Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 16. maijā

Emisiju tirdzniecība: 2012. gadā emisijas nepārtraukti samazinājušās, bet kvotu pārpalikums palielinājies

Savienības reģistra sniegtā informācija liecina, ka ES emisiju kvotu tirdzniecības sistēmā (ES ETS) iesaistīto iekārtu siltumnīcefekta gāzu emisijas pērn samazinājušās par 2 %.

Klimata politikas komisāre Konnija Hēdegorda sacīja: „Labās ziņas ir tādas, ka 2012. gadā emisijas atkal ir samazinājušās. Sliktās ziņas – piedāvājuma un pieprasījuma neatbilstība ir kļuvusi vēl izteiktāka, un lielā mērā tas izskaidrojams ar starptautisko kredītu izmantošanu vēl nepieredzētā apjomā. Mēs redzam, ka 3. posma sākumā ir izveidojies gandrīz divu miljardu liels kvotu pārpalikums. Šādā situācijā vēl jo vairāk nepieciešams, lai Eiropas Parlaments un Padome nekavējoties rīkotos un kvotu izsolīšanu atliktu uz vēlāku laiku.”

Dati par emisijām 2012. gadā

ES ETS ietilpst vairāk nekā 12 000 elektrostaciju un rūpniecības iekārtu 27 ES dalībvalstīs, Norvēģijā un Lihtenšteinā, turklāt no 2012. gada šī sistēma attiecas uz emisijām, ko rada aviosabiedrību nodrošinātie lidojumi starp minēto valstu lidostām un uz teritorijām, kas cieši saistītas ar attiecīgajām valstīm. Pagājušajā gadā stacionāro iekārtu1 verificētās siltumnīcefekta gāzu emisijas turpināja samazināties, sarūkot līdz 1867 miljoniem tonnu CO2 ekvivalenta, proti, aptuveni par 2 % salīdzinājumā ar 2011. gadu. Aviokompānijas informējušas par gandrīz 84 miljoniem tonnu verificēto emisiju.

Iekārtās noteikumus ievēro

Lielākā daļa uzņēmumu ir ievērojuši ES ETS noteikumus arī pērn. Mazāk nekā 1 % iesaistīto iekārtu līdz noteiktajam termiņam — 2013. gada 30. aprīlim — nebija nodevušas kvotas par visām 2012. gada emisijām. Vairums šo iekārtu ir mazas; kopā tās rada mazāk nekā 1 % no visām emisijām, uz ko attiecas ES ETS.

Pirmais gads, kad gaisa kuģu ekspluatanti uzņemas atbildību par emisijām

Līdz šim gaisa kuģu ekspluatanti, kas ir atbildīgi par vairāk nekā 98 % 2012. gadā radīto aviācijas emisiju, uz ko attiecas ES ETS, ir sekmīgi veikuši vajadzīgos pasākumus, lai panāktu atbilstību ES ETS tiesību aktu prasībām. Saskaņā ar „pulksteņa apstādināšanas” lēmumu2 gaisa kuģu ekspluatanti var ierobežot savu atbildību par 2012. gadā veiktajiem lidojumiem tikai Eiropas robežās, un tādā gadījumā līdz 27. maijam tie var arī veikt turpmāku pasākumu, lai atdotu bezmaksas kvotas par lidojumiem ārpus Eiropas.

Visus noteikumu neievērošanas gadījumus izvērtēs atbildīgo dalībvalstu kompetentās iestādes saskaņā ar noteiktajām procedūrām.

Kvotu pārpalikums 2012. gadā ir divkāršojies

2011. gada beigās bija aptuveni 950 miljonus liels kvotu pārpalikums. Līdz 2012. gada beigām šis kvotu pārpalikums kopumā sasniedza gandrīz divus miljardus šādu faktoru dēļ: starptautisko kredītu izmantošana, 2. posma kvotu un jaunām iekārtām paredzētajā rezervē pārpalikušo kvotu izsolīšana, 3. posma kvotu pārdošana, lai iegūtu līdzekļus NER300 programmas projektiem, un 3. posma kvotu savlaicīga izsolīšana.

Vispārīga informācija

ES ETS paredz, ka iekārtām katru gadu ir dalībvalsts reģistram jāiesniedz dati par verificētajām emisijām. Šie dati par 2012. gadu tiks publiskoti 2. aprīlī Eiropas Savienības darījumu žurnālā (EUTL). Kopš 15. maija Eiropas Savienības darījumu žurnālā atrodami arī dati par atbilstību un informācija, vai iekārtas ir izpildījušas savas saistības nodot tādu kvotu daudzumu, kas ir vienāds ar pērnā gada verificētajām emisijām.

ES ETS otrais tirdzniecības periods sākās 2008. gada 1. janvārī, un tas ilga piecus gadus — līdz 2012. gada 31. decembrim. Šis periods sakrita ar periodu, kurā rūpnieciski attīstītajām valstīm ir jāizpilda Kioto protokolā noteiktie emisiju mērķi. Trešajā tirdzniecības periodā, kas sākās 2013. gada 1. janvārī un beigsies 2020. gadā, ES ETS būs ievērojami reformēta. Tiesību akti, ar kuriem pārskata Emisiju tirdzniecības direktīvu, tika pieņemti 2009. gada 23. aprīlī (IP/09/628); tie ir daļa no ES klimata un enerģijas tiesību aktu kopuma, ar ko nosaka pārskatītus noteikumus ETS no 2012. līdz 2020. gadam un pēc tam.

Papildu informācija

CITL mājas lapa: http://ec.europa.eu/environment/ets/

Klimata politikas ĢD reģistru mājas lapa vietnē EUROPA: http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/registry/index_en.htm

Pārskatītā ETS un bieži uzdotie jautājumi: http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/faq_en.htm

Aviācija un „pulksteņa apstādināšanas” lēmums: http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/aviation/index_en.htm

Kopsavilkums par kvotām un verificētajām emisijām:

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/monitoring/docs/compliancetable1_en.pdf      

I pielikums

Ievērojami augstāks starptautisko kredītu izmantošanas līmenis

Kopš 2008. gada ES ETS tiesību akti ļauj iekārtām nodot starptautiskos emisiju samazinājuma kredītus, kas iegūti, piedaloties Kioto protokola elastīgajos mehānismos, lai kompensētu daļu no emisijām.

Lai izpildītu ES ETS saistības, 2012. gadā tika izmantots iepriekš nepieredzēti liels starptautisko kredītu apjoms — vairāk nekā 500 miljoni. Tie ir 26 % no 2012. gadā nodoto kvotu kopējā apjoma, un tajā ietilpst arī rekordliels skaits emisijas samazināšanas vienību (ERU).

Kopš 2008. gada nodotas sertificētas emisijas samazināšanas vienības (CER)3 un ERU vienības aptuveni 75 % apmērā no gandrīz 1,4 miljardiem kredītu kvotu, ko varēja nodot 2008.–2012. gada tirdzniecības periodā.

CER veido 6,9 % no visām kopš 2008. gada nodotajām kvotām. Kopumā ES ETS ietvaros ir izmantoti 670 miljoni CER, no kuriem 63 % izmantoja, īstenojot projektus Ķīnā, bet 16 % — projektus Indijā.

ERU veido 3,9 % no visām kvotām, kas nodotas laikposmā no 2008. līdz 2012. gadam. Kopš 2008. gada ES ETS kopumā izmantoti 378 miljoni ERU. Ņemot vērā gaidāmos ierobežojumus, 285 miljoni ERU tika nodoti saistībā ar 2012. gada emisijām, un tas ir vairāk nekā 14 % no kopējā 2012. gadā nodoto kvotu apjoma.

Kopējās iekārtu nodotās kvotas par 2. posma emisijām 2008.—2012. gadā

9708 miljoni

100 %

CER un ERU

1047 miljoni

10,8 %

Bez maksas piešķirtās kvotas vai izsolēs iegādātās kvotas

8661 miljoni

89,2 %

Kopējās gaisa kuģu ekspluatantu nodotās kvotas par 2. posma emisijām 2012. gadā

83 miljoni

100 %

CER un ERU

11 miljoni

13,1 %

Bez maksas piešķirtās kvotas
vai izsolēs iegādātās kvotas
4

72 miljoni

86,9 %

Kontaktpersonas:

Stephanie Rhomberg (+32 2 298 72 78)

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)

1 :

Kipras un Lihtenšteinas iekārtas vēl nav iesniegušas datus par 2011. gada verificētajām emisijām.

3 :

Īstenojot emisiju samazināšanas projektus saskaņā ar Kioto protokola Tīras attīstības mehānismu (TAM), tiek iegūtu kredīti, ko sauc par sertificētām emisijas samazināšanas vienībām (CER).

4 :

Tas ietver 2,5 miljonus aviācijas kvotu, ko Vācija 2012. gadā piedāvāja izsolē.


Side Bar