Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 16. mai 2013

EL tõhustab koostööd tarbijaohutuse suurendamiseks

2012. aastal võtsid liikmesriigid 2 278 meedet seoses ohtlike toiduks mittekasutatavate toodetega ning andsid neist meetmetest teada kiire teabevahetuse süsteemi (RAPEX) abil. 2011. aasta andmetega võrreldes on hoiatamismeetmeid olnud 26% rohkem. Suure tõenäosusega on selle põhjuseks ELi liikmeriikide ametiasutuste tõhusam tegevus süsteemi jõustamisel.

RAPEX on liikmesriikide ja komisjoni vaheline ELi kiirhoiatussüsteem, mille vahendusel antakse teada ohtlikest toiduks mittekasutatavatest toodetest. Süsteemi eesmärk on levitada viivitamata teavet selliste toodete kohta, mis võivad osutuda tarbijate jaoks ohtlikuks. Sel viisil peaks olema võimalik avastada varases staadiumis ja eemaldada võimalikult kiiresti ELi turult tarbijate jaoks võimalikku ohtu sisaldavad tooted, näiteks lasteriided, tekstiilid ja elektroonilised seadmed, mis ei vasta ohutusnõuetele.

Tervise- ja tarbijaküsimuste volinik Tonio Borg ütles: „Tänu ELi tihedamale koostööle saavad tarbijad loota suuremale tooteturvalisusele siseturul. Euroopa suutlikkus kaitsta Euroopa elanikke ohtlike toiduks mittekasutatavate toodete eest on pidevalt suurenenud. Tarbijakaitsega seotud jõupingutuste tegemisel on RAPEX-süsteem ELi peamine abivahend. 2012. aastal võetud meetmete hulk annab tunnistust valvsuse suurenemisest, kuid püüelda tuleb üha edasi. Seetõttu esitas komisjon käesoleva aasta alguses uued õigusalased ettepanekud tooteohutuse ja turujärelevalve kohta.”

Millised tooted on kõige ohtlikumad?

Peamised tootekategooriad, mille puhul tuli 2012. aastal parandusmeetmeid võtta, olid riietusesemed, tekstiil- ja moekaubad (34%), neile järgnesid mänguasjad (19%). Just nende toodete puhul täheldati kõige sagedamini keemilisi, kägistamis- ja vigastusohtusid.

Vigastus- ja kägistamisohtu on sageli täheldatud lasteriietes, milles kasutatakse pingutuspaelu ja nööre, näiteks ujumisriided. Muudest 2012. aastal ELis keelustatud toodetest võib näiteks tuua hüdrokinooni sisaldava nahka valgendava toote (hüdrokinooni kasutamine kosmeetika- ja hügieenitoodetes on keelatud) ning plastnuku, mille massis oli 38,5% di(2-etüül-heksüül)ftalaati. Mõlema toote puhul on tegemist keemilise ohuga. Enne tootmise alustamist peaksid ettevõtted neid hästituntud ohte kindlasti arvesse võtma.

Kust sellised tooted tulevad?

Endiselt on hoiatussüsteemi esimeseks probleemseks päritolumaaks Hiina. Eelmisel aastal oli 58% sellistest toodetest, millest teavitati kui tõsist ohtu sisaldavatest toodetest, pärit Hiinast.

Et olukorda parandada, teeb EL Hiinaga kahepoolset koostööd ametiasutuste vahelise teabevahetuse ja teavitustegevuse alal. EL ja Hiina annavad peagi välja rea Hiina tootjatele ja Euroopa importijatele mõeldud videoklippe tooteohutuse teemal.

RAPEX 2012 arvudes

Teatamiste arv: 2 278

Osalenud riikide arv (EL + Norra, Island ja Liechtenstein): 30

Viis tootekategooriat, millest 2012. aastal kõige sagedamini teavitati:

34% riietusesemed, tekstiil- ja moekaubad;

19% mänguasjad,

11% elektroonilised seadmed ja varustus;

8% mootorsõidukid;

4% kosmeetikatooted.

Teatamised toote päritoluriigi alusel:

58% Hiina, sealhulgas Hongkong;

17% EL-27 ja EMP riigid;

11% päritolu teadmata;

14% muud.

Lisateave:

MEMO/13/438

Meie veebisait:http://ec.europa.eu/consumers/safety/news/index_en.htm

Kontaktisikud:

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)


Side Bar