Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană

Comunicat de presă

Bruxelles, 16 mai 2013

Comercializarea certificatelor de emisii: 2012 a cunoscut un declin continuu al emisiilor, dar și un excedent tot mai mare de certificate

Emisiile de gaze cu efect de seră ale instalațiilor care participă la schema UE de comercializare a certificatelor de emisii (EU ETS) au scăzut cu 2% anul trecut, potrivit informațiilor notate în registrul Uniunii.

Connie Hedegaard, comisarul pentru politici climatice, a declarat: „Vestea bună este că emisiile au scăzut din nou în 2012. Vestea proastă este că dezechilibrul dintre cerere și ofertă a continuat să se agraveze, în mare parte din cauza unei utilizări record de credite internaționale. La începutul etapei a treia, se observă un excedent de aproape două miliarde de certificate. Aceste fapte subliniază necesitatea ca Parlamentul European și Consiliul să acționeze rapid asupra înghețării cotelor.”

Datele privind emisiile din 2012

EU ETS cuprinde peste 12 000 de centrale electrice și instalații de producție în cele 27 de state membre, Norvegia și Liechtenstein, precum și, începând din 2012, emisiile companiilor aeriene care operează zboruri între aeroporturile din aceste țări și către zone strâns legate. Emisiile verificate de gaze cu efect de seră provenite de la instalațiile staționare1 au continuat să scadă, ajungând la 1 867 milioane de tone de echivalent CO2 în ultimul an, cu aproximativ 2 % sub nivelul din 2011 pentru instalații. Emisiile verificate raportate de companiile aeriene se ridică la aproape 84 milioane de tone.

Nivelul ridicat de conformitate al instalațiilor

Nivelul de conformitate al companiilor cu normele EU ETS a fost din nou ridicat. Mai puțin de 1 % dintre instalațiile participante nu au restituit, până la termenul limită de 30 aprilie 2013, certificatele care acoperă toate emisiile lor din 2012. De obicei, aceste instalații sunt mici, iar emisiile lor, cumulate, constituie mai puțin de 1 % din emisiile din cadrul EU ETS.

Primul an în care operatorii de aeronave sunt responsabili pentru emisii

Operatorii de aeronave responsabili pentru peste 98 % din emisiile cauzate de sectorul aviației în 2012 care fac obiectul EU ETS au adoptat cu succes până în prezent măsurile necesare pentru a se conforma legislației EU ETS. În conformitate cu dispozițiile deciziei de a „opri ceasul”2, operatorii de aeronave își pot limita responsabilitatea pentru 2012 numai la zborurile în Europa, caz în care pot face, de asemenea, un pas suplimentar până la 27 mai, restituind certificatele gratuite pentru zborurile din afara Europei.

Toate cazurile de neconformare vor fi analizate de către autoritățile competente ale statelor membre responsabile, în conformitate cu procedurile stabilite.

Excedentul de certificate s-a dublat în 2012

La sfârșitul anului 2011, valoarea excedentului de certificate era de aproximativ 950 de milioane EUR. O combinație între utilizarea creditelor internaționale, certificatele alocate celei de-a doua etape scoase la licitație și certificatele rămase din rezerva pentru instalațiile nou-intrate, vânzările certificatelor din a treia etapă pentru a genera fonduri pentru noul program NER300 și licitarea timpurie a certificatelor din a treia etapă a generat un excedent cumulat de aproximativ două miliarde de certificate până la sfârșitul anului 2012.

Context

În temeiul EU ETS, instalațiile trebuie să transmită în fiecare an registrelor statelor membre datele privind emisiile verificate. Pentru 2012, aceste date au fost făcute publice în Registrul de tranzacții al Uniunii Europene (EUTL) la 2 aprilie. De la 15 mai, EUTL prezintă, de asemenea, date privind conformitatea, precizându-se inclusiv dacă instalațiile și-au îndeplinit sau nu obligațiile de a restitui un număr de certificate egal cu emisiile verificate din anul anterior.

Cea de-a doua perioadă de comercializare din cadrul EU ETS a început la 1 ianuarie 2008 și a durat cinci ani, până la 31 decembrie 2012. Această perioadă a coincis cu perioada în care țările industrializate trebuie să își îndeplinească obiectivele de reducere a emisiilor stabilite în cadrul Protocolului de la Kyoto. EU ETS a fost reformat substanțial pentru cea de-a treia perioadă de comercializare, care a început la 1 ianuarie 2013 și se va încheia în 2020. Legislația de revizuire a Directivei privind comercializarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră a fost adoptată ca parte a pachetului UE privind clima și energia din 23 aprilie 2009 (IP/09/628), care stabilește norme revizuite pentru EU ETS pentru perioada 2013-2020 și ulterior.

Pentru mai multe informații:

Pagina principală a CITL: http://ec.europa.eu/environment/ets/

Pagina principală referitoare la registre a DG Politici Climatice pe site-ul EUROPA http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/registry/index_en.htm

ETS revizuit și întrebări frecvente: http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/faq_en.htm

Transportul aerian și decizia de a „opri ceasul”: http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/aviation/index_en.htm

Rezumatul cotelor și emisiile verificate

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/monitoring/docs/compliancetable1_en.pdf

Anexa I

Utilizarea semnificativ sporită a creditelor internaționale

Începând cu 2008, pentru a compensa o parte din emisiile lor, legislația EU ETS a permis instalațiilor să restituie credite internaționale de reducere a emisiilor generate prin mecanismele flexibile ale Protocolului de la Kyoto.

În 2012, un număr record - peste 500 de milioane EUR - de credite internaționale a fost utilizat pentru punerea în conformitate cu EU ETS. Aceasta reprezintă 26 % din suma totală a restituirilor din 2012 și include un număr record de ERU.

Împreună, restituirile de CER3 și ERU începând din 2008 au consumat în jur de 75 % din cele aproximativ 1,4 miliarde de credite acordate pentru perioada de comercializare 2008-2012.

CER au constituit 6,9 % din toate restituirile începând din 2008. Cumulat, EU ETS a fost responsabil de utilizarea a 670 de milioane de CER, dintre care 63 % din proiecte desfășurate în China și 16 % din India.

ERU au constituit 3,9 % din toate restituirile din perioada 2008-2012. Începând cu 2008, un total de 378 de milioane de ERU au fost utilizate în cadrul EU ETS. În perspectiva viitoarelor restricții, 285 milioane de ERU au fost predate pentru emisiile din 2012, ceea ce reprezintă peste 14 % din totalul restituirilor din 2012.

Totalul restituirilor în cazul emisiilor din etapa a doua 2008-2012 pentru instalații

9 708 milioane

100%

CER și ERU

1 047 milioane

10,8%

Certificate acordate gratuit sau certificate cumpărate la licitație

8 661 milioane

89,2%

Totalul restituirilor în cazul emisiilor din etapa a doua 2012 pentru operatorii de aeronave

83 milioane

100%

CER și ERU

11 milioane

13,1%

Certificate acordate gratuit sau certificate cumpărate la licitație4

72 milioane

86,9%

Persoane de contact :

Stephanie Rhomberg (+32 2 298 72 78)

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)

1 :

Instalațiile din Cipru și Liechtenstein nu au raportat încă emisiile verificate pentru 2011.

3 :

Proiectele de reducere a emisiilor realizate prin mecanismul de dezvoltare nepoluantă (CDM) al Protocolului de la Kyoto generează credite cunoscute sub numele de reduceri de emisii certificate (CER).

4 :

4 Aceasta include cele 2,5 milioane de certificate pentru aviație care au fost oferite la licitație de Germania în cursul anului 2012.


Side Bar