Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 16. toukokuuta 2013

Päästökauppa: Vuonna 2012 päästöt vähenivät mutta päästöoikeuksien ylijäämä kasvoi

Unionin rekisteriin kirjattujen tietojen mukaan EU:n päästökauppajärjestelmään (EU ETS) kuuluvien laitosten kasvihuonekaasupäästöt vähenivät viime vuonna kaksi prosenttia.

”Se, että päästöt vähenivät myös vuonna 2012, on hyvä uutinen, sanoi ilmastotoimista vastaava komissaari Connie Hedegaard. Huono uutinen taas on se, että tarjonnan ja kysynnän epätasapaino on lisääntynyt suurelta osin siksi, että kansainvälisiä hyvityksiä on käytetty ennätysmäisen laajasti. Kolmannen päästökauppakauden käynnistyessä päästöoikeuksien ylijäämä on lähes kaksi miljardia päästöoikeutta. Näiden tosiseikkojen vuoksi Euroopan parlamentin ja neuvoston olisi nopeasti toimittava takapainottamiseen (backloading) osalta”, lisäsi Hedegaard.

Vuotta 2012 koskevat päästötiedot

Päästökauppajärjestelmä kattaa yli 12 000 voimalaa ja tuotantolaitosta EU:n
27 jäsenvaltiossa, Norjassa ja Liechtensteinissa.
Vuodesta 2012 järjestelmään ovat kuuluneet myös niiden lentoyhtiöiden päästöt, jotka liikennöivät näissä maissa sijaitsevien lentokenttien välillä ja näihin maihin läheisissä yhteyksissä olevien alueiden lentokentille. Kiinteiden laitosten1 todennetut kasvihuonekaasujen päästöt ovat viime vuonna vähentyneet edelleen, 1 867 miljoonaan öljyekvivalenttitonniin. Tämä on noin kaksi prosenttia vähemmän kuin laitosten todennetut päästöt vuonna 2011. Lentoyhtiöiden päästöt olivat lähes 84 miljoonaa tonnia.

Laitokset ovat noudattaneet sääntöjä hyvin

Laitokset ovat edelleen noudattaneet päästökauppajärjestelmän sääntöjä erittäin hyvin. Vain alle prosentti laitoksista ei palauttanut kaikkia vuoden 2012 päästöjään vastaavaa määrää päästöoikeuksia 30. huhtikuuta 2013 olleeseen määräaikaan mennessä. Nämä laitokset ovat tyypillisesti pieniä, ja niiden päästöt ovat yhteensä alle prosentti päästökauppajärjestelmään kuuluvista päästöistä.

Ilma-alusten käyttäjät ensimmäistä kertaa vastuussa päästöistään

Tähän mennessä ne ilma-alusten käyttäjät, jotka vastaavat yli 98 prosentista päästökauppajärjestelmään kuuluvista vuoden 2012 ilmailun päästöistä, ovat onnistuneesti toteuttaneet toimia päästökauppalainsäädännön noudattamiseksi. Ns. keskeyttämispäätöksen (”stop the clock” -päätös)2 säännösten mukaisesti ilma-alusten käyttäjät voivat vuoden 2012 osalta rajoittaa vastuunsa ainoastaan Euroopan sisäisiin lentoihin, jolloin niiden on myös 27. toukokuuta mennessä palautettava Euroopan ulkopuolisia lentoja koskevat ilmaiset päästöoikeudet.

Vastuussa olevien jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset tutkivat kaikki säännösten rikkomistapaukset sovittujen menettelyjen mukaisesti.

Päästöoikeuksien ylijäämä kaksinkertaistui vuonna 2012

Vuoden 2011 lopussa päästöoikeuksien ylijäämä oli noin 950 miljoonaa päästöoikeutta. Kansainvälisten hyvitysten käyttö, toiseen kauden aikana huutokaupatut päästöoikeudet ja uusien osallistujien varannossa jäljellä olevat päästöoikeudet, kolmannen kauden päästöoikeuksien myynti NER300-ohjelman rahoittamiseksi sekä kolmannen kauden päästöoikeuksien varhainen huutokauppaaminen aiheuttivat yhdessä sen, että vuoden 2012 lopussa päästöoikeuksien ylijäämä oli lähes kaksi miljardia päästöoikeutta.

Tausta

Päästökauppajärjestelmän mukaisesti laitosten on toimitettava todennettuja päästöjään koskevat tiedot vuosittain jäsenvaltion rekistereihin. Vuotta 2012 koskevat tiedot tulivat yleisesti saataville Euroopan unionin tapahtumalokissa (EUTL) 2. huhtikuuta. EUTL:ssä on 15. toukokuuta alkaen esillä myös sääntöjen noudattamista koskevat tiedot ja tiedot siitä, ovatko laitokset noudattaneet velvoitettaan palauttaa viime vuoden todennettuja päästöjään vastaavan määrän päästöoikeuksia.

EU ETS:n toinen päästökauppakausi alkoi 1. tammikuuta 2008, ja se kesti viisi vuotta eli 31. joulukuuta 2012 saakka. Tämä ajanjakso oli sama kuin se ajanjakso, jonka aikana teollisuusmaiden oli saavutettava Kioton pöytäkirjan mukaiset päästötavoitteensa. EU:n päästökauppajärjestelmää on uudistettu huomattavasti kolmatta päästökauppakautta varten, joka alkoi 1. tammikuuta 2013 ja kestää vuoteen 2020 saakka. Päästökauppadirektiiviä muuttava lainsäädäntö annettiin osana EU:n ilmasto- ja energiapakettia 23. huhtikuuta 2009 (IP/09/628). Siinä vahvistetaan järjestelmän tarkistetut säännöt vuosille 2013–2020 ja sitä myöhemmälle ajalle.

Lisätietoja:

Unionin tapahtumalokin verkkosivut: http://ec.europa.eu/environment/ets/

Ilmastotoimien pääosaston rekisterisivusto EUROPA-palvelimella:

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/registry/index_en.htm

Tarkistettu päästökauppajärjestelmä ja usein kysyttyjä kysymyksiä -osio:

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/faq_en.htm

Ilmailu ja ”stop the clock” -päätös:

http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/aviation/index_en.htm

Jaettuja päästöoikeuksia ja todennettuja päästöjä koskeva tiivistelmä:

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/monitoring/docs/compliancetable1_en.pdf      

Contacts :

Stephanie Rhomberg (+32 2 298 72 78)

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)

Liite I

Kansainvälisten hyvitysten käyttö lisääntynyt merkittävästi

Vuodesta 2008 laitokset ovat EU:n päästökauppalainsäädännön nojalla voineet palauttaa Kioton joustomekanismien kautta hankittuja kansainvälisiä päästövähennyshyvityksiä kuitatakseen osan omista päästöistään.

Vuonna 2012 käytettiin yli 500 miljoonaa kansainvälistä hyvitystä - suurin määrä tähän mennessä - päästökauppajärjestelmän sääntöjen noudattamiseksi. Luku on 26 prosenttia vuonna 2012 palautettujen päästöoikeuksien kokonaismäärästä ja siihen sisältyy ennätyksellisen suuri määrä päästövähennysyksiköitä (ERU).

Vuodesta 2008 alkaen palautettujen CER:ien3 ja ERU:iden osuus yhdessä on noin 75 prosenttia siitä 1,4 miljardin hyvityksen kokonaismäärästä, joka oli käytettävissä päästökauppakaudella 2008–2012.

CER:ien osuus kaikista vuodesta 2008 lähtien tehdyistä palautuksista on 6,9 prosenttia. EU ETS on yhteensä ollut vastuussa 670 miljoonan CER:n käytöstä. Niistä 63 prosenttia on peräisin Kiinassa ja 16 prosenttia Intiassa toteutetuista hankkeista.

ERU:iden osuus kaikista vuosina 2008–2012 tehdyistä palautuksista on 3,9 prosenttia. Vuodesta 2008 lähtien päästökauppajärjestelmässä on käytetty yhteensä 378 miljoonaa päästövähennysyksikköä (ERU). Tulevien rajoitusten johdosta vuoden 2012 päästöjen osalta palautettiin 285 miljoonaa ERU:a, mikä on yli 14 prosenttia kaikista vuoden 2012 palautuksista.

Laitosten palautukset yhteensä toisen kauden päästöjen osalta 2008–2012

9 708 miljoonaa

100 %

CER:t ja ERU:t

1 047 miljoonaa

10,8 %

Ilmaiseksi jaetut päästöoikeudet tai huutokaupoista ostetut päästöoikeudet

8 661 miljoonaa

89,2 %

Ilma-alusten käyttäjien palautukset yhteensä toisen kauden päästöjen osalta vuonna 2012

83 miljoonaa

100 %

CER:t ja ERU:t

11 miljoonaa

13,1 %

Ilmaiseksi jaetut päästöoikeudet
tai huutokaupasta ostetut päästöoikeudet4

72 miljoonaa

86,9 %

1 :

Kyproksella ja Liechtensteinissä sijaitsevat laitokset eivät ole vielä ilmoittaneet todennettuja päästömääriä vuodelta 2011.

3 :

Sertifioidut päästövähennykset (CER) ovat Kioton pöytäkirjan puhtaan kehityksen mekanismin päästövähennyshankkeista saatavia hyvityksiä.

4 :

4 Tähän sisältyvät ne 2,5 miljoonaa päästöoikeutta, jotka Saksa tarjosi huutokaupattavaksi vuoden 2012 aikana.


Side Bar