Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 16. toukokuuta 2013

Vahva EU-yhteistyö parantaa kuluttajien turvallisuutta

EU:n jäsenvaltiot toteuttivat ja ilmoittivat unionin nopeaan tietojenvaihtojärjestelmään (RAPEX) vuonna 2012 yhteensä 2 278 toimenpidettä, jotka koskivat muita vaarallisia tuotteita kuin elintarvikkeita. Ilmoituksissa on nähtävissä 26 prosentin lisäys vuoden 2011 lukuihin verrattuna. Se saattaa johtua EU-maiden viranomaisten valvontatoimien tehostumisesta.

RAPEX on EU:n jäsenvaltioiden ja komission välinen nopea tietojenvaihtojärjestelmä, jonka kautta ilmoitetaan muista tuotteista kuin elintarvikkeista. Sen tehtävänä on levittää nopeasti tietoa kulutustavaroista, jotka voivat olla vaarallisia. Turvallisuusvaatimusten vastaiset tuotteet, kuten lastenvaatteet, tekstiilit ja sähkölaitteet, voidaan näin havaita aikaisessa vaiheessa ja poistaa entistä nopeammin EU:n markkinoilta.

Terveys- ja kuluttajapolitiikasta vastaava komissaari Tonio Borg toteaa, että entistä vahvemman EU-yhteistyön ansiosta kuluttajat voivat luottaa paremmin tuotteiden turvallisuuteen sisämarkkinoilla. ”EU:lla on yhä paremmat edellytykset suojella kansalaisia vaarallisilta tuotteilta”, Borg sanoo. Hänen mukaansa RAPEX-järjestelmä on avaintekijä EU:n pyrkimyksissä suojella kuluttajia. Tulokset vuodelta 2012 osoittavat valvontatoimien tehostuneen, mutta aina on pyrittävä parantamaan tilannetta”, Borg huomauttaa. Juuri tästä syystä komissio esitti aikaisemmin tänä vuonna uusia tuoteturvallisuutta ja markkinavalvontaa koskevia lainsäädäntöehdotuksia.

Mistä tuotteista aiheutuu vaaraa?

Vuonna 2012 keskeiset tuoteryhmät, joita koskevia korjaavia toimenpiteitä oli toteutettava, olivat vaatteet, tekstiilit ja muotituotteet (34 %) sekä lelut (19 %). Näiden tuotteiden aiheuttamiin, useimmin ilmoitettuihin vaaroihin kuuluivat kemialliset vaarat, kuristumisvaara ja loukkaantumisvaara.

Loukkaantumis- ja kuristumisvaara liittyy usein lastenvaatteisiin, joissa on kiristysnyörejä ja nauhoja, esimerkiksi uimapukuihin. Muita esimerkkejä tuotteista, jotka kiellettiin EU:ssa vuonna 2012, ovat hydrokinonia sisältävä ihoa vaalentava tuote (hydrokinonin käyttö kosmetiikassa ja henkilökohtaisen hygienian hoitoon tarkoitetuissa tuotteissa on kielletty) sekä 38,5 painoprosenttia di(2-etyyliheksyyli)ftalaattia (DEHP) sisältävä muovinukke, josta aiheutui kemiallinen vaara. Yritysten olisi varmistettava, että nämä hyvin tiedossa olevat vaarat otetaan huomioon ennen tuotannon aloittamista.

Mistä tuotteet tulevat?

Kiina on edelleen useimmin tuotteiden alkuperämaana RAPEX-järjestelmässä. Viime vuonna 58 prosenttia vakavan vaaran aiheuttavia tuotteita koskevista ilmoituksista liittyi Kiinasta tuleviin tuotteisiin.

Tilanteen parantamiseksi EU ja Kiina toimivat kahdenvälisesti ja järjestävät viranomaisten välistä tietojenvaihtoa ja tiedotustoimintaa. EU ja Kiina julkaisevat piakkoin muutamia tuoteturvallisuusaiheisia videoita, jotka on kohdistettu kiinalaisille valmistajille ja eurooppalaisille tuojille.

RAPEX 2012 numeroina

2 278 ilmoitusten määrä

30 osallistuvien maiden lukumäärä (EU + Norja, Islanti ja Liechtenstein)

Viisi useimmin ilmoitettua tuoteryhmää vuonna 2012:

34 % vaatteet, tekstiilit ja muotituotteet

19 % lelut

11 % sähkölaitteet ja -varusteet

8 % moottoriajoneuvot

4 % kosmeettiset valmisteet

Ilmoitettujen tuotteiden alkuperämaa:

58 % Kiina (ml. Hongkong)

17 % EU:n 27 jäsenvaltiota ja ETA-maat

11 % tuntematon

14 % muut.

Lisätietoja:

MEMO/13/438

Linkki verkkosivustollemme:

http://ec.europa.eu/consumers/safety/news/index_en.htm

{0>Contacts :<}0{>Yhteyshenkilöt:<0}

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)


Side Bar