Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 16. května 2013

Posílená spolupráce EU přináší větší bezpečnost pro spotřebitele

V roce 2012 členské státy přijaly celkem 2 278 opatření proti nebezpečným nepotravinářským výrobkům a podaly o těchto opatřeních zprávu prostřednictvím systému EU pro rychlou výměnu informací (RAPEX). Ve srovnání s údaji za rok 2011 došlo k 26% zvýšení počtu varování, což lze připsat lepšímu prosazování právních předpisů ze strany orgánů veřejné správy v zemích EU.

RAPEX je systém EU pro včasné varování mezi členskými státy a Komisí ve věci výrobků nepotravinářského charakteru. Jeho úkolem je rychle šířit informace o potenciálně nebezpečných spotřebitelských výrobcích. Umožňuje dříve odhalit výrobky, jež by mohly představovat riziko pro spotřebitele, jako dětské oděvy, textil a elektrická zařízení nesplňující bezpečnostní normy, a odstranit je z trhů EU.

Tonio Borg, komisař odpovědný za zdraví a spotřebitelskou politiku, uvedl: „Díky posílené spolupráci v rámci EU mohou spotřebitelé počítat s větší bezpečností vnitřního trhu. Evropa trvale prokazuje zvýšenou schopnost chránit všechny evropské občany před nebezpečnými nepotravinářskými výrobky. Systém RAPEX představuje v úsilí EU o ochranu spotřebitelů klíčovou složku. Výsledky prosazování právních předpisů v roce 2012 prokazují zvýšenou ostražitost, musíme však neustále usilovat o zlepšení. Proto jsme také letos předložili nové legislativní návrhy týkající se bezpečnosti výrobků a dozoru nad trhem.“

Které výrobky představují riziko?

V roce 2012 byly hlavními kategoriemi výrobků, u nichž musela být přijata nápravná opatření, oděvy, textilie a módní výrobky (34 %) a následně hračky (19 %). Mezi nejčastěji oznamovanými riziky, které tyto výrobky způsobovaly, byla chemická rizika, riziko uškrcení a nebezpečí úrazu.

Nebezpečí úrazu a riziko uškrcení lze často zjistit u dětského oblečení vybaveného stahovacími šňůrkami, např. u plavek. Další příklady výrobků, které byly v EU v roce 2012 zakázány, zahrnují přípravek na zesvětlení kůže obsahující hydrochinon (jeho použití je u kosmetiky a výrobků osobní hygieny zakázáno) a plastová panenka obsahující 38,5 % hmotnostních bis (2-ethylhexyl)-ftalátu (DEHP) představujícího chemické riziko. Podniky by měly zajistit, aby tato známá rizika byla vzata v úvahu ještě před zahájením výroby.

Odkud tyto výrobky pocházejí?

Zemí původu, která v rámci výstražného systému figuruje na prvním místě, je nadále Čína. Loni se výrobků pocházejících z Číny týkalo 58 % celkového počtu oznámení výrobků, které představují vážné riziko.

V zájmu zlepšení této situace EU s Čínou nyní bilaterálně spolupracuje na zlepšení výměny informací mezi správními orgány a komunikační činnosti. EU a Čína brzy zveřejní sérii instruktážních videí určených čínským výrobcům a evropským dovozcům a poskytujících informace o bezpečnosti výrobků.

RAPEX 2012 v číslech

2 278 počet oznámení

30 počet zúčastněných zemí (EU + Norsko, Island a Lichtenštejnsko)

5 nejčastěji oznamovaných kategorií výrobků v roce 2012:

34 % oděvy, textilie a módní výrobky;

19 % hračky;

11 % elektrická zařízení a vybavení;

8 % motorová vozidla;

4 % kosmetické přípravky.

Oznámení podle země původu oznámeného výrobku:

58 % Čína včetně území Hongkongu;

17 % EU-27 a země EHP;

11 % země původu není známa;

14 % jiné.

Více informací:

MEMO/13/438

Odkaz na naši internetovou stránku:

http://ec.europa.eu/consumers/safety/news/index_en.htm

Kontaktní osoby:

Aikaterini Apostola (+322 2987624)

Frédéric Vincent (+322 2987166)


Side Bar