenten en Europese importeurs.

RAPEX 2012 in cijfers

2 278 meldingen

30 deelnemende landen (EU + Noorwegen, IJsland en Liechtenstein)

De vijf vaakst gemelde productcategorieën in 2012:

34 % kleding, textiel en modeartikelen;

19 % speelgoed;

11 % elektrische apparatuur en toestellen;

8 % motorvoertuigen;

4 % cosmetica.

Meldingen per land van oorsprong van het product:

58 % China, inclusief Hongkong;

17 % EU-27 en de EER-landen;

11 % onbekend;

14 % overige.

Voor meer informatie:

MEMO/13/438

Onze website: http://ec.europa.eu/consumers/safety/news/index_en.htm

Contact:

Aikaterini Apostola +32 22987624

Frédéric Vincent +32 22987166


Side Bar