Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 16. maj 2013

Tættere EU-samarbejde leder til højere forbrugersikkerhed

Medlemsstaterne traf i alt 2 278 foranstaltninger mod farlige nonfoodprodukter i 2012 og indberettede dem til EU-systemet for hurtig udveksling af oplysninger (RAPEX). Det viser, at der har været en stigning på 26 % i antallet af varslinger i forhold til tallene for 2011. Denne stigning kan tilskrives det forbedrede håndhævelsesarbejde, som myndighederne i EU-landene har udført.

RAPEX er EU's system for hurtig varsling mellem medlemsstaterne og Kommissionen for nonfoodprodukter. Dets rolle er at formidle oplysninger hurtigt om potentielt farlige forbrugerprodukter. Dermed er der mulighed for en hurtigere udpegning og hurtigere fjernelse fra EU-markederne af produkter, der kan udgøre en risiko for forbrugerne, såsom børnetøj, tekstiler og elartikler, der ikke opfylder sikkerhedsstandarderne.

Tonio Borg, kommissær for sundhed og forbrugerpolitik, sagde: "Takket være et tættere EU-samarbejde kan forbrugerne stole på, at der er bedre sikkerhed på det indre marked. EU demonstrerer til stadighed en øget evne til at beskytte alle EU-borgere imod farlige nonfoodprodukter. RAPEX-systemet er et vigtigt element i EU's indsats for at beskytte forbrugerne. Håndhævelsestiltagenes resultater igennem 2012 viser en øget årvågenhed, men vi må blive ved med at stræbe efter forbedringer. Derfor fremlagde Kommissionen tidligere i år nye lovforslag om produktsikkerhed og markedsovervågning."

Hvilke produkter udgør risici?

Beklædning, tekstiler og modeartikler (34 %), fulgt af legetøj (19 %) var de væsentligste produktkategorier i 2012, hvor det var nødvendigt med korrigerende foranstaltninger. Blandt de hyppigst meddelte risici forårsaget af disse produkter var kemiske risici samt risiko for kvælning og personskade.

Risiko for personskade og kvælning er ofte forbundet med børnetøj med snorelukning og snore, f.eks. i badetøj. Andre eksempler på produkter, der blev forbudt i EU i 2012, omfatter et hudblegende produkt, der indeholdt hydroquinon (dets brug er forbudt i kosmetiske produkter og produkter til personlig hygiejne), og en plasticdukke, der indeholdt 38,5 vægtprocent di(2-ethylhexyl)phtalat, hvilket udgør en kemisk risiko. Virksomheder bør sikre, at der tages hensyn til disse velkendte risici inden en produktion igangsættes.

Hvor kommer de fra?

Kina er stadigvæk det oftest forekommende oprindelsesland i varslingssystemet. Sidste år var 58 % af alle meddelelser om produkter, der udgør en alvorlig risiko, forbundet med produkter fra Kina.

EU arbejder bilateralt med Kina om udveksling af oplysninger mellem myndighederne og oplysningsaktiviteter for at forbedre denne situation. EU og Kina vil snart offentliggøre en række videoer med produktsikkerhedsoplysninger målrettet mod kinesiske fabrikanter og europæiske importører

RAPEX 2012 i tal

2 278 antal meddelelser

30 antal deltagende lande (EU samt Norge, Island og Liechtenstein)

De 5 hyppigst indberettede produktkategorier i 2012:

34 % beklædning, tekstiler og modeprodukter

19 % legetøj

11 % elartikler og elektrisk udstyr

8 % motorkøretøjer

4 % kosmetik

Meddelelser efter det indberettede produkts oprindelsesland:

58 % Kina inklusive Hongkong

17 % EU-27 og EEA-landene

11 % ukendt

14 % andre lande

Yderligere oplysninger:

MEMO/13/438

Link til vores websted: http://ec.europa.eu/consumers/safety/news/index_en.htm

Kontaktpersoner:

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)


Side Bar