Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 16. maijā

Ciešāka ES sadarbība veicina labāku patērētāju drošību

2012. gadā dalībvalstis veica un ES ātrās ziņošanas sistēmā (RAPEX) ziņoja pavisam par 2278 pasākumiem pret bīstamiem nepārtikas ražojumiem. Tas liecina par 26 % pieaugumu brīdinājumu skaitā salīdzinājumā ar 2011. gada datiem, minēto pieaugumu ir sekmējis iestāžu uzlabotais izpildes darbs ES valstīs.

RAPEX ir ES ātrās ziņošanas sistēma starp dalībvalstīm un Komisiju par nepārtikas ražojumiem. Sistēmas uzdevums ir ātri izplatīt informāciju par potenciāli bīstamām patēriņa precēm. Tas ļauj agrāk identificēt un agrāk atsaukt no ES tirgiem tādus ražojumus, kas var radīt risku patērētājiem, piemēram, tāds bērnu apģērbs, tekstilizstrādājumi un elektroierīces, kas neatbilst drošības standartiem.

Par veselības un patērētāju politiku atbildīgais komisārs Tonio Borgs sacīja: "Pateicoties ciešākai ES sadarbībai, patērētāji var rēķināties ar augstāku drošību iekšējā tirgū. Eiropa nepārtraukti uzrāda paaugstinātas spējas aizsargāt visus Eiropas iedzīvotājus pret bīstamiem nepārtikas ražojumiem. RAPEX sistēma ir neatņemama sastāvdaļa ES centienos patērētāju aizsardzības jomā. 2012. gadā veiktās izpildes rezultāti demonstrē paaugstinātu piesardzību, bet mēs nedrīkstam apstāties pie jau sasniegtā. Tādēļ Komisija šā gada sākumā iesniedza jaunus tiesību aktu priekšlikumus par ražojumu drošumu un tirgus uzraudzību."

Kuri ražojumi rada risku?

Galvenās ražojumu kategorijas, attiecībā uz kurām 2012. gadā bija jāveic koriģējoši pasākumi, bija apģērbs, tekstilizstrādājumi un modes preces (34 %) un rotaļlietas (19 %). Starp biežāk ziņotajiem riskiem, kuru cēlonis ir minētie ražojumi, jāmin ķīmiskie riski, nožņaugšanās risks un fiziskas traumas risks.

Fiziskas traumas risku un nožņaugšanās risku bērnu apģērbā parasti identificē saistībā ar savilcēm un auklām, piemēram, peldkostīmos un peldbiksēs. Citi 2012. gadā Eiropas Savienībā aizliegtu ražojumu piemēri ir ādas balināšanas līdzeklis, kurš satur hidrohinonu (tā izmantošana ir aizliegta kosmētikas un personīgās higiēnas līdzekļos), un plastmasas lelle, kurā 38,5 % (masas) ir di(2-etilheksil)ftalāts (DEHP), kas rada ķīmisku risku. Uzņēmējiem būtu jānodrošina, lai pirms ražošanas šie labi zināmie riski tiktu ņemti vērā.

No kurienes tie rodas?

Brīdināšanas sistēmā vēl aizvien kā pirmā izcelsmes valsts ir Ķīna. Aizvadītajā gadā 58 % no visiem paziņojumiem par ražojumiem, kas rada būtisku risku, bija saistīti ar ražojumiem, kas nāk no Ķīnas.

Lai uzlabotu situāciju ES divpusēji sadarbojas ar Ķīnu informācijas apmaiņā starp iestādēm un komunikācijas pasākumu jomā. ES un Ķīna drīz nāks klajā ar videomateriālu sēriju, kuros stāstīts par Ķīnas ražotājiem un Eiropas importētājiem, sniedzot informāciju par ražojumu drošumu.

RAPEX 2012. gads skaitļos

2278 paziņojumu skaits

30 līdzdalības valstu skaits (ES+ Norvēģija, Islande un Lihtenšteina)

5 ražojumu kategorijas, par kurām 2012. gadā visbiežāk saņemti paziņojumi:

34 % apģērbs, tekstilizstrādājumi un modes preces;

19 % rotaļlietas;

11 % elektroierīces un elektroiekārtas;

8 % mehāniskie transportlīdzekļi;

4 % kosmētikas līdzekļi.

Paziņojumi pēc paziņotā ražojuma izcelsmes valsts:

58 % Ķīna, tostarp Honkonga;

17 % ES-27 un EEZ valstis;

11 % izcelsmes valsts nav zināma;

14 % citas valstis.

Plašāka informācija:

MEMO/13/438

Saite uz mūsu tīmekļa vietni: http://ec.europa.eu/consumers/safety/news/index_en.htm

Kontaktpersonas :

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)


Side Bar