Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2013 m. gegužės 16 d.

Aktyvesnis ES bendradarbiavimas – geresnė vartotojų sauga

2012 m. valstybės narės iš viso pritaikė 2 278 priemones dėl pavojingų ne maisto produktų, apie kurias pranešta ES skubaus pasikeitimo informacija sistemoje (RAPEX). Lyginant su 2011 m. duomenimis, įspėjimų padaugėjo 26 proc.; šį padaugėjimą galima aiškinti tuo, kad ES šalių institucijos geriau užtikrina teisės aktų vykdymą.

RAPEX – tai ES veikianti valstybių narių ir Komisijos skubaus pasikeitimo informacija dėl ne maisto produktų sistema. Jos paskirtis – kuo greičiau paskleisti informaciją apie galinčius kelti pavojų vartojimo produktus. Tai leidžia anksčiau nustatyti ir pašalinti iš ES rinkos produktus, galinčius kelti pavojų vartotojams, pavyzdžiui, saugos standartų neatitinkančius vaikų drabužius, tekstilės gaminius ir elektros prietaisus.

Už sveikatos ir vartotojų reikalų politiką atsakingas Komisijos narys Tonio Borgas sakė: „Glaudžiau bendradarbiaujant ES vartotojai gali pasitikėti saugesne vidaus rinka. Europa ir toliau rodo pajėgianti vis geriau apsaugoti visus Europos piliečius nuo pavojingų ne maisto produktų. RAPEX sistema yra itin svarbi ES pastangų apsaugoti vartotojus dalis. 2012 m. vykdymo užtikrinimo veiksmų rezultatai rodo, kad budrumas išaugo, tačiau ir toliau reikia siekti tobulėti. Todėl šių metų pradžioje Komisija pateikė naujų teisės aktų dėl produktų saugos ir rinkos priežiūros pasiūlymų“.

Kokie produktai kelia pavojų?

2012 m. pagrindinės produktų kategorijos, kurioms pritaikytos taisomosios priemonės, buvo drabužiai, tekstilės gaminiai ir madingi aksesuarai (34 proc.) ir žaislai (19 proc.). Dažniausiai buvo įspėjama apie šių produktų keliamą cheminį pavojų, pavojų pasismaugti ir susižeisti.

Pavojus susižeisti ar pasismaugti dažnai siejamas su raišteliais ar dirželiais surišamais vaikų drabužiais, pvz., maudymosi kostiumėliais. Taip pat prie 2012 m. ES rinkoje uždraustų produktų priskiriama odos šviesinimo produktas, turintis hidrochinolio (jį draudžiama naudoti kosmetikos ir asmens higienos produktuose), ir plastiko lėlės, kurių 38,5 proc. svorio sudarė cheminį pavojų keliantis di-(2-etilheksil)ftalatas (DEHP). Verslo įmonės turėtų užtikrinti, kad prieš pradedant gaminti produktus būtų atsižvelgiama į šiuos gerai žinomus pavojus.

Iš kur jie atsiranda?

Kinija tebėra įspėjimų sistemoje dažniausiai minima šalis. Praėjusiais metais 58 proc. pranešimų apie didelį pavojų keliančius produktus buvo susiję su produktais iš Kinijos.

Siekdama pagerinti padėtį Komisija bendradarbiauja su Kinija institucijų pasikeitimo informacija ir ryšių veiklos srityse. Netrukus ES ir Kinija pateiks Kinijos gamintojams ir Europos importuotojams skirtų vaizdo siužetų, informuojančių apie produktų saugą.

2012 m. RAPEX duomenys

2 278 pranešimai

30 dalyvaujančių šalių (ES šalys, Norvegija, Islandija ir Lichtenšteinas)

2012 m. dažniausiai buvo pranešama apie šių 5 kategorijų produktus:

34 proc. – drabužiai, tekstilės gaminiai ir madingi aksesuarai;

19 proc. – žaislai;

11 proc. – elektriniai prietaisai ir įranga;

8 proc. – variklinės transporto priemonės;

4 proc. – kosmetika.

Gauta pranešimų apie produktus, kurių kilmės šalys:

58 proc. – Kinija, įskaitant Honkongą;

17 proc. – ES-27 ir EEB šalys;

11 proc. – nežinoma;

14 proc. – kitos.

Daugiau informacijos

MEMO/13/438

Mūsų svetainė http://ec.europa.eu/consumers/safety/news/index_en.htm

Asmenys ryšiams:

Aikaterini Apostola +32 2 298 76 24

Frédéric Vincent +32 2 298 71 66


Side Bar